Rajatyöntekijät ja Ahvenanmaa

Gränsarbetare
Tällä sivulla kerrotaan rajatyöntekijöitä koskevista säännöistä. Sinut katsotaan rajatyöntekijäksi, jos asut yhdessä maassa ja käyt työssä toisessa. Rajatyöntekijä on henkilö, joka työskentelee tai on työskennellyt jossain muussa EU- tai Eta-maassa kuin asuinmaassaan.

Rajatyöntekijän työttömyysvakuutus

Rajatyöntekijä

Sinua pidetään rajatyöntekijänä, jos työskentelet päivittäin jossain muussa kuin asuinmaassasi ja palaat asuinmaahan vähintään kerran viikossa. Rajatyöntekijä kuuluu työskentelymaan työttömyysvakuutuksen piiriin.

Jos jäät työttömäksi osa-aikaisesti tai määräajaksi (lomautus), sinun tulee ilmoittautua työnhakijaksi työskentelymaassasi. Työttömyyskorvauksen maksaa tällöin työskentelymaan työttömyyskassa.

Jos jäät kokonaan työttömäksi, sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi asuinmaassasi, ja työttömyyskorvauksen maksaa asuinmaasi työttömyyskassa tai muu toimivaltainen viranomainen.

Epäaito rajatyöntekijä

Toisin kuin varsinainen rajatyöntekijä, epäaito rajatyöntekijä käy asuinmaassaan harvemmin kuin kerran viikossa. Jos olet epäaito rajatyöntekijä, sinun tulee liittyä työskentelymaasi työttömyysvakuutukseen.

Jos olet epäaito rajatyöntekijä ja jäät kokonaan työttömäksi, voit valita, ilmoittaudutko työttömäksi työnhakijaksi asuinmaassasi vai työskentelymaassasi. Työttömyyspäivärahan maksaa se maa, jossa teet ilmoituksen.

Lisätietoja Eta-maiden työttömyyspäivärahoista saat kotikuntasi työ- ja elinkeinotoimistosta sekä Suomen työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Rajatyöntekijän verotus

Rajatyöntekijän verotus

Jos henkilö asuu toisessa maassa ja työskentelee toisessa maassa, hän maksaa lähdeveroa työskentelymaahan. Suomessa rajoitetusti verovelvolliset maksavat lähdeveron (35 %) ansiotuloistaan Suomeen. Verovelvollinen saa ennen veron perimistä tehdä rahapalkan ja luontoisetujen yhteismäärästä lähdeverovähennyksen, jos vähennyksestä on maininta lähdeverokortissa. Vähennys on 510 euroa/kk tai, jos palkka kertyy kuukautta lyhyemmältä ajalta, 17 euroa/pv. Ruotsissa työskentelevät maksavat SINK-veron (25 %) Ruotsiin.

75 %:n sääntö

Jos olet rajoitetusti verovelvollinen Suomessa, työskentelet Suomessa tai Suomen lipun alla purjehtivalla aluksella ja Suomesta ja Ahvenanmaalta saamasi ansiotulo on vähintään 75 % kaikista vuosituloistasi, voit jälkikäteen hakea ansiotulojesi verottamista Suomen tuloverolain mukaan. Tällöin olet oikeutettu tuloverolaissa säädettyihin vähennyksiin ja maksat veroa ansiotulostasi samalla tavoin kuin yleisesti verovelvollinen henkilö. Hakemuslomakkeen voi ladata Verohallinnon verkkosivuilta. Jos olet työskennellyt ahvenanmaalaisen työnantajan palveluksessa, hakemus on jätettävä Ahvenanmaan verotoimistoon. Lisätietoja saa verottajalta ja pohjoismaisesta veroportaalista.  

Rajatyöntekijän sosiaaliturva

Jos olet rajatyöntekijä, kuulut työskentelymaasi sosiaaliturvajärjestelmään riippumatta siitä, missä jäsenmaassa asut. Sinun tulee ilmoittaa Kelaan, että olet rajatyöntekijä. Katso lisätietoja Kelan sivuilta. Tutustu myös Nordisk eTax -portaaliin, jos haluat lisätietoja Suomesta/Ahvenanmaalta tai toisesta Pohjoismaasta maksettavista etuuksista.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää verotuksesta kansainvälisissä tilanteissa, ota yhteyttä Ahvenanmaan verotoimistoon.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.