Muutto Suomeen

Tjekliste når du flytter til Sverige
Tässä artikkelissa kerrotaan, minkälaisia järjestelyjä Suomeen muuttaminen vaatii ja mitä sinun tulee tehdä Suomeen saapuessasi. Järjestelyt riippuvat muun muassa siitä, onko kyseessä tilapäinen vai vakinainen muutto.

Jos muutat Suomeen, tulee sinun ilmoittaa muutosta eri tahoille. Lisäksi Suomeen muuttaminen saattaa vaikuttaa sosiaaliturvaetuuksiin, terveydenhuoltoon ja verotukseen.

Tähän muuttajan muistilistaan koottu tietoa, joka on hyvä ottaa huomioon, kun suunnittelet muuttoa Suomeen. Sivulta löytyy tietoa myös oleskelu- ja työnteko-oikeudesta, asumisesta, kielikursseista sekä muuttotavaroiden, auton ja lemmikkieläinten tuomisesta Suomeen.

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse oleskelu- tai työlupaa toisessa Pohjoismaassa. Pohjoismaiden ulkopuolisten EU- ja Eta-maiden sekä muiden maiden kansalaisille tiettyjä ehtoja kuitenkin on. Lue lisää osiosta Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa.

Muuttoilmoitus ja väestörekisteröinti Suomessa

Lue lisää sivulta Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa.

Pysyvästi Suomeen muuttavat saavat suomalaisen henkilötunnuksen käytyään Suomeen muuton jälkeen henkilökohtaisesti maistraatissa ja ilmoittauduttuaan Suomen väestötietojärjestelmään. Joissain tapauksissa myös Suomessa tilapäisesti oleskelevat voivat saada suomalaisen henkilötunnuksen.

Lue lisää osiosta Henkilötunnus Suomessa.

Sosiaaliturva ja terveydenhuolto

Tietoa Suomen asumisperusteisista ja työskentelyperusteisista sosiaaliturvaetuuksista löytyy sivulta Suomen sosiaaliturvaetuudet. Tietoa terveyspalveluista löytyy sivulta Oikeus terveyspalveluihin Suomessa.

Tietoa työntekijöitä, opiskelijoita, lähetettyjä työntekijöitä, tilapäisesti Suomessa oleskelevia ja eläkeläisiä koskevista säännöistä löydät alta.

Työntekijät

Sosiaaliturva

Lue työntekijöitä koskevista säännöistä sivulta Sosiaaliturva, kun aloitat Suomessa työskentelyn.

Työttömyyskassa

Huomaa myös, että työntekijät kuuluvat aina työskentelymaansa työttömyyskassaan. Et siis voi jatkaa kuulumista kotimaasi työttömyyskassaan, jos olet muuttanut työn perässä Suomeen.

Muuttaessasi ota suoraan yhteyttä alakohtaiseen työttömyyskassaasi. Lisätietoa näet sivulta Työttömyyskassat ja ammattiliitot Suomessa.

Opiskelijat

Opiskelijat saavat Suomessa opiskellessaan opintotukensa edelleen kotimaastaan. Tietoa opiskelijoiden terveydenhuollosta löytyy sivulta Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa.

Jos opiskelija tekee opiskelujensa ohessa töitä, hänellä on yleensä oikeus työskentelymaan sosiaaliturvaan, jos  kyseisen maan työskentelyn vähimmäisehdot täyttyvät. Sama vaatimus koskee tutkijoita ja apurahan saajia, jotka tutkimustyön ohella työskentelevät ja saavat tästä työstä palkkaa.

Lähetetyt työntekijät

Toisesta Pohjoismaasta Suomeen lähetetyillä työntekijöillä säilyy oikeus sosiaaliturvaan kotimaastaan. Lisätietoja saat Euroopan unionin Your Europe -verkkosivustolta tai kotimaasi sosiaalivakuutuslaitokselta.

Työtön työnhakija

EU- tai Eta-maassa työttömäksi jääneet työttömät työnhakijat voivat tulla Suomeen työnhakuun enintään kolmeksi kuukaudeksi lähtömaansa työttömyyskorvauksen turvin. Lue lisää sivulta Työnhaku Suomessa.

Tilapäisesti Suomessa oleskelevat

Tilapäisesti Suomessa ilman töitä oleskelevilla henkilöillä ei ole oikeutta Kelan etuuksiin. He voivat kuitenkin saada Suomessa oleskellessaan sairaanhoitoa.

Lue lisää oikeudesta terveyspalveluihin Suomessa.

Eläkeläiset

Verotus

Suomen verotuksesta löydät tietoja osiosta Verot Suomessa.

Muista ilmoittaa ulkomaan tulosi myös kotimaasi verottajalle. Kotimaasi veroviranomaiset neuvovat muuttotilanteessa veroilmoituksen tekoon liittyvissä kysymyksissä. 

Myös pohjoismainen veroportaali Nordisk eTax sisältää hyödyllistä tietoa verotuksesta eri Pohjoismaissa kaikkien viiden maan kielillä. Portaalissa on otettu huomioon erilaiset muuttotilanteet ja tietoa löytyy tapauskohtaisesti opiskelijoille, työntekijöille ja eläkeläisille sekä niille, joilla on varoja toisessa Pohjoismaassa. 

Asuminen

Tietoa asumisen muodoista, asunnon etsinnästä ja asumistuesta löytyy sivulta Asuminen Suomessa.

Muuta huomioitavaa

Muuttotavarat

Muuttotavaroita koskeviin kysymyksiin löytyy vastauksia osiosta Tullisäännöt Suomessa.

Auto ja ajokortti

Auton maahantuontia ja rekisteröintiin liittyviä kysymyksiä käsitellään artikkelissa Ajoneuvo Suomessa. 

Toisessa Pohjoismaassa myönnetty ajokortti kelpaa myös Suomessa. Lue lisää osiosta Ajokortti Suomessa.

Kielikurssit Suomessa

Suomen kielen alkeis- ja jatkokursseja järjestetään ympäri maata esimerkiksi työväen- ja kansalaisopistoissa, joita on lähes jokaisessa Suomen kunnassa. Lue lisää osiosta Kielikurssit Suomessa.

Pankkitili ja asuntolaina

Tietoa pankkitilin avaamisesta ja asuntolainan vakuuksista löytyy sivulta Pankkitili Suomessa.

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen

Tietoa puhelin- ja internetliittymien sekä sähkösopimusten avaamisesta löytyy sivulta Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.