Päivähoito Suomessa

Barn leker med lego
Valokuvaaja
Kelly Sikkela / Unsplash
Tällä sivulla kerrotaan päivähoidosta Suomessa. Vaihtoehtoja ovat kunnallinen tai yksityinen päivähoito sekä kotihoidon tuki.

Kun vanhempien oikeus vanhempainvapaaseen on päättynyt, vanhemmat voivat valita lapselleen joko kunnallisen päivähoidon, yksityisen päivähoidon tai kotihoidon tuen. 

Suomessa päivähoidon virallinen nimitys on varhaiskasvatus. Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen, vaikka lasten vanhemmat tai toinen vanhempi olisi kotona. 

Kunnallinen päivähoito

Kunnat tarjoavat päivähoitoa päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoidossa 0–6-vuotiaille lapsille. Kunnallista päivähoitopaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon aloittamista. Paikan voi saada kahdessa viikossa, jos vanhemmat saavat työ- tai opiskelupaikan. Lue lisää varhaiskasvatuksesta Suomi.fi-palvelussa.

Kunnallisesta päivähoidosta perittävä varhaiskasvatusmaksu riippuu perheen tuloista, perheen koosta ja siitä, kuinka monta tuntia viikossa lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen. Lue lisää varhaiskasvatusmaksujen laskuperusteista opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Yksityinen päivähoito

Yksityistä päivähoitoa 0–6-vuotiaille lapsille tarjoavat yksityiset päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit. Hoitopaikkaa haetaan suoraan kyseisestä päiväkodista. Voit myös etsiä yksityisen perhepäivähoitajan, joka hoitaa lapsia kotonaan, tai palkata hoitajan omaan kotiisi.

Yksityisen päivähoidon hinnat vaihtelevat. Voit saada maksuihin yksityisen hoiton tukea Kansaneläkelaitoksesta (Kela), jolloin yksityinen päivähoito ei ole välttämättä paljon kalliimpaa kuin kunnallinen päivähoito. Jos palkkaat hoitajan kotiisi, tulee sinusta työnantaja, ja sinun täytyy huolehtia työnantajan velvollisuuksista. 

Lue lisää yksityisestä päivähoidosta InfoFinlandin sivuilta. Lisätietoja yksityisen hoidon tuesta saat Kelan sivuilta.

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiaalla lapsella ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Vanhemman ei tarvitse itse olla hoitamassa lasta kotona, vaan hoitajana voi olla myös muu hoitaja. Lue lisää kotihoidon tuesta Kelan sivuilta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.