Norjan työkyvyn selvitystuki

Arbeidsavklaringspenger i Norge
Tältä sivulta saat tietoa Norjan kuntoutusetuutta eli työkyvyn selvitystukea koskevista säännöistä.

Jos et ole mukana työelämässä sairauden tai vamman takia mutta yrität palata töihin, voit tietyissä tapauksissa saada niin sanottua työkyvyn selvitystukea (arbeidsavklaringspenger, AAP), jonka tarkoitus on korvata ansionmenetystä. Etuuden maksamisesta vastaa Norjan sosiaaliturvaviranomainen NAV (Arbeids- og velferdsetaten).

Mikä on työkyvyn selvitystuki?

Työkyvyn selvitystukea voidaan maksaa sinulle pyrkiessäsi takaisin työmarkkinoille, ja sinun tulee aktiivisesti osallistua työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin. Mikäli saat työkyvyn selvitystukea, sinun tulee osallistua NAVin kanssa pidettäviin kokouksiin, laatia aktivointisuunnitelma työhön palaamiseksi, toimittaa NAViin kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat sekä toteuttaa toimenpiteet, joita olet suunnitellut yhdessä NAVin virkailijan kanssa.

Oletko oikeutettu työkyvyn selvitystukeen?

Jotta olisit oikeutettu työkyvyn selvitystukeen, sinun on täytynyt kuulua Norjan sosiaaliturvan piiriin. Työkykysi on täytynyt alentua vähintään 50 prosenttia. Sairauden, vian tai vamman täytyy ratkaisevalla tavalla vaikuttaa työkyvyn menetykseen.

Jotta voisit hakea työkyvyn selvitystukea, sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi osoitteessa nav.no. Etuutta haetaan sähköisesti. Liitä hakemukseen kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Soita NAViin, jos tarvitset lisäohjeita. Jos työkykysi on alentunut vähintään 50 prosenttia, voit hakea työkyvyn selvitystukea koska tahansa. Työkyvyn selvitystukea voidaan maksaa aikaisintaan etuuden hakupäivästä alkaen.

Etuutta voi saada korkeintaan kolme vuotta. Työkyvyn selvitystukea saavan tulee yleensä oleskella Norjassa.

Jos muutat toiseen Pohjoismaahan tai Eta-maahan, voit hakea työkyvyn selvitystuen maksamista ulkomaille. Edellytyksenä on, että osallistut työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja/tai hoitoon muuttomaassasi. Selvitä NAVista ennen muuttoasi, voitko saada työkyvyn selvitystukea ulkomailla.

Työkyvyn selvitystuen saamisen edellytyksenä on, että osallistut aktiivisesti työllistämisprosessiin. Tätä kutsutaan aktivointivelvoitteeksi. Sinun on siis osallistuttava erilaisiin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on mahdollistaa paluusi työelämään.

Norjassa on myös muita työllistämistoimenpiteitä ja -järjestelmiä.

Mitä sääntöjä noudatetaan, jos olet muuttanut hiljattain Norjaan ja kuulut entisen asuinmaasi kuntoutustoimenpiteiden piiriin?

Kuntoutuksen on tapahduttava asuinmaassasi, toisin sanoen Norjassa.

Mikäli saat rahallista etuutta kotimaastasi, voit anoa etuuden maksamista ulkomaille. Säilytät tällöin jäsenyytesi kotimaassasi, mutta NAV voi tarjota sinulle työllistymistä edistäviä toimenpiteitä. Mikäli osallistut NAVin hallinnoimiin toimenpiteisiin, voit mahdollisesti hakea lisätukea NAVista.

Mistä saat lisätietoja?

Ota yhteyttä NAViin, jos sinulla on kysyttävää työkyvyn selvitystuesta tai muista pitkäaikaissairaille suunnatuista toimenpiteistä.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.