Lapset ja perheet Ahvenanmaalla

Barn och familj på Åland
Täältä selviää, mitä sinun on hyvä ottaa huomioon, jos muutat lasten kanssa Ahvenanmaalle. Kerromme muun muassa neuvolapalveluista, vanhempainvapaista, lapsilisästä, toimeentulotuesta, elatusavusta, elatustuesta sekä muista lapsiperheen etuuksista.

Ahvenanmaalla ovat voimassa periaatteessa samat säännöt kuin Suomessakin. Seuraavassa käsitellään lyhyesti Ahvenanmaan ja Suomen järjestelmien eroja.

Äitiysavustus

Ahvenanmaalla äitiysavustusta haetaan vuodesta 2021 alkaen kuntien yhteisestä sosiaalipalvelusta eli KST:stä (Kommunernas socialtjänst). Ahvenanmaalla asuva odottava tai tuore äiti on oikeutettu äitiysavustukseen. Voit valita äitiyspakkauksen, jossa on vauvan vaatteita ja hoitotarvikkeita, tai ottaa äitiysavustuksen rahana.

Raskauden seuranta

Jos asut vakituisesti Ahvenanmaalla, olet oikeutettu maakunnan terveyskeskusten tarjoamiin maksuttomiin neuvolapalveluihin raskauden aikana ja sen jälkeen. Äitiysneuvolan tehtävänä on turvata odottavan äidin, sikiön ja vastasyntyneen terveys sekä edistää perheen terveyttä ja hyvinvointia. Kelan maksaman äitiysavustuksen ja lapsilisän saamisen ehtona on, että odottava äiti osallistuu äitiysneuvontaan.

Synnytys

Synnytystoiminta kuuluu erikoissairaanhoidon palveluihin, joihin olet oikeutettu asuessasi vakituisesti Ahvenanmaalla. Terveyskeskus- ja sairaalakäynneistä peritään yleensä maksu.

Vanhempainetuudet Ahvenanmaalla

Ainoa olennainen ero Suomessa ja Ahvenanmaalla maksettavien vanhempainetuuksien välillä on se, ettei Ahvenanmaalla voi saada yksityisen hoidon tukea.

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea haetaan Ahvenanmaalla asuinkunnasta. Kotihoidon tuki muodostuu kiinteästä hoitorahasta ja mahdollisesta perheen tuloihin suhteutetusta hoitolisästä. Hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta. Osa kunnista maksaa kotihoidon tukea saaville kuntakohtaista lisää.

Lapsilisä Ahvenanmaalla

Ahvenanmaalla lapsilisän rahoittaa Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Myös Ahvenanmaalla asuvat hakevat lapsilisää Kelasta. Lapsilisää koskevat samat säännökset kuin Manner-Suomessa, mutta tukisummat eroavat mantereella maksettavista. Lapsilisän suuruus on porrastettu perheen lapsiluvun mukaan. Lapsikohtainen lisä on sitä korkeampi mitä useampi alle 17-vuotias lapsi perheessä on. Yksinhuoltajalle maksetaan Ahvenanmaalla yksinhuoltajakorotusta jokaisesta lapsesta. Voit hakea lapsilisään yksinhuoltajakorotusta, jos et ole avo- tai avioliitossa.

Kela maksaa verotonta lapsilisää jokaisesta Ahvenanmaalla vakituisesti asuvasta alle 17-vuotiaasta lapsesta. Lapsilisä on asuinpaikkaperusteinen etuus, ja sitä maksetaan sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin muutat ulkomaille. Lapsilisän maksaminen alkaa lapsen syntymää tai lapsilisäoikeuden saavuttamista seuraavan kuukauden alusta.

Pohjoismaiden kansalaiset

Jos olet Pohjoismaan kansalainen ja opiskelet tai työskentelet Ahvenanmaalla ja kuulut Ahvenanmaan sosiaaliturvan piiriin, voit saada lapsilisää lapsistasi. Lapsilisää maksetaan myös silloin, jos lapsesi oleskelevat Ahvenanmaalla vain tilapäisesti tai asuvat jossain muualla kuin Ahvenanmaalla. Tällöin lapsilisän saamisen edellytyksenä on kuitenkin, ettei kumpikaan lapsen huoltajista työskentele lapsen asuinmaassa.

Näin haet lapsilisää

  • Voit hakea lapsilisää heti, kun olet saanut neuvolasta todistuksen lapsen lasketusta ajasta.
  • Voit joko toimittaa lapsilisähakemuksen Kelan Maarianhaminan-toimistoon tai hakea lapsilisää verkossa.
  • Lapsilisä maksetaan pankkitilille kuukausittain.
  • Lapsilisä maksetaan lapsen äidille, isälle tai muulle huoltajalle tai poikkeustapauksissa 15 vuotta täyttäneelle lapselle itselleen.

Toimeentulotuki Ahvenanmaalla

Suomessa toimeentulotuesta vastaa Kela, mutta Ahvenanmaalla toimeentulotukiasioita hoitaa vuodesta 2021 alkaen KST. Jos perheesi tulot eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, voit hakea toimeentulotukea KST:stä.

Ota yhteyttä viranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää lapsiperheen etuuksista Ahvenanmaalla, ota yhteyttä Kelaan ja KST:hen.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.