Lääkärinä tai sairaanhoitajana työskenteleminen Ruotsissa

Revideret aftale til gavn for patienter og sundhedspersonale

Revideret aftale til gavn for patienter og sundhedspersonale

Photographer
Ritzau Scanpix
Tältä sivulta saat vastauksia kysymyksiin, joita mieleesi saattaa nousta, jos aiot lähteä lääkäriksi tai sairaanhoitajaksi Ruotsiin. Saat tietää muun muassa, miten haet laillistamista ja etsit töitä ja miten valmistaudut mahdollisimman hyvin terveydenhuoltoalan tehtäviin Ruotsissa.

Lääkärit ja sairaanhoitajat lähtevät luomaan uraa ulkomaille monista eri syistä. Joku on saattanut haaveilla ulkomailla työskentelystä jo vuosia, toinen haluaa käyttää kerryttämiään vapaita ja hankkia lisätuloja, joku puolestaan kohentaa osaamistaan ulkomailla.

Kun lähdet ulkomaille töihin, pääset elämään uudenlaista arkea uudessa maassa, tutustut uuteen kulttuuriin ja kehityt ihmisenä. Samalla kehität osaamistasi ja ammattitaitoasi, kohtaat uusia haasteita ja saat uusia näkökulmia terveydenhuoltoon.

Terveysalan ammattilaisille on tarjolla monipuolisia työmahdollisuuksia eri puolilla Pohjolaa. Mielenkiintoisia urapolkuja ja uusia haasteita voit lähteä hakemaan esimerkiksi Ruotsista. Saat tilaisuuden edistää uraasi ja kartuttaa kokemustasi ja osaamistasi ruotsalaisilla osastoilla ja tutustua toisen maan terveydenhuoltojärjestelmään.

Joku lähtee ulkomaille yksin, toinen perheen kanssa. Joku on poissa lyhyen aikaa, toinen työskentelee ulkomailla useaan otteeseen ja joku muuttaa sinne pitkäksi aikaa tai pysyvästi. Valmisteluihin vaikuttaa se, miten pitkään aiot työskennellä Ruotsissa. Muistathan siis suunnitella lähtöä huolella, ennen kuin alat pakata tavaroitasi.

Lääkäreiden ja sairaanhoitajien laillistaminen Ruotsissa

Tietyissä ammateissa toimiminen edellyttää ruotsalaisviranomaisten myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistamisesta ja erikoistumissertifikaateista vastaa Ruotsissa sosiaalihallitus. Sinun on haettava laillistamista, jos haluat toimia esimerkiksi lääkärinä, sairaanhoitajana, proviisorina, kätilönä, ravitsemusterapeuttina, fysioterapeuttina, kiropraktikkona, puheterapeuttina, optikkona, hammaslääkärinä tai psykologina.

Sairaanhoitajaksi tai lääkäriksi valmistuttuasi sinulle myönnetään oikeus harjoittaa sairaanhoitajan tai lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä kotimaassasi. Kun muutat ulkomaille, sinun tulee hakea laillistamista siinä maassa, jossa aiot työskennellä.

Jos olet EU-/Eta-maan kansalainen, olet suorittanut lääkärin tai sairaanhoitajan koulutuksen EU-/Eta-maassa ja haluat harjoittaa ammattiasi Ruotsissa, sinuun sovelletaan ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua EU-direktiiviä, jonka nojalla sinulla on oikeus hakea laillistamista Ruotsissa.

Jos olet saanut lääkärin tai sairaanhoitajan ammattipätevyyden jossain EU-/Eta-valtiossa, sinulla on EU-direktiivin nojalla oikeus harjoittaa kyseistä ammattia myös Ruotsissa. Sinun on kuitenkin haettava laillistamista Ruotsissa. Lääkäri ja sairaanhoitaja ovat suojattuja ammattinimikkeitä. Saat toimia lääkärinä ja sairaanhoitajana ja käyttää kyseisiä ammattinimikkeitä Ruotsissa vain siinä tapauksessa, että sinut on laillistettu Ruotsissa.

Jos olet suorittanut erikoislääkärin koulutuksen toisessa EU-/Eta-valtiossa, voit työskennellä erikoislääkärinä Ruotsissa, mikäli erikoisala mainitaan EU-direktiivissä ja tunnetaan Ruotsissa.

