Opiskelijoiden terveydenhuolto ja sairausvakuutus Ahvenanmaalla

Hälsovård och sjukvårdsförsäkring under studietiden på Åland
Täältä saat tietoa Ahvenanmaalla opiskelevien opiskeluterveydenhuollosta ja löydät linkin opiskelijan sairauslomaa käsittelevään Kelan oppaaseen.

Muista Pohjoismaista poiketen Suomessa opiskelijan sairausturva perustuu sosiaaliturvalainsäädäntöön, ei opintotukilainsäädäntöön. Ahvenanmaalla asumisperusteista sairauspäivärahaa maksetaan 16–67-vuotiaalle päätoimiselle opiskelijalle, jos opiskelija sairastuu eivätkä opinnot sen vuoksi edisty odotetusti. Opiskelijan ei kannata kuluttaa opintotukikuukausia sairastamiseen, joten viimeistään yli kahden kuukauden sairastapauksissa Kela ohjaa opiskelijan sairauspäivärahan piiriin. Sairauspäivärahan myöntäminen edellyttää suomalaisen opintotuen keskeyttämistä. Opintotukilain mukaan opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen ajalta, jolta hän saa sairauspäivärahaa.

Jos opiskelet Suomessa mutta saat opintotukea Ruotsista, Norjasta, Tanskasta tai Islannista, saat sairausetuutta yleensä opintotukijärjestelmän kautta.

Jos saat suomalaista opintotukea mutta kuulut jonkin toisen Pohjoismaan sosiaaliturvan piiriin, voit sairastuessasi saada työperusteista ansiosidonnaista sairauspäivärahaa. Edellytyksenä on kuitenkin, että olet työskennellyt kyseisessä maassa. Kysy lisätietoja Kelasta ja opiskelumaasi sosiaaliturvaviranomaisilta.

Ota yhteyttä viranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää Ahvenanmaalla opiskelevien opiskeluterveydenhuollosta, ota yhteyttä Kelaan.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.