Rajatyöntekijä

Gränsarbetare
Jos olet rajatyöntekijä eli asut yhdessä maassa ja käyt työssä toisessa, kuulut työttömyyspäivärahan hakemista ja verotusta koskevien erityissääntöjen piiriin. Tässä artikkelissa käsitellään tarkemmin näitä erityissääntöjä, kuten 75 %:n sääntöä.

Rajatyöntekijän työttömyysvakuutus

Rajatyöntekijä

Rajatyöntekijänä pidetään henkilöä, joka työskentelee päivittäin toisessa maassa ja asuu toisessa maassa ja palaa kotiin vähintään kerran viikossa. Rajatyöntekijä kuuluu työskentelymaan työttömyysvakuutuksen piiriin.

Jos jäät työttömäksi osittain tai määräajaksi (lomautus), sinun tulee ilmoittautua työnhakijaksi työskentelymaassasi. Työttömyyskorvauksen maksaa tällöin työskentelymaan työttömyyskassa.

Jos jäät kokonaan työttömäksi, sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi asuinmaassasi, ja työttömyyskorvauksen maksaja on asuinmaasi työttömyyskassa tai muu toimivaltainen viranomainen.

Muu rajatyöntekijä

Toisin kuin varsinainen rajatyöntekijä, muu rajatyöntekijä palaa kotiin harvemmin kuin kerran viikossa. Muun rajatyöntekijän tulee olla työttömyysvakuutettu työskentelymaassaan.

Jos olet muu rajatyöntekijä ja jäät kokonaan työttömäksi, voit valita, ilmoittaudutko työttömäksi työnhakijaksi asuinmaassasi vai työskentelymaassasi. Työttömyyspäivärahan maksaa se maa, jossa ilmoitus on tehty.

Lisätietoja Eta-maiden työttömyyspäivärahoista saat kotipaikkakuntasi työ- ja elinkeinotoimistosta tai Suomen työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.  

Rajatyöntekijän verotus

Jos henkilö asuu toisessa maassa ja työskentelee toisessa maassa, hän maksaa lähdeveroa työskentelymaahan. Suomessa rajoitetusti verovelvolliset maksavat lähdeveron (35 %) ansiotuloistaan Suomeen. Verovelvollinen saa ennen veron perimistä tehdä rahapalkan ja luontoisetujen yhteismäärästä lähdeverovähennyksen, jos vähennyksestä on maininta lähdeverokortissa. Vähennys on 510 euroa/kk tai, jos palkka kertyy kuukautta lyhyemmältä ajalta, 17 euroa/pv. Ruotsissa työskentelevät maksavat SINK-veron (25 %) Ruotsiin.

75 %:n sääntö

Jos olet rajoitetusti verovelvollinen Suomessa, työskentelet Suomessa tai Suomen lipun alla purjehtivalla aluksella ja Suomesta ja Ahvenanmaalta saamasi ansiotulo on vähintään 75 % kaikista vuosituloistasi, voit jälkikäteen hakea ansiotulojesi verottamista Suomen tuloverolain mukaan. Tällöin olet oikeutettu tuloverolaissa säädettyihin vähennyksiin ja maksat veroa ansiotulostasi samalla tavoin kuin yleisesti verovelvollinen henkilö. Hakemuslomakkeen voi ladata Verohallinnon verkkosivuilta. Jos olet työskennellyt ahvenanmaalaisen työnantajan palveluksessa, hakemus on jätettävä Ahvenanmaan verotoimistoon. Lisätietoja saa verottajalta ja pohjoismaisesta veroportaalista.  

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.