Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen
Tällä sivulla kerrotaan siitä, milloin sinun tulee maksaa veroja Suomeen. Sivulla kerrotaan yleisestä ja rajoitetusta verovelvollisuudesta sekä lähetettyjen työntekijöiden ja rajatyöntekijöiden verotuksesta.

Yleissääntö on, että verot maksetaan siihen maahan, jossa työskennellään. Tähän sääntöön liittyy kuitenkin runsaasti poikkeuksia. Yleisen ja rajoitetun verovelvollisuuden lisäksi verotusmaan määräytyminen riippuu siitä, onko työntekijä lähetetty työntekijä, asuuko hän rajakunnassa ja työskenteleekö hän vain yhdessä vai useammassa maassa samaan aikaan.

Tarkempaa verotukseen liittyvää tietoa löytyy Verohallinnon verkkosivuilta sekä yhteispohjoismaisesta veroportaalista.

Lisätietoa veroilmoituksen tekemisestä sekä verokortista näet sivulta verokortti ja veroilmoitus Suomessa.

Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus

Yleinen verovelvollisuus

Henkilö, joka on yleisesti verovelvollinen Suomessa, maksaa Suomeen veroa sekä Suomesta että muualta saaduista tuloista. Lisätietoja ansiotulon verotuksesta löydät osiosta Verot Suomessa.

Yleisesti verovelvollinen on henkilö, jonka varsinainen asunto (koti) on Suomessa. Myös ulkomailta Suomeen yli kuudeksi kuukaudeksi tuleva on Suomessa yleisesti verovelvollinen oleskelunsa ajan. Tilapäinen poissaolo maasta ei katkaise kuuden kuukauden aikaa.

Ulkomaille muuttanut Suomen kansalainen on yleisesti verovelvollinen Suomessa vielä muuttovuoden ja sitä seuraavat kolme vuotta, mikäli muuttaja ei ole sitä ennen erikseen osoittanut, että hänellä ei ole olennaisia siteitä Suomeen. Ulkomaan kansalaisen yleinen verovelvollisuus päättyy välittömästi, kun hän muuttaa pois Suomesta.

Pääsääntöisesti henkilö voi olla yleisesti verovelvollinen vain yhdessä maassa kerrallaan. Jos henkilö asuu tai työskentelee useammassa maassa yhtä aikaa, hän on todennäköisesti yleisesti verovelvollinen vain vakituisessa asuinmaassaan tai siinä maassa, johon hänellä on kiinteämmät siteet. Lisäksi pohjoismainen verosopimus kieltää ns. kaksoisverotuksen. Muissa Pohjoismaissa ansaitsemiasi tuloja ei siis veroteta kahta kertaa, mutta ne pitää silti ilmoittaa sen maan veroilmoituksessa, jossa olet yleisesti verovelvollinen.

Lisätietoja pohjoismaisesta verosopimuksesta löydät yhteispohjoismaisesta veroportaalista.

Rajoitettu verovelvollisuus

Henkilö, joka ei ole yleisesti verovelvollinen, on rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvolliset maksavat Suomeen veroa ainoastaan Suomesta saamastaan tulosta.

Rajoitetusti verovelvollisia ovat Suomessa alle kuusi kuukautta oleskelevat henkilöt sekä sellaiset ulkomaille muuttaneet Suomen kansalaiset, joiden muuttovuodesta on kulunut kolme vuotta, tai jotka ovat sitä ennen osoittaneet, ettei heillä ole olennaisia siteitä Suomeen.

Rajoitetusti verovelvollinen maksaa tuloistaan Suomeen lähdeveroa. Rajoitetusti verovelvollinen voi kuitenkin hakea progressiivista verotusta lähdeveron sijaan. Lisätietoja ansiotulon verotuksesta löydät osiosta verot Suomessa.

Verotuksen erityistapauksia

Työnantaja muualta kuin Suomesta

Jos Suomessa työskentelevällä on ulkomainen työnantaja, on mahdollista, ettei työnantaja ole velvollinen toimittamaan palkasta ennakonpidätystä Suomeen. Tällöin tulee ottaa yhteys verotoimistoon, jossa työntekijälle määrätään ennakkovero.

Pohjoismaihin lähetettävät työntekijät

Jos asuinvaltiostasi oleva työnantajasi lähettää sinut työskentelemään toiseen Pohjoismaahan, työnantajan on asuinvaltiossa annettava veroviranomaiselle työskentelystä ilmoitus. Ilmoitus annetaan joko lomakkeella NT1 tai lomakkeella NT2, jotka saa Verohallinnolta. Näin varmistetaan se, että ennakonpidätys tapahtuu oikeassa valtiossa.

Lomaketta NT1 käytetään, jos sinua kuuluu verottaa yksinomaan asuinvaltiossa. Näin on yleensä, jos oleskelet toisessa maassa enintään 183 päivää perättäisten 12 kuukauden aikana.  Lomaketta NT 2 puolestaan käytetään, jos sinua kuuluu verottaa työntekovaltiossa. Näin on, jos oleskelet työntekovaltiossa yli 183 pv tai työnantajallasi on työntekovaltiossa kiinteä toimipaikka tai jos (joissain maissa) olet vuokrattu työntekijä.

Joissain tilanteissa veroviranomaiset voivat Pohjoismaisen ns. TREKK-sopimuksen perusteella siirtää ennakonpidätysvarat toiseen Pohjoismaahan. Tämä on mahdollista, jos palkka kuuluu verottaa muussa Pohjoismaassa kuin missä ennakonpidätys on toimitettu. Siirretty määrä katsotaan aina maksetuksi oikeaan aikaan siinä maassa, jonne se on siirretty ja jossa verotus tapahtuu. Jos siirretty rahamäärä on pienempi kuin verotusvaltiossa määrättävää vero, joudut itse maksamaan puuttuvan määrän korkoineen ym. viivästysseuraamuksineen.

Rajatyöntekijät

Jos henkilö asuu toisessa maassa ja työskentelee toisessa maassa, hän voi tietyissä tilanteissa olla ns. rajatyöntekijä. Rajatyöntekijöitä koskevat säännöt kerrotaan artikkelissa rajatyöntekijän verotus Suomessa.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.