Muutto Suomesta ulkomaille

Muutto Suomesta ulkomaille
Tässä artikkelissa kerrotaan, minkälaisia järjestelyjä Suomesta pois muuttaminen vaatii jo lähtömaassa. Järjestelyt riippuvat muun muassa siitä, onko kyseessä tilapäinen vai pysyvä muutto.

Kun muutat Suomesta ulkomaille, tulee sinun ottaa huomioon monta asiaa. Alta löydät tietoa muuttoilmoitukseen, väestörekisteröintiin, sosiaaliturvaan, verotukseen, työttömyyskassajäsenyyteen ja muuttotavaroihin liittyen.

Muuttoilmoitus Suomessa

Aina kun kyseessä on yli kolme kuukautta kestävä tilapäinen muutto, on muutosta tehtävä ilmoitus Digi- ja väestötietovirastoon ja Kelaan. Myös pysyvästä muutosta on luonnollisesti tehtävä muuttoilmoitus.

Väestörekisteröinti uudessa asuinmaassa

Pohjoismaiden välillä pätee pohjoismainen väestörekisterisopimus, jonka mukaan jokaisen Pohjoismaissa asuvan tulee olla väestörekisteröitynyt vain yhteen paikkaan Pohjoismaissa. Sitä, miten rekisteröinti tapahtuu, säätelevät aina sen maan säännöt, johon muutetaan.

Uudessa maassa tulee rekisteröityä paikalliseen väestörekisteriin jos:

  • lähdet Grönlantiin yli 3 kuukaudeksi
  • lähdet Norjaan, Tanskaan, Islantiin tai Färsaarille yli 6 kuukaudeksi
  • lähdet Ruotsiin yli 12 kuukaudeksi

Jos asut yhtä aikaa kahdessa eri maassa, sinun tulee rekisteröityä siihen maahan, jossa vietät suuremman osan ajasta (vähintään 183 päivää vuodessa).

Lisätietoa väestörekisteröinnistä löydät osioista Väestörekisteröinti Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Islannissa, Färsaarilla ja Grönlannissa.

Sosiaaliturva

Ulkomaille muutosta tulee aina erikseen ilmoittaa Kelalle. Kela ratkaisee toimittamasi ilmoituksen perusteella, voitko kuulua ulkomailla oleskelusi ajan edelleen Suomen sosiaaliturvaan.

Seuraavassa eri ryhmiä koskevia sääntöjä:

Työntekijöiden sosiaaliturva

Jos lähdet työntekijänä toiseen Pohjoismaahan, siirryt yleensä työskentelyn aloitusajankohdasta lukien uuden työskentelymaasi sosiaaliturvaan. Sosiaaliturvaa tulee aina erikseen hakea siitä vastaavalta viranomaiselta.

Valtiolliset sosiaaliturvaviranomaiset Pohjoismaissa ovat Ruotsissa Försäkringskassan, Norjassa NAV, Tanskassa kunnat, Islannissa Tryggingastofnun, Färsaarilla Almannaverkið ja Grönlannissa asuinkunnan sosiaalihallinto.

Työntekijöiden työttömyyskassa

Yleisenä sääntönä voidaan sanoa, että työntekijät kuuluvat aina työskentelymaansa työttömyyskassaan. Et siis voi jatkaa kuulumista suomalaiseen työttömyyskassaan, jos olet muuttanut työn perässä ulkomaille.

Muuttaessasi ota suoraan yhteyttä uuden asuinmaasi alakohtaiseen työttömyyskassaan. Ruotsissa ja Tanskassa sinun on liityttävä paikallisen työttömyyskassaan ollaksesi oikeutettu työttömyysturvaan. Norjassa, Islannissa ja Färsaarilla ei ole alakohtaisia työttömyyskassoja, vaan työttömyysturvan saa jokainen työttömyysturvan saamisen ehdot täyttävä.

Ulkomaille töihin lähtiessäsi voit myös siirtää Suomessa ansaitut työttömyysvakuutuskaudet ulkomaille. Lisätietoja siirrosta ulkomaille löytyy sivulta Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta.

Työtön työnhakija

Työttömät työnhakijat voivat tietyin ehdoin saada suomalaista työttömyyspäivärahaa mukaan työnhakuun EU- tai Eta-maihin. Lue lisää osiosta Työnhaku ulkomailla suomalaisella työttömyyspäivärahalla.

Lähetetyt työntekijät

Suomalaisen työnantajan toiseen Pohjoismaahan lähettämät työntekijät säilyttävät oikeutensa Suomen sosiaaliturvaan ulkomaan komennuksensa ajan. Lähetettynä työntekijänä ota yhteys Eläketurvakeskukseen.

Jos lähetetyn työntekijän perheenjäsenet lähtevät mukaan ulkomaille, tulee heidän ilmoittaa lähdöstään Kelalle. Yli vuodeksi lähtevien perheenjäsenten tulee hakea Suomen sosiaaliturvassa säilymistä vuoden sisällä lähdöstään jättämällä hakemuksen Kelaan. Lisätietoja perheenjäsenistä ja lähetettyjä työntekijöitä koskevista erityissäännöistä löydät myös Kelan sivuilta.

