Opintojen rahoittaminen

Fjármögnun náms á Íslandi
Tässä osiossa on tietoa opintolainasta ja opintostipendeistä niille, jotka suunnittelevat opiskelua Islannissa.

Opintolaina

Islannin opintolainarahasto (LÍN) myöntää opintolainaa tietyin rahaston määrittelemin ehdoin. Islannin kansalaiset saavat rahastolta lainaa vain siinä tapauksessa, että ovat olleet kirjoilla Islannissa vuoden ennen lainaan oikeuttavien opintojen alkua. Tässä yhteydessä asuminen jossakin toisessa Pohjoismaissa rinnastetaan Islannissa asumiseen. Islantilaiset säilyttävät lainaoikeutensa kaksi vuotta sen jälkeen, kun ovat siirtyneet toiseen maahan, jonne ovat siirtäneet osoitteensa.

Vaikka pääsääntö on se, että pohjoismaalaiset hakevat opintolainaa omasta kotimaastaan opiskellessaan Islannissa, on kuitenkin Islannissa kirjoilla olevilla yhtäläinen oikeus opintolainaan kuin islantilaisillakin niin kauan kuin he eivät saa opintukea kotimaastaan. Siinä tapauksessa opiskelija voi sopia keskusteluajan LÍN:n neuvojalle oman lainansaantimahdollisuuksien selvittämiseksi.

Lainan suuruus riippuu opiskelijan tuloista, mutta muutkin asiat saattavat vaikuttaa lainan määrään. Tällaisia seikkoja ovat, asuuko lainanhakija vuokralla vai vanhempiensa luona sekä hänen lapsiensa määrä.

Lainaan voi anoa korotusta esimerkiksi, jos opinnot ovat maksullisia ja niihin liitty matkakuluja.

Lainaa ei tarvitse ilmoittaa verotuksessa. Lainan takaisinmaksu alkaa kahden vuoden kuluttua opintojen päättymisestä ja summa määräytyy edellisvuoden tulojen mukaan

Muut lisätiedot löytyvät rahaston LÍN-rahaston kotisivuilta Heimasíða LÍN. 

 

Opintostipendit

Islannissa ei ole yleistä opintojen apurahajärjestelmää. Opiskelijat, jotka joutuvat opiskelun takia muuttamaan kauas kotiseudultaan, voivat kuitenkin saada nk. tasoitustukea.

Jos opiskelee lukiossa tai opistossa sellaisia aineita, jotka päättyvät ammattitutkintoon, voi anoa opintolainaa.

Yliopisto- ja korkeakouluopiskelijat voivat hakea Nordplus- tai Erasmus-apurahaa opiskellakseen Islannissa yhden tai kaksi lukukautta. Hakemus jätetään oman korkeakoulun kansainvälisen vaihdon toimistoon. Islannissa suoritetut opinnot luetaan tällöin osaksi kotimaassa suoritettavaa tutkintoa. Kannattaa lisäksi tarkistaa, voivatko ne muutamat apurahat. joita Islannin opetus- ja kulttuuriministeriöllä on tarjolla, tulla kyseeseen.

Tiettyjen aineiden opiskelijoilla on on Islannissa omia apurahasäätiöitä ja niistä saa lisätietoa mm. Kansainvälisen opislelijavaihdon kotisuvuilta.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.