Jotta voisit harjoittaa terveydenhuollon ammattia Ruotsissa, sinun tulee hakea laillistamista Ruotsin sosiaalihallituksesta. Sinun tulee osoittaa, että sinulla on tarvittava ammattipätevyys sekä riittävä ruotsin, norjan tai tanskan kielen taito. Tämä koskee myös Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin kansalaisia.

Jotta ammattipätevyytesi voitaisiin tunnustaa EU-direktiivin nojalla, sinun on täytettävä seuraavat ehdot:

  • Olet Pohjoismaan tai EU-/Eta-maan kansalainen.
  • Olet suorittanut lääkärin tai sairaanhoitajan koulutuksen Pohjoismaassa tai EU-/Eta-maassa.
  • Täytät hakulomakkeen ja palautat sen sähköisesti.
  • Maksat käsittelymaksun.
  • Toimitat sosiaalihallitukseen asiakirjat, jotka todistavat henkilöllisyytesi, syntymäaikasi ja -paikkasi, koulutuksesi, työkokemuksesi ja ammatillisen asemasi.
  • Toimitat jäljennökset sosiaalihallituksen muista mahdollisesti vaatimista asiakirjoista.
  • Toimitat muut sosiaalihallituksen mahdollisesti pyytämät lisäselvitykset.

Sinun tulee toimittaa sosiaalihallitukseen kaikki pyydetyt asiakirjat – ja vaaditussa muodossa. Sosiaalihallitus käsittelee hakemuksesi vasta, kun se on saanut sinulta kaiken pyydetyn aineiston.

Laillistuksen myöntämisen jälkeen sosiaalihallitus valvoo ammatin harjoittamista. Jos toimintasi on vaaraksi potilasturvallisuudelle, ammatinharjoittamisoikeuttasi voidaan rajoittaa tai se voidaan poistaa.

Sosiaalihallituksen verkkosivuilla on luettelo terveydenhuollon ammateista, joissa toimiminen edellyttää laillistamista Ruotsissa. Your Europe -sivustolta saat tietoa siitä, miten haet ammattipätevyytesi tunnustamista ja mitkä erikoisalat tunnustetaan EU-maissa.

Jos olet suorittanut koulutuksen EU-/Eta-alueen ulkopuolella, katso sosiaalihallituksen sivuilta lisätietoja ammattipätevyyden tunnustamisesta Ruotsissa.

Lääkäreiden BT-harjoittelujakso

Ruotsissa otettiin 1.7.2021 käyttöön bastjänstgöring-niminen harjoittelujakso. BT-jakso alkaa heti lääkärin perustutkinnon ja laillistamisen jälkeen, ja se on osa erikoistumiskoulutusta (specialiseringstjänstgöring, ST). Perustutkinnon suorittaneiden lääkäreiden on aiemmin täytynyt ennen laillistamista suorittaa perusterveydenhuollon harjoittelujakso eli allmäntjänstgöring (AT). Koska lääkärit laillistetaan jatkossa heti perustutkinnon suorittamisen jälkeen, AT-harjoittelujakso jää pois. BT-jakso vaaditaan myös kaikilta lääkärin tutkinnon ulkomailla suorittaneilta.

Sairaanhoitajien, proviisorien ja fysioterapeuttien eurooppalainen ammattikortti

Jos olet sairaanhoitaja, proviisori tai fysioterapeutti, voit hakea ammattipätevyytesi tunnustamista eurooppalaisen ammattikortin avulla. Eurooppalainen ammattikortti (European Professional Card, EPC) on sähköinen todistus, joka helpottaa säännellyssä ammatissa toimivan henkilön ammattipätevyyden tunnustamista muissa EU-maissa.

Ammattikortin hakeminen on helpompaa ja nopeampaa kuin tutkinnon tunnustaminen perinteisellä tavalla. Voit seurata hakemuksesi etenemistä verkossa, eikä sinun tarvitse ladata samoja asiakirjoja uudelleen, jos teet myöhemmin uuden hakemuksen jotain toista maata varten.

