Ruotsissa opiskelevan sairausvakuutus

Sygesikring for studerende i Sverige
Täältä saat tietoa Ruotsissa opiskelevan sairausvakuutuksesta.

Toisesta Pohjoismaasta tulevalla opiskelijalla on yleensä oikeus välttämättömään hoitoon Ruotsissa.

Jos et ole kirjoilla Ruotsin väestörekisterissä

Jos olet jonkin toisen Pohjoismaan kansalainen ja asut Ruotsissa alle 12 kuukautta, sinun ei yleensä katsota muuttaneen Ruotsiin.

Jos et ole kirjoilla Ruotsissa, kuulut edelleen kotimaasi sairausvakuutuksen piiriin. Olet tällöin oikeutettu vain välttämättömään hoitoon Ruotsissa.

Ota matkalle mukaan eurooppalainen sairaanhoitokortti siltä varalta, että sairastut tilapäisen oleskelusi aikana.

Jos olet kirjoilla Ruotsin väestörekisterissä

Jos aiot opiskella Ruotsissa yli vuoden, sinun on yleensä rekisteröidyttävä Ruotsin väestötietojärjestelmään. Katso lisätietoja Info Pohjolan artikkelista Väestörekisteröinti Ruotsissa. Ota kuitenkin yhteyttä Ruotsin sosiaaliturvaviranomaiseen eli vakuutuskassaan (Försäkringskassan) ja selvitä, kuulutko Ruotsin sosiaaliturvaan. Asuminen, opintotukea maksava maa, siteet aiempaan asuinmaahan, Ruotsissa oleskelun odotettu pituus, aiempi kytkös työmarkkinoihin ja monet muut seikat vaikuttavat siihen, minkä maan sosiaaliturvajärjestelmään opiskelija kuuluu.

Muistathan siirtää kirjasi Ruotsiin 12 kuukauden sisällä muutosta. Muutoin vaarana on, ettet kuulu sen paremmin kotimaasi kuin Ruotsinkaan sairausvakuutuksen piiriin.

Jos siis tiedät jo muuttohetkellä oleskelevasi Ruotsissa yli 12 kuukautta, sinun kannattaa rekisteröityä väestötietojärjestelmään mahdollisimman pian.

Ruotsalaista opintotukea saavan sairausvakuutus

Sairastuminen ja vanhempainvapaa

Ruotsin opintotukiasiain keskuslautakunnan (CSN) verkkosivuilla on sairautta ja opintotukea käsittelevä artikkeli. Siitä selviää, miten sinun tulee toimia, jos sairastut itse tai joudut hoitamaan sairastunutta läheistäsi.

Jos et pysty sairauden vuoksi opiskelemaan lainkaan, voit silti säilyttää oikeutesi opintotukeen. Vakuutuskassan verkkosivuilta selviää, miten sinun tulee tällöin toimia.

Jos olet työskennellyt Ruotsissa ennen opintojesi aloittamista, voit tietyissä tapauksissa säilyttää oikeutesi sairauspäivärahan perusteena olevaan tuloon (SGI).

Jos olet opiskelija ja odotat lasta, ota yhteyttä Ruotsin vakuutuskassaan ja kysy lisätietoja vanhempainvapaasäännöksistä sekä siitä, minkä suuruiseen tukeen olet oikeutettu.

Vakuutukset

Opiskelija voi vakuuttaa itsensä sairauden varalta myös muulla tavoin. Voit esimerkiksi ottaa yksityisen vakuutuksen.

Vaihto-opiskelijoilla ja tohtorikoulutettavilla voi olla oikeus erityiseen sairausvakuutukseen. Kysy lisätietoja oppilaitoksestasi.

Jos olet ammattiliiton opiskelijajäsen, sinulla voi olla opiskelijavakuutus liittosi kautta.

Voit myös ottaa yksityisen sairausvakuutuksen vakuutusyhtiöstä.

Jos opiskelet ulkomailla ja sairastut

Jos suoritat tutkintoa toisessa Pohjoismaassa ja saat opintotukea Ruotsin opintotukiasiain keskuslautakunnasta, olet oikeutettu välttämättömään hoitoon opiskelumaassasi. Maksat sairaanhoidosta saman verran kuin opiskelumaasi kansalaiset.

Jos työskentelet opintojen ohella, noudatetaan muita säännöksiä. Kysy lisätietoja Ruotsin vakuutuskassasta.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.