Sosiaaliturva

Täältä saat tietoa muun muassa työttömyys- ja sairauspäivärahasta, eläkkeestä, perhe-etuuksista ja terveyspalveluista.

Åländsk arbetslöshetserättning

Ahvenanmaan työttömyyspäiväraha

Familjeliv

Ahvenanmaan sosiaaliturva

Barn och familj på Åland

Lapset ja perheet Ahvenanmaalla

Arbeta i flera länder samtidigt

Työskentely samanaikaisesti Ahvenanmaalla ja jossakin toisessa maassa

Inkomster vid sjukdom på Åland

Toimeentulo sairauden aikana Ahvenanmaalla

Hälsovård och socialförsäkring på Åland

Oikeus terveyspalveluihin Ahvenanmaalla

Bostad på Åland

Asuminen Ahvenanmaalla

Hälsovård och sjukvårdsförsäkring under studietiden på Åland

Opiskelijoiden terveydenhuolto ja sairausvakuutus Ahvenanmaalla

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.