Pääsy korkea-asteen koulutukseen Islannissa

Aðgangur að háskólamenntun á Íslandi
Tässä osiossa on tietoa pääsystä korkea-asteen koulutukseen Islannissa.

Korkea-asteen koulutukseen haluavilla tulee olla suoritettuna ylioppilastutkinto tai vastaava tutkinto. Korkea-asteen oppilaitokset voivat asettaa tietyt pääsyvaatimukset ja järjestää opiskelemaan hakeville pääsykokeita tai tasokokeita. Pohjoismaiden kansalaisilla on samat oikeudet kuin islantilaisilla hakeutua korkea-asteen opintoihin.

Islannin korkea-asteen oppilaitokset

Islannissa on seitsemän yliopistoa sekä muutamia alueellisia korkeakouluja. Viisi niistä on valtion yliopistoja. Tarkempia tietoja kunkin korkea-asteen oppilaitoksen pääsyvaatimuksista ja säännöistä, laitosten opetussuunnitelmat, kurssiohjelmat ja ilmoittautumislomakkeet sekä tietoa kirjautumis- ja opintomaksuista on laitosten verkkosivuilla.

Opintomaksut

Yksityisissä korkeakouluissa on lukukausimaksu ja valtiollisissa oppilaitoksissa puolestaan maksetaan kirjautumismaksu.

Kielitaito

Islantilaisissa oppilaitoksissa opetusta annetaan pääsääntöisesti islanniksi. Poikkeuksia on sekä perus- että syventävissä opinnoissa. Vieraiden kielten opetus tapahtuu pääasiassa opiskeltavalla kielellä. Lisäksi muutamissa aineissa on perus- ja aineopintovaiheessa tarjolla kokonaan englanninkielinen linja.

Monilla korkea-asteen oppilaitoksilla on tarjolla yksittäisiä kursseja tai kokonaisia opintolinjoja englanniksi. Useimmilla korkeakouluilla ja niiden tiedekunnilla on oma kansainvälisten asioiden opintoneuvoja. Useimpien aineiden oppimateriaali on englanninkielistä. Kuitenkin olennaisesti Islantiin liittyvissä aineissa, kuten oikeustieteessä, aineisto on islanniksi. Joissakin aineissa osa oppimateriaalista on skandinaavisilla kielillä.

Etäopiskelu

Joissakin korkea-asteen oppilaitoksissa on etäopintomahdollisuus. Sitä tarjotaan eri puolilla Islantia yhteistyössä kuntien sekä yliopisto-, osaamis-, täydennyskoulutus- ja aikuiskoulutuskeskusten kanssa. Lisätietoa löytyy etäopintoja tarjoavien opintolinjojen verkkosivuilta.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.