Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa

Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa
Tässä tekstissä kerrotaan opiskelijan oikeudesta sairaanhoitoon sekä suomalaista opintotukea saaville opiskelijoille sairauden aikana myönnettävästä sairauspäivärahasta. Lisäksi kerrotaan muiden maiden opintotuen piiriin kuuluvien toimeentulon järjestymisestä sairauden aikana.

Terveydenhuolto ja sairaanhoito Suomessa opiskeleville

Suomalaisen oppilaitoksen opiskelijana olet oikeutettu opiskeluterveydenhuollon palveluihin, joita tarjoaa opiskelukunta tai kunnan valtuuttama taho kotikunnastasi riippumatta. Opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat opiskelijan terveydenhuolto, sairaanhoito ja hammashuolto. Painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä.

Terveydenhoitajan, psykologin ja sosiaalityöntekijän vastaanotot ovat yleensä maksuttomia. Lääkärin vastaanotolla käymisestä peritään yleensä maksu, joka saattaa olla vuosimaksu tai maksu yksittäisestä käynnistä. Alle 18-vuotiaiden lääkärikäynnit ovat maksuttomia.

Peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta vastaa kunnallinen terveyskeskus.

Yliopistojen ja tiede- ja taidekorkeakoulujen opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa valtakunnallinen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). Jatkotutkinto-opiskelijat eivät kuulu opiskeluterveydenhuollon piiriin.

Jos tarvitset lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa, joka ei kuulu opiskelijaterveydenhuollon piiriin, voit kääntyä julkisen terveydenhuollon puoleen. Saat lääketieteellisesti välttämättömän sairaanhoidon kuntalaisen asiakasmaksulla esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen (esim. ajokortti tai passi) tai eurooppalaisen sairaanhoitokortin ja ilmoittamalla vakituisen osoitteen asuinmaassasi. Jos sinulla on kotikunta Suomessa, saat kaiken tarvitsemasi hoidon julkisessa terveydenhuollossa.

Sairauspäiväraha

Suomalaisen opintotuen piiriin kuuluvat opiskelijat

Suomessa vakinaisesti asuvien opiskelijoiden pitkäaikaisen sairauden aikaisen toimeentulon turvaa asumisperusteinen sairauspäiväraha. Asumisperusteista sairauspäivärahaa maksetaan 16-67-vuotiaalle päätoimiselle opiskelijalle, jos hän sairastuu kesken opintojensa eikä sairautensa vuoksi kykene opiskelemaan. Sairauspäivärahan aikana voi kuitenkin suorittaa opintoja vähäisessä määrin.

Muista Pohjoismaista poiketen Suomessa opiskelijan sairausturva perustuu sosiaaliturvalainsäädäntöön, ei opintotukilainsäädäntöön. Toisen Pohjoismaan sosiaaliturvan piiriin kuuluvalle suomalaista opintotukea saavalle opiskelijalle ainoa sairausajan turva on tällä hetkellä työperusteinen ansiosidonnainen sairauspäiväraha, joka edellyttää työhistoriaa kyseisessä maassa. Lisätietoja saat opiskelumaasi sosiaaliviranomaisilta.

Sairauspäivärahaa kannattaa hakea vain pitempiaikaisen, yli 2 kuukautta kestävän sairauden ajaksi. Lyhyempien sairauksien ajan on tarkoituksenmukaista pysyä opintotuen piirissä.

Jos Kansaneläkelaitos (Kela) myöntää sairauspäivärahan, opintotuki lakkautetaan automaattisesti. Opintotukea ei siis tarvitse lakkauttaa itse ennen sairauspäivärahan hakemista.

Opiskelijalle sairauspäivärahan määrä lasketaan joko työtulojen tai opintorahan perusteella. Sairauspäivärahan lisäksi voit sairauden ajalle saada myös yleistä asumistukea. Sairauspäivärahaa ja yleistä asumistukea haetaan Kelasta.

Toisen Pohjoismaan opintotuen piiriin kuuluvat

Opiskelijat, jotka saavat opintotukea toisesta Pohjoismaasta mutta opiskelevat Suomessa, saavat yleensä sairausajan tukensa opintotuen kautta omasta kotimaastaan.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.