Sosiaaliturva

Täältä saat tietoa muun muassa työttömyys- ja sairauspäivärahasta, eläkkeestä, perhe-etuuksista ja terveyspalveluista.

Pension på Åland

Eläke Ahvenanmaalla

Hälsovård och socialförsäkring på Åland

Oikeus terveyspalveluihin Ahvenanmaalla

Familjeliv

Ahvenanmaan sosiaaliturva

house, Åland

Asuminen Ahvenanmaalla

Inkomster vid sjukdom på Åland

Ahvenanmaan sairauspäiväraha

Arbeta i flera länder samtidigt

Työskentely samanaikaisesti Ahvenanmaalla ja jossakin toisessa maassa

Åländsk arbetslöshetserättning

Ahvenanmaan työttömyyspäiväraha

Barn och familj på Åland

Lapset ja perheet Ahvenanmaalla

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.