Sosiaaliturva

Täältä saat tietoa muun muassa työttömyys- ja sairauspäivärahasta, eläkkeestä, perhe-etuuksista ja terveyspalveluista.

Barn och familj på Åland

Lapset ja perheet Ahvenanmaalla

Staty på arbetare

Ahvenanmaan työttömyyspäiväraha

Arbeta i flera länder samtidigt

Työskentely samanaikaisesti Ahvenanmaalla ja jossakin toisessa maassa

Inkomster vid sjukdom på Åland

Toimeentulo sairauden aikana Ahvenanmaalla

Pension på Åland

Eläke Ahvenanmaalla

Hälsovård och socialförsäkring på Åland

Oikeus terveyspalveluihin Ahvenanmaalla

Hälsovård och sjukvårdsförsäkring under studietiden på Åland

Opiskelijoiden terveydenhuolto ja sairausvakuutus Ahvenanmaalla

Familjeliv

Ahvenanmaan sosiaaliturva

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.