Voit hakea eurooppalaista ammattikorttia, jos haluat harjoittaa ammattiasi toisessa EU-valtiossa väliaikaisesti ja satunnaisesti tai jos haluat muuttaa toiseen EU-maahan ja harjoittaa ammattiasi siellä pysyvästi.

Lääkäreiden ja sairaanhoitajien työnhaku Ruotsissa

Sairaanhoitajat työskentelevät Ruotsissa alueiden, kuntien tai yksityisten yritysten palveluksessa, esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kotihoidossa sekä vanhus- ja vammaispalveluissa.

Lääkärit toimivat Ruotsissa alueiden palveluksessa tai alueiden kanssa yhteistyötä tekevissä yksityisissä yrityksissä. Lääkärit voivat myös tehdä tutkimus- ja opetustyötä tai pitää yksityisvastaanottoa.

Lisätietoja Ruotsin avoimista työpaikoista saat Ruotsin kuntien ja alueiden sekä Ruotsin työnvälityksen verkkosivuilta. Voit selailla työpaikkailmoituksia Offentliga jobb -tietokannassa tai ottaa suoraan yhteyttä työnantajiin.

Työsuhteen muodot Ruotsissa

Ruotsiin muuttaessasi joudut miettimään, millaisessa työsuhteessa haluat työskennellä. Palkkaus ja työehdot riippuvat työsuhteen muodosta. Voit solmia työsopimuksen suoraan ruotsalaisen työnantajan kanssa tai tulla töihin vuokratyövoimayrityksen kautta.

Jos aiot työskennellä Ruotsissa vain lyhyen aikaa, sinun voi olla helpointa työllistyä vuokratyövoima- tai rekrytointiyrityksen välityksellä. Työmarkkinoilla toimii monia ruotsalaisia ja ulkomaisia vuokratyövoimayrityksiä.

Voit solmia työsopimuksen kotimaassasi toimivan vuokratyövoimayrityksen kanssa, minkä jälkeen kyseinen yritys lähettää sinut töihin Ruotsiin. Palkka ja työehdot ovat tällöin kotimaasi järjestelmän mukaiset, ja voit kuulua oman maasi ammattiliittoon. Selvitä, maksetaanko sinulle lähetetyn työntekijän palkkiota ja korvausta matkoista ja matka-ajasta ja huolehtiiko työnantaja vakuutusturvastasi.

Jos hakeudut töihin rekrytointiyrityksen välityksellä, sinut rekrytoidaan työsuhteeseen ruotsalaiselle työpaikalle tai ruotsalaiseen vuokratyövoimayritykseen, joka lähettää sinut ruotsalaiselle työpaikalle. Palkkaus ja työehdot ovat Ruotsin sääntöjen mukaiset, ja sinun tulee hakea ruotsalaisen ammattiliiton jäsenyyttä.

Jos aiot työskennellä Ruotsissa pitemmän aikaa, haluat ehkä itse etsiä työpaikan ja solmia työsopimuksen suoraan työnantajan kanssa. Tällöin kuulut työpaikalla noudatettavan sairaanhoitajien tai lääkäreiden työehtosopimuksen piiriin ja sinulla on kunnon työehdot.

Lisätietoja palkkauksesta ja työehdoista saat Ruotsin lääkäriliitolta ja Ruotsin sairaanhoitajaliitolta.

Muistathan aina ennen työsopimuksen allekirjoittamista perehtyä työehtoihin ja sopimuksen sisältöön. Harkitse työtarjousta tarkkaan, ennen kuin teet lopullisen päätöksen. Työtarjoukseen ei tarvitse vastata saman tien. Ota tarvittaessa yhteyttä ammattiliittoosi ja kysy lisätietoja vuokratyövoimayrityksistä ja sinulle tarjotusta työsopimuksesta.

Sairaanhoitajien ja lääkäreiden palkat Ruotsissa

Lääkäreillä ja sairaanhoitajilla on Ruotsissa yksilöllinen palkkausjärjestelmä. Työhönottotilanteessa joudut siis itse neuvottelemaan palkastasi.

Sinun ja tulevan ruotsalaisen työnantajasi tulee päästä yksimielisyyteen palkkatasostasi, ja sinulle kertyneet työ- ja virkavuodet voidaan yleensä ottaa huomioon palkkaa määrittäessä. Ruotsalainen työnantaja voi pyytää dokumentaatiota aiemmista työsuhteistasi.

Ennen kuin otat työpaikan vastaan, sinun on sovittava uuden työnantajasi kanssa palkasta, eläkkeistä, vuosilomista, lomarahoista, työajoista, ylityökorvauksista ja paljosta muusta. Voit vaikuttaa palkkaasi etenkin uutena työntekijänä taloon tullessasi ja työpaikkaa vaihtaessasi, joten aseta vaatimuksia ja jatka työnhakua, jos et ole tyytyväinen siihen, mitä sinulle tarjotaan.

Yksilöllinen ja eriytetty palkkaus tarkoittaa sitä, että työntekijöiden palkat vaihtelevat osaamisen ja kokemuksen mukaan.

Esimiehen on pystyttävä perustelemaan ja osoittamaan, miten suoritus, työpanos, tulokset ja tavoitteiden saavuttaminen vaikuttavat palkkaan. Työnantajalla on myös oltava palkkakehityssuunnitelma, josta ilmenee, miten osaamista, erikoistumista, tuloksia ja toimintaan osallistumista tuetaan ja miten niistä palkitaan.

Palkkatilastoja, lisätietoja palkkauksesta, palkkakehityksestä ja palkkasopimuksista sekä vinkkejä kehityskeskusteluihin ja palkkaneuvotteluihin saat Ruotsin sairaanhoitajaliiton ja Ruotsin lääkäriliiton verkkosivuilta.

Ruotsin työttömyyskassat

Ota ennen Ruotsiin lähtöäsi yhteyttä työttömyyskassaasi ja varmista, että ulkomaille muuttosi on rekisteröity oikein ja että työttömyysturvasi on kunnossa myös ulkomailla työskentelyn ajan.

Palkansaaja kuuluu pääsääntöisesti työskentelymaan työttömyysvakuutusjärjestelmään.

Ruotsin ammattiliitot

Jos haluat kuulua ammattiliittoon, sinun tulee liittyä sairaanhoitajia tai lääkäreitä järjestävän ruotsalaisen ammattiliiton jäseneksi. Jäsenenä saat työehtosopimuksiin, työehtoihin ja omaan konkreettiseen työsuhteeseesi liittyviä neuvoja ja ohjeita, ja voit pyytää apua tarvittaessa.

Voit aloittaa ottamalla yhteyttä omaan ammattiliittoosi ja kertoa, että olet lähdössä lääkäriksi tai sairaanhoitajaksi Ruotsiin. Selvitä myös, kannattaako sinun jatkaa vanhan ammattiliittosi jäsenyyttä ja voitko saada alennusta jäsenmaksuista Ruotsissa oleskelusi ajan.

Pohjoismaiden lääkäriliitot ovat sopineet keskenään siitä, että niiden jäsenet voivat saada ilmaiseksi palveluja ja oikeudellista apua toisen Pohjoismaan lääkäriliitosta korkeintaan kuuden kuukauden ajan työskennellessään kyseissä maassa. Jos työskentelet Ruotsissa alle kuusi kuukautta, sinun ei siis tarvitse liittyä Ruotsin lääkäriliiton jäseneksi.

Jos aiot työskennellä Ruotsissa yli kuusi kuukautta, sinun tulee hakea Ruotsin lääkäriliiton jäsenyyttä. Ota yhteyttä Ruotsin lääkäriliittoon ja selvitä, millaisia lakipalveluja liitto tarjoaa.

Myös Pohjoismaiden sairaanhoitajaliitot tekevät yhteistyötä ja neuvovat palkkaukseen, työehtoihin, työtapaturmiin ja potilaiden tekemiin valituksiin liittyvissä asioissa.

Yksityiset vakuutukset Ruotsissa

Selvitä vakuutusyhtiöstäsi, miten Ruotsissa työskentely ja oleskelu vaikuttaa vakuutuksiisi.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus Ruotsissa

Muistathan ulkomailla asuessasi tai työskennellessäsi varmistaa, että vakuutusturvasi on kunnossa.

Selvitä Ruotsiin töihin tullessasi, huolehtiiko työnantaja vakuutuksistasi vai pitääkö sinun itse ottaa vakuutus. Perehdy ennen töiden aloittamista vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sääntöihin ja selvitä, miten potilasvakuutusjärjestelmä toimii sinun tapauksessasi.

Työnantaja huolehtii työ- ja virkasuhteisten lääkäreiden vakuutuksista työajalla. Ota yhteyttä ammattiliittoosi ja selvitä, onko vastuu- ja oikeusturvavakuutus voimassa myös työajan ulkopuolella ja onko sinulla velvollisuus ottaa muita vakuutuksia.

Työnantajan ottamat vakuutukset Ruotsissa

Työnantajalla on useimmiten vakuutus hoidon yhteydessä aiheutuvien potilasvahinkojen varalta. Vakuutukset eivät välttämättä kata kaikissa tilanteissa, joten selvitä jo ennen Ruotsiin lähtöäsi, millaisen vakuutusturvan työnantajasi tarjoaa.

Työtapaturmavakuutus Ruotsissa

Jos sinut on palkattu määräaikaiseen työsuhteeseen kotimaassasi toimivan vuokratyövoimayrityksen kautta, kuulut yleensä kotimaasi työtapaturmavakuutusjärjestelmän piiriin. Työtapaturmavakuutus korvaa työntekijälle sattuneet vahingot.

Jos olet ruotsalaisen työnantajan palveluksessa, kuulut yleensä ruotsalaisen työtapaturmavakuutusjärjestelmän piiriin. Vakuutusjärjestelmät vaihtelevat maittain, joten otathan selvää vakuutusturvastasi ja siitä, mitä vakuutus kattaa.

Jos sinulle sattuu työtapaturma, ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian, niin että pystyt myöhemmin dokumentoimaan, että kyseessä on työtapaturma.

Sairastuminen Ruotsissa

Muista selvittää, mitä työehtosopimuksessa sanotaan sairastumisesta.

Tuntipalkkaisten sijaisten työehtosopimuksissa todetaan usein, että sijaisuus päättyy sairauden sattuessa. Voit sopia työnantajasi kanssa siitä, että työsopimukseesi kirjataan, että olet oikeutettu sairausajan palkkaan. Kun olet allekirjoittanut työsopimuksen, sen ehtoja noudatetaan sinun tapauksessasi.

Väestörekisteröinti Ruotsissa

Jos aiot oleskella Ruotsissa alle 12 kuukautta, sinun ei yleensä tarvitse olla kirjoilla Ruotsin väestörekisterissä. Selvitä kuitenkin kotimaasi väestörekisteriviranomaisilta, liittyykö väestörekisteröintiin jotain erityistä sinun tapauksessasi. 

Jos aiot työskennellä Ruotsissa 12 kuukautta tai pitempään, sinun tulee rekisteröityä Ruotsin väestörekisteriin.

Työ- ja oleskelulupa Ruotsissa

Jos olet Pohjoismaan kansalainen, et tarvitse työ- ja oleskelulupaa tullessasi töihin Ruotsiin.

Jos olet EU-/Eta-maan kansalainen ja tulet töihin Ruotsiin, sinulla on oleskeluoikeus Ruotsissa.

Jos tulet EU:n/Eta:n ulkopuolisesta maasta, sinun on haettava työ- ja oleskelulupaa.

Pankkitili Ruotsissa

Sinun tulee avata ruotsalaiseen pankkiin tili, jolle ruotsalainen työnantaja voi maksaa palkkasi.

Asuminen Ruotsissa

Ruotsin suurimmista kaupungeista voi olla vaikea löytää asuntoa, mutta voit kysyä tulevasta asuinkunnastasi, onko siellä tarjolla vuokra-asuntoja.

Voit myös kysyä tulevalta työnantajaltasi, voiko se auttaa asunnon etsimisessä.

Sosiaaliturva Ruotsissa

Selvitä aina, mikä maa vastaa sosiaaliturvasta, sairausvakuutuksesta, perhe-etuuksista ja eläkkeistä, kun alat työskennellä Ruotsissa tai muutat sinne asumaan.

Eläke Ruotsissa

Kun työskentelet Ruotsissa, sinulle kertyy eläkettä Ruotsissa. Eläkesäästämistä koskevat säännöt ovat kuitenkin erilaiset eri Pohjoismaissa. Ota siksi yhteyttä eläkevakuutusyhtiöösi tai kotimaasi eläkeviranomaiseen sekä Ruotsin eläkeviranomaiseen ja kysy lisätietoja eläkkeestäsi.

Sinun kannattaa myös kysyä ruotsalaiselta työnantajaltasi, mitä eläkemaksuja työnantaja maksaa puolestasi.

Verotus Ruotsissa

Tarkempia tietoja Ruotsin verotuksesta saa Ruotsin veroviraston verkkosivuilta. Pohjoismaiden veroviranomaisten yhdessä ylläpitämällä Nordisk eTax -sivustolla voit esittää Pohjoismaiden väliseen verotukseen liittyviä kysymyksiä.

Kielitaitovaatimukset Ruotsin työpaikoilla

Kun haet laillistamista Ruotsissa, sosiaalihallitus rinnastaa skandinaaviset kielet eli ruotsin, norjan ja tanskan.

Selvitä tulevalta työnantajaltasi, rinnastetaanko skandinaaviset kielet myös työpaikallasi vai onko työnantajalla erityisiä kielitaitovaatimuksia. Sinun pitää pystyä kommunikoimaan työtovereidesi kanssa, eli sinun on ymmärrettävä ruotsia ja kyettävä ilmaisemaan itseäsi ymmärrettävästi.

Kulttuurierot – opi ymmärtämään ruotsalaisia työtovereitasi

Työkulttuurissa, johtamistavoissa ja vapaa-ajanvietossa on Pohjoismaiden välisiä eroja.

Ulkomailla työskennellessäsi joudut miettimään, miten selviät kulttuurieroista töissä ja vapaa-ajallasi. Työssä viihtymiseen tarvitaan muutakin kuin sopiva koulutus, riittävä kielitaito ja tarpeeksi työkokemusta.

Kulttuurierojen pohjalta kumpuaa erilaisia yrityskulttuureja. Vaikka me pohjoismaalaiset muistutammekin toisiamme, voi niin esimiehen kuin työntekijänkin eteen tulla uudessa maassa yllätyksiä.

Meillä on erilaisia ylpeyden aiheita, ja toisen maan asukkaat saattavat tuntua meistä pinnallisilta ja hieman liian hätäisiltä tai hiljaisilta ja turhankin harkitsevilta. Saatat huomata, että ruotsalaiset työtoverisi kunnioittavat auktoriteetteja joko enemmän tai vähemmän kuin mihin olet kotimaassasi tottunut.

Ruotsissa on tärkeää, että tulet paikalle ajoissa, rakastat kokousten pitämistä ja osallistut yhteisiin kahvihetkiin. ”Fika” eli työkavereiden kanssa kahvittelu on tärkeä osa ruotsalaista työkulttuuria.

Myös sukupuolten tasa-arvo on tärkeää ruotsalaisille. Ja ruotsalaiset isät pitävät yleensä isyyslomaa. Vanhemmilla on yhteensä 480 vanhempainrahapäivää, jotka he voivat jakaa keskenään.

Ruotsalaiset pukeutuvat ja käyttäytyvät rennosti. Töiden jälkeen kokoonnutaan kollegoiden kesken AW:hen eli ”after workiin”.

Ruotsalaiset ovat omasta mielestään ”lagom” eli kohtuullisia keskitien kulkijoita. Euroviisut, jääkiekko, feminismi, luonto ja tuubiruoka saavat heidät kuitenkin syttymään täysillä. Ruotsalaiset riisuvat kyläillessä kengät eteiseen, ostavat alkoholia Systembolagetista, juovat raikasta vettä suoraan hanasta ja maksavat pienen terveyskeskusmaksun.

Ruotsalaisilla on säntillinen jonotuskulttuuri, ja he turhautuvat, jos etuilet jonossa tai jos et ymmärrä, että sinun tulee seistä metron liukuportaissa oikealla. He eivät kuitenkaan huomauta siitä sinulle.

Paluu kotimaahan Ruotsista

Ota selvää työttömyyskassaan, sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyvistä asioista, kun alat suunnitella kotimaahan paluuta.

Sinun on hyvä pyytää todistus Ruotsissa työskentelemistäsi kausista. Ota yhteyttä ammattiliittoon, jos olet ammattiliiton jäsen.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.