Suomen sosiaaliturvaetuudet

Jos asut vakinaisesti Suomessa, on sinulla yleensä oikeus erilaisiin etuuksiin. Tietyissä tilanteissa sinulla voi olla oikeus sosiaaliturvaetuuksiin myös työskentelyn perusteella.

Suomen sosiaalivakuutusjärjestelmä koostuu asumisperusteisista ja työskentelyperusteisista etuuksista.

Asumisperusteiset etuudet

Asumisperusteisia etuuksia hoitaa Kansaneläkelaitos (Kela). Voit saada Kelan etuuksia esimerkiksi silloin, jos:

  • sinulla on lapsia tai perheeseesi on syntymässä lapsi
  • sairastut tai vammaudut 
  • olet eläkkeellä (kansaneläke)
  • toimintakykysi on heikentynyt
  • puolisosi tai huoltajasi on kuollut
  • joudut työttömäksi (perusturva) tai
  • tarvitset tukea asumiseen.

Lue lisää etuuksista Kelan sivuilla.

Työskentelyperusteiset etuudet

Jos työskentelet Suomessa, kuulut yleensä työskentelyperusteisen vakuutusturvan piiriin. Työskentelyperusteisia etuuksia ovat esimerkiksi työeläke, ammatillinen kuntoutus, työtapaturmien ja ammattitautien vuoksi maksettavat korvaukset sekä ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, joka kuitenkin edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä. Työeläkkeistä vastaavat työeläkelaitokset. Työeläkelaitosten yhteistyöelimenä toimii Eläketurvakeskus.

Lisää ansiosidonnaisesta työttömyysvakuutuksesta voit lukea sivulla Suomen työttömyysturvaetuudet.

Myös moniin Kelan etuuksiin voi olla oikeus työskentelyn perusteella, vaikka työntekijä ei asuisikaan vakinaisesti Suomessa. Työskentelyn tulee tällöin täyttää kuukausittainen ansiotuloedellytys. Lisätietoja saa Kelalta.

Oikeus etuuksiin

Vakinainen asuminen tai työskentely Suomessa ei automaattisesti merkitse sitä, että olet voit saada jotain asumis- tai työskentelyperusteista etuutta Kelasta, vaan lisäksi sinun tulee täyttää muutkin etuuden maksamisen edellytykset. Ulkomaille etuuksia maksetaan rajoitetusti.

Voit lukea lisää alta, Kelan sivuilta sekä sivulta Minkä maan sosiaaliturvaan kuulut?

Kun muutat Suomeen

Sinua voidaan pitää vakinaisesti Suomessa asuvana muuttopäivästä lähtien, jos esimerkiksi työskentelet Suomessa pidempiaikaisesti, sinulla on läheinen perhesuhde Suomessa jo asuvan henkilön kanssa tai jos kyseessä on paluumuutto Suomeen.

Jos muutat Suomeen tilapäisesti, et yleensä ole oikeutettu Suomen sosiaaliturvaetuuksiin. Voit kuitenkin tietyissä tilanteissa olla oikeutettu etuuksiin työskentelyn perusteella.

Kun työskentelet Suomessa

Jos muutat Suomeen työskentelemään, olet oikeutettu Suomen sosiaaliturvaetuuksiin yleensä työskentelyn aloitusajankohdasta lukien.

Jos olet palkkatyössä, työnantajasi on velvollinen ottamaan sinulle työeläkevakuutuksen. Jos olet yrittäjä tai maatalousyrittäjä, sinun tulee itse ottaa työeläkevakuutus. Vakuutus oikeuttaa sinut ansiosidonnaiseen eläkkeeseen.

Kun muutat Suomesta

Sinulla on yleensä oikeus Kelan etuuksiin, jos oleskelet toisessa Pohjoismaassa tilapäisesti. Joitakin etuuksia maksetaan vain 3 kuukautta kestävän oleskelun ajalta. Jos kuitenkin työskentelet toisessa Pohjoismaassa, tarkoittaa se yleensä sitä, että et voi enää saada etuuksia Kelasta. Ilmoita ulkomaille lähdöstäsi aina Kelaan. Jos saat Kelasta jotain etuutta, tulee ilmoitus tehdä lähdön yhteydessä. 

Lisäksi on joitakin erityisