Kansalaisuus Suomessa

Kansalaisuus Suomessa
Tässä osiossa kerrotaan Suomen kansalaisuuden saamisesta syntymän perusteella, ilmoituksella tai hakemuksella. Lisäksi osiossa kerrotaan puolisoja, kanssahakijoita ja lapsia koskevista erityisehdoista sekä kaksoiskansalaisuudesta.

Suomen kansalaisuuden voi saada joko syntyessään, ilmoituksella tai hakemuksella. Kansalaisuuden ehdot määrittää Suomen kansalaisuuslaki. Laissa tarkoitetusta Suomen kansalaisuuden saamisesta, säilyttämisestä ja menettämisestä sekä kansalaisuusaseman määrittämisestä päättää Maahanmuuttovirasto.

Suomen kansalaisuus lapselle

Lapsi saa syntyessään automaattisesti Suomen kansalaisuuden, jos joko äiti on Suomen kansalainen tai isä on Suomen kansalainen ja avioliitossa lapsen äidin kanssa. Lapsi saa Suomen kansalaisuuden myös, jos lapsi syntyy Suomessa, hänen isänsä on Suomen kansalainen lapsen syntyessä ja isän isyys lapseen vahvistetaan.

Muiden Pohjoismaiden sairaaloissa syntyneet suomalaisen äidin lapset ilmoitetaan suoraan Suomen väestörekisteriin. Tämän jälkeen väestörekisteriviranomainen toimittaa tiedot Kelalle, joka tekee päätöksen siitä, kuuluuko lapsi Suomen sosiaaliturvan piiriin vai ei. Jos päätös on positiivinen, postitetaan lapsen Kela-kortti suoraan Suomen väestörekisteriin ilmoitettuun osoitteeseen.

Ulkomaalaisen äidin ja suomalaisen isän ulkomailla avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksella sillä edellytyksellä, että ulkomailla tehty isyyden vahvistaminen on Suomessa sellaisenaan pätevä.

Suomen kansalaisuus pohjoismaalaiselle

18 vuotta täyttäneelle Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalaiselle myönnetään Suomen kansalaisuus kansalaisuusilmoituksella, jos hänen varsinainen asuntonsa ja kotinsa on ollut Suomessa viimeksi kuluneet viisi vuotta keskeytyksettä eikä häntä ole tänä aikana tuomittu vapausrangaistukseen (vankeusrangaistukseen).

Myös alaikäinen huollossasi oleva lapsi saa samalla Suomen kansalaisuuden, jos hän on ilmoituksessasi kanssahakijana. Alle 15-vuotiaan lapsen pitää asua Suomessa, kun ilmoitus jätetään. Jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta, ehtona on, että hän asuu Suomessa ja on asunut Suomessa vähintään viimeksi kuluneet kaksi vuotta, kun ilmoitus jätetään.

Jos olet pohjoismaan kansalainen mutta et täytä kaikkia kansalaisuuden ilmoituksella hakemisen ehtoja tai haluat saada Suomen kansalaisuuden jo kahden vuoden Suomessa asumisen jälkeen, voit hakea Suomen kansalaisuutta hakemuksella.

Henkilö, joka on menettänyt Suomen kansalaisuuden, voi saada kansalaisuuden yksinkertaisella ilmoitusmenettelyllä, joka ei vaadi Suomessa asumista.

Suomen kansalaisuus hakemuksesta

Ulkomaalaiselle voidaan myöntää hakemuksesta Suomen kansalaisuus, jos hakija on täyttänyt 18 vuotta ja hänen varsinainen asuntonsa on ollut Suomessa joko viimeksi kuluneet viisi vuotta keskeytyksettä tai seitsemän vuotta 15 ikävuoden täyttämisen jälkeen, joista viimeksi kuluneet kaksi vuotta keskeytyksettä. Jos hakija osoittaa osaavansa tyydyttävästi suomen tai ruotsin kieltä, kansalaisuuden voi saada jo neljän vuoden Suomessa asumisen jälkeen.

Edellytyksenä on myös, että henkilö ei ole syyllistynyt rangaistavaan tekoon eikä hän ole olennaisesti laiminlyönyt elatusvelvollisuuttaan tai julkisoikeudellisia maksuvelvoitteitaan. Lisäksi hakijan tulee pystyä luotettavasti selvittämään, miten saa toimeentulonsa, ja todistamaan, että hänellä on suomen tai ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito tai vastaavan tasoinen suomalaisen tai suomenruotsalaisen viittomakielen taito.

Kansalaistamisen yleisistä edellytyksistä voidaan poiketa tietyin perustein:

Puolisot

Suomen kansalaisen puolisolle voidaan myöntää Suomen kansalaisuus, jos puolisot ovat asuneet yhdessä vähintään kolme vuotta, hakijan varsinainen asunto ja koti on ollut Suomessa viimeksi kuluneet neljä vuotta keskeytyksettä tai yhteensä kuusi vuotta 15 ikävuoden täyttämisen jälkeen, joista viimeksi kuluneet kaksi vuotta keskeytyksettä.

Kanssahakijat

Alle 15-vuotiaalle kanssahakijalle eli yhdessä vanhempansa kanssa kansalaisuutta hakevalle lapselle Suomen kansalaisuus voidaan myöntää, jos hakemusta ratkaistaessa hänen varsinainen asuntonsa ja kotinsa on Suomessa. Kanssahakijalle, joka on täyttänyt 15 vuotta, voidaan myöntää Suomen kansalaisuus, jos hakemusta ratkaistaessa hänen varsinainen asuntonsa ja kotinsa on ollut Suomessa viimeksi kuluneet neljä vuotta keskeytyksettä tai yhteensä kuusi vuotta seitsemän ikävuoden täyttämisen jälkeen, joista viimeksi kuluneet kaksi vuotta keskeytyksettä.

Lapset

Suomen kansalaisuutta voi hakea lapsen puolesta hänen huoltajansa. Yleensä edellytetään, että huoltaja itse on Suomenkansalainen ja asuu yhdessä lapsen kanssa. Myös edunvalvoja voi tehdä hakemuksen lapsen puolesta. 15 vuotta täyttäneen lapsen on oltava asunut Suomessa viimeksi kuluneet 4 vuotta tai yhteensä 6 vuotta 7 ikävuoden jälkeen, viimeiset 2 keskeytyksettä.

Jos lapsi on entinen Suomen kansalainen tai Pohjoismaan kansalainen, edellytyksenä hakemuksen hyväksymiselle on kuitenkin kahden vuoden asumisaika.

Kaksoiskansalaisuus

Suomen laki sallii kaksoiskansalaisuuden, eli Suomen kansalainen ei menetä Suomen kansalaisuuttaan saadessaan toisen valtion kansalaisuuden.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.