Muistilista muutettaessa Islannista toiseen Pohjoismaahan

Gátlisti vegna flutnings frá Íslandi til hinna Norðurlandanna
Muutettaessa Islannista toiseen Pohjoismaahan on muistettava useita asioita. Alla on lista asioista, jotka muuttajan on hyvä huomioida ennen muuttoa. On kuitenkin muistettava, ettei lista ole kattava, ja jokaisella on omat yksilölliset tarpeensa.
 1. Vakituisen osoitteen muuttamisesta Pohjoismaiden välillä on voimassa yhteispohjoismainen väestörekisterisopimus. Sen mukaan muuttajan on otettava yhteys uuden asuinmaansa rekisteriviranomaiseen. Tanskassa väestörekisteriä pitää kunta, Ruotsissa ja Norjassa veroviranomainen ja Suomessa maistraatti. Rekisteröitymisen yhteydessä saa sosiaaliturvatunnuksen.  
 2. Muuttajalla on hyvä olla mukanaan tarpeeksi rahaa elättääkseen itsensä ensimmäisen viikot tai kuukaudet. On hyvä huomioida, että vuokra-asunnosta joutuu usein maksamaan takuuvuokran ja että joskus tukihakemusten, kuten asumistuki- tai lapsilisähakemuksen, käsittely voi kestää.  
 3. Säännöllistä sosiaaliturvaetuutta saavan on ennen muuttoa oltava yhteydessä Islannin sosiaaliturvaviranomaiseen. Erityisen tärkeää se on niiden henkilöiden kohdalla, jotka saavat työkyvyttömyyseläkettä tai kansaneläkettä. Eläkkeensaajan on tehtävä veroilmoitus Islantiin, mutta siitäkin kannattaa ennen muuttoa kysyä lisätietoja sosiaaliturvaviranomaiselta.  
 4. Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, joissa lapsilisät maksaa joko sosiaaliturvaviranomainen tai kunta (Tanska), Islannissa niiden maksusta huolehtii veroviranomainen. Tarvittaessa veroviranomaiselta (Ríkisskattstjóri) voi pyytää todistuksen, jossa ilmoitetaan ao. henkilön lapsilisiin liittyvän oikeuden lakanneen Islannissa. Todistusta voi pyytää vasta muuton jälkeen. Todistus viedään uuden asuinmaan viranomaisille, mikä saattaa nopeuttaa maksujen alkamista uudessa asuinmaassa. Kaikissa tapauksissa todistus ei kuitenkaan ole välttämätön.  
 5. Raskaana olevien on syytä ennen muuttopäätöstä tutustua suunnitellun muuttomaan äitiyslomasäädöksiin, sillä lapsen synnyinmaalla saattaa olla iso merkitys ratkaistaessa maasta toiseen muuttavan henkilön äitiyslomaoikeuden siirtymistä.  
 6. Toiseen Pohjoismaahan opiskelun perässä muuttavan on syytä miettiä verotuskuntaansa. Sillä saattaa olla merkitystä esimerkiksi niille, jotka tulevat Islantiin kesäksi töihin. Lisätietoja saa Islannin veroviranomaiselta.  
 7. Tullimääräyksiin tutustuminen on välttämätöntä, jos Pohjoismaasta toiseen muuttaessa aikoo ottaa mukaansa muuttokuorman tai ajoneuvon. Muuttokustannukset samoin kuin ajoneuvon uudet rekisteröintimaksut saattavat olla hyvinkin korkeita. On syytä laskea tarkkaan, kannattaako ajoneuvo ottaa mukaan.  
 8. Muuttajan on hyvä tarkistaa, tarvitseeko hän lupaa tai auktorisointia voidakseen työskennellä haluamassaan ammatissa. Joissain tapauksissa luvan saanti voi viedä aikaa, joten on suositeltavaa selvittää asia tarpeeksi ajoissa.  
 9. Toiseen Pohjoismaahan työn perässä muuttavan on syytä olla yhteydessä työvoimaviranomaiseen (Vinnumálastofnun) vähintään kolme viikkoa ennen muuttoa omien oikeuksiensa selvittämiseksi ja U1-lomakkeen hankkimiseksi. Todistus nopeuttaa mahdollisen työttömyysturvahakemuksen käsittelyä. U1-lomakkeen saamiseksi on esitettävä työtodistukset kolmelta viimeiseltä vuodelta. Kannattaa ottaa myös yhteys omaan ammattiliittoon ja pyytää todistus kertyneistä etuuksista. On tärkeää tarkistaa, mitä kaikkea tässä yhteydessä on muistettava, jottei menetä oikeuttaan etuuksiin. Työvoimavirastosta saa tarkempia tietoja.  
 10. Työtön henkilö, joka on saanut Islannissa työttömyysturvaa vähintään neljältä viikolta, on tiettyjen ehtojen täyttyessä oikeutettu siirtämään työttömyysturvansa toiseen Pohjoismaahan. Se tapahtuu U2-lomakkeella, jota voi pyytää työvoimaviranomaiselta (Vinnumálastofnun). Katso myös yllä olevat U1-lomaketta koskevat ohjeet. Lähtömaan työttömyysturvaa on mahdollista saada enintään kolmelta kuukaudelta työn etsimisen ajaksi.  
 11. On myös tarpeen olla yhteydessä omaan pankkiin, esimerkiksi tilin sulkemiseksi, laskujen osoitteenmuutosta varten tai laina-asioiden selvittämiseksi. Saattaa olla hyödyllistä pyytää omalta pankilta kirje tai suositus pankkitilin avaamista varten uudessa asuinmaassa.  
 12. Kroonisten sairauksien osalta on suositeltavaa pyytää omalta lääkäriltä englanniksi tai jollakin skandinaavisella kielellä kirjoitettu kirje ja lääkeresepti välttämättömien lääkkeiden saannin turvaamiseksi uudessa asuinmaassa.  
 13. Sano myös irti turhat vakuutukset. Jos sinulle on kertynyt bonuksia Islannin autovakuutukseesi, pyydä siitä todistus mukaasi, jotta voisit siirtää ne mahdolliseen uuteen liikennevakuutukseen.  
 14. Muista televisiomaksun, kuntosalin, puhelinliittymän ja vastaavien irtisanominen.  
 15. On hyvä ottaa tärkeimmät asiapaperit mukaan, kuten suosituskirjeet, tutkintotodistukset, lasten neuvolakortit ja mahdollinen vihkitodistus samoin kuin lasten syntymätodistukset.  
 16. Muista myös ilmoittaa postille jakelun siirtämisestä eteenpäin uuteen osoitteeseen tai esimerkiksi sukulaisille ja muista myös ilmoittaa uusi osoite pankille ja virastoille.
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.