Sosiaaliturva

Täältä saat tietoa muun muassa työttömyys- ja sairauspäivärahasta, eläkkeestä, perhe-etuuksista ja terveyspalveluista.

Pension på Åland

Eläke Ahvenanmaalla

Familjeliv

Ahvenanmaan sosiaaliturva

house, Åland

Asuminen Ahvenanmaalla

Inkomster vid sjukdom på Åland

Ahvenanmaan sairauspäiväraha

Arbeta i flera länder samtidigt

Työskentely samanaikaisesti Ahvenanmaalla ja jossakin toisessa maassa

Åländsk arbetslöshetserättning

Ahvenanmaan työttömyyspäiväraha

barnbidrag Åland

Ahvenanmaan lapsilisä

familjepension Åland

Ahvenanmaan perhe-eläkkeet omaisensa menettäneille

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.