Opiskelijat

Toiseen Pohjoismaahan opiskelemaan lähtevien sosiaaliturva pysyy pääsääntöisesti Suomessa, mutta muutosta tulee ilmoittaa Kelalle. Jos oleskelu ulkomailla kestää yli vuoden, tulee opiskelijan hakea Suomen sosiaaliturvaan kuulumista. Jos haet Kelasta opintorahaa ulkomaan opintojesi ajalle, voit samalla lomakkeella hakea Suomen sosiaaliturvaan kuulumista. Muutos ei vaikuta opintotuen maksamiseen, vaan opiskelijat saavat toisessa Pohjoismaassa opiskellessaan opintotukensa edelleen Suomesta.

Jos opiskelija tekee kuitenkin opiskelujen ohessa töitä, siirtyy hän yleensä työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin, mikäli kyseisen maan työskentelyn vähimmäisehdot täyttyvät. Sinun tuleekin aina ilmoittaa ulkomailla tekemästäsi työstä Kelaan. Jos olet tutkija ja saat apurahan lisäksi palkkaa, kuulut pääsääntöisesti työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin.

Tilapäisesti ulkomailla oleskelevat

Tilapäisesti ulkomailla ilman töitä oleskelevat henkilöt säilyvät Suomen sosiaaliturvan piirissä ja saavat Kelasta eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jolla saat sairaanhoidon Pohjoismaiden lisäksi kaikissa EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä samoin ehdoin ja kustannuksin kuin paikallisetkin. Lisätietoja EHIC-kortista Kelan sivuilta.

Eläkeläiset

Muutto ei vaikuta suomalaisen työeläkkeen maksuun, mutta sosiaaliturvaan, sairaanhoitoon ja verotukseen se saattaa vaikuttaa. Myös suomalainen kansaneläke voidaan rajoituksetta maksaa eläkkeensaajalle, joka muuttaa toiseen EU- tai Eta-maahan tai maahan, jonka kanssa Suomi on solminut sosiaaliturvasopimuksen. Muihin maihin kansaneläke voidaan maksaa vuoden ajan.

Verotus

Jos työskentelet ulkomailla ollessasi, uuden verokortin saat verotoimistosta siinä kunnassa, johon muutat. Opiskelijat, jotka eivät työskentele, eivät tarvitse verokorttia.

Verokorttia varten tarvitset henkilötunnuksen. Tilapäisen oleskelun ollessa kyseessä (esim. kesätyö) saat väliaikaisen henkilönumeron, jonka saat verokorttia hakiessasi.

Muista ilmoittaa ulkomaan tulosi myös Suomen verottajalle. Veroviranomaiset Suomessa neuvovat muuttotilanteessa veroilmoituksen tekoon liittyvissä kysymyksissä.

Lisäksi Verohallinnon verkkosivuilla kohdissa Vero-ohjeet ja Kansainväliset tilanteet on paljon hyödyllistä tietoa verotuksesta. Vaihtoehtoisesti voi ottaa yhteyttä lähimpään verotoimistoon tai soittaa verohallinnon valtakunnalliseen kansainvälisen henkilöverotuksen neuvontanumeroon 029 497 024.

Myös Pohjoismainen veroportaali sisältää hyödyllistä tietoa verotuksesta eri Pohjoismaissa kaikkien viiden maan kielillä sekä englanniksi. Portaalissa on otettu huomioon erilaiset muuttotilanteet ja tietoa löytyy tapauskohtaisesti opiskelijoille, työntekijöille ja eläkeläisille sekä niille, joilla on varoja toisessa Pohjoismaassa. Portaalin kohdassa Usein esitetyt kysymykset voi myös itse esittää kysymyksiä eri Pohjoismaiden verohallintojen asiantuntijoille.

Muuta huomioitavaa

Muuttotavarat

Tietoa uuteen asuinmaahan vietävistä muuttotavaroista löytyy alla olevista osioista. Sivuilta löytyy tietoa myös ajoneuvoon ja lemmikkieläimiin liittyen. Muuttoa Ahvenanmaalle pidetään Suomen sisäisenä muuttona.

Jos muutat Suomesta EU:n ulkopuolelle (Norja ja Islanti sekä EU:n ulkopuoliset alueet Färsaaret ja Grönlanti), tulee Suomen tullille tehdä muuttotavaroiden vienti-ilmoitus. EU:n sisällä muuttotavaroiden osalta vallitsee vapaa liikkuvuus eikä niitä siten tarvitse ilmoittaa tulliin.

Ajokortti

Suomalainen ajokortti oikeuttaa ajamaan kaikkialla Pohjoismaissa ajokorttiin merkittyjen ajoneuvoluokkien mukaisesti.

Muuttajan muistilista

Jos muutat Ruotsiin, Norjaan tai Tanskaan, on alla olevista muuttajan muistilistoista sinulle varmasti hyötyä.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.