Suomen etuudet lapsiperheille

Suomen etuudet lapsiperheille
Tällä sivulla kerrotaan Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksamista vanhempainetuuksista Suomessa. Säännöt koskevat myös Ahvenanmaata.

Kela maksaa lapsiperheelle useita erilaisia etuuksia, jos perhe kuuluu Suomen sosiaaliturvaan. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi äitiysavustus, vanhempainpäivärahat ja lapsilisä.

Tällä sivulla kerrotaan aikajärjestyksessä ensin äitiysavustuksesta, sitten erilaisista vanhempainpäivärahoista ja lopuksi lastenhoidon tuista. Lapsilisästä kerrotaan erillisessä artikkelissa Suomen lapsilisä.

Äitiysavustus

Kun olet ollut raskaana vähintään 5 kuukautta (154 päivää), voit hakea äitiysavustusta. Äitiysavustuksen saat joko rahana tai äitiyspakkauksena, jossa on vauvanvaatteita ja lastenhoitotarvikkeita. Jos valitset rahan, saat 170 euroa, josta ei tarvitse maksaa veroa.

Vanhempainvapaat ja -päivärahat

Kun saat lapsen, voit hakea Kelan vanhempainpäivärahoja. Niitä ovat äitiysraha, isyysraha, vanhempainraha ja lisäksi erityisäitiysraha, jota maksetaan, jos joudut jäämään pois työstä sen riskien takia. Jotta saisit päivärahaa, sinun täytyy olla sairausvakuutettuna Suomessa 180 päivää välittömästi ennen lapsen syntymää. Jos olet ollut vakuutettuna toisessa Pohjoismaassa, EU- tai Eta-maassa, sekin aika voidaan laskea mukaan.

Äitiysraha ja erityisäitiysraha

Äitiysvapaalle voi jäädä 30−50 arkipäivää eli noin 5−8 viikkoa ennen laskettua aikaa. Saat itse valita, milloin aloitat äitiysvapaasi. Äitiysrahaa maksetaan äidille 105 päivältä. Jos työhösi liittyy tiettyjä vaaratekijöitä, voit hakea erityisäitiysrahaa jo aikaisemmin.

Vanhempainraha

Äitysrahakauden jälkeen maksetaan 158 päivää vanhempainrahaa, joka voidaan maksaa jommallekummalle vanhemmista. Isä ja äiti voivat pitää osittaisen vanhempainvapaan myös samaan aikaan, jolloin molemmat saavat Kelasta osittaista vanhempainrahaa.

Isyysraha

Isyysrahaa maksetaan isälle yhteensä enintään 54 päivältä. Osa isyysrahapäivistä voi olla päällekkäisiä äidin päivärahapäivien kanssa. Isälle myönnettävät päivärahat tulee käyttää ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta.

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

Vanhempainvapaan jälkeen voit saada kotihoidon tukea, jos lapsi ei mene kunnalliseen päivähoitoa. Vanhemman ei tarvitse itse olla hoitamassa lasta kotona, vaan hoitajana voi olla myös muu hoitaja.

Voit valita kunnallisen päivähoidon sijasta yksityisen päivähoidon. Yksityiseen päivähoitoon voit saada yksityisen hoidon tukea.

Muutto ja lapsiperheiden etuudet

Muutatko Suomesta toiseen Pohjoismaahan?

Jos muutat Suomesta toiseen Pohjoismaahan vakinaisesti kesken vanhempainetuuskauden etkä enää työskentele Suomessa, maksaa Suomi etuutta kauden loppuun muutosta huolimatta. Poikkeus on kuitenkin kotihoidon tuki, jonka maksaminen katkeaa muuttopäivänä, jollei kyseessä ole Suomessa edelleen työskentelevän henkilön perheenjäsenestä.

Suomalaisia vanhempainetuuksia voidaan tietyissä tapauksissa myöntää tilapäisesti ulkomailla oleskeleville. Edellytyksenä on, että hakija kuuluu ulkomailla oleskelustaan huolimatta Suomen sosiaaliturvaan.

Ilmoita muutosta aina Kelaan.

Muutatko toisesta Pohjoismaasta Suomeen?

Jos muutat Suomeen ja sinulle on jo alettu maksaa vanhempainetuutta toisesta Pohjoismaasta, entinen kotimaa maksaa etuuden loppuun asti muutosta huolimatta. Kysy lisätietoja etuuden myöntäneeltä taholta.

Mikäli lasta odottava henkilö muuttaa Suomeen ennen kuin toinen Pohjoismaa on alkanut maksaa vanhempainetuutta, hän voi hakea vanhempainetuutta Suomen Kelalta, mikäli hänen katsotaan muuttaneen Suomeen vakinaisesti tai jos hän on työskentelynsä perusteella Suomen sosiaaliturvassa.

Vaikka toinen vanhemmista saa vanhempainetuutta toisesta Pohjoismaasta on isällä Suomessa oikeus isyysvapaaseen ja isyysrahaan, mikäli isä ei työskentele toisessa maassa.

Ilmoita muutosta Kelaan sekä lähtömaasi vastaavaan laitokseen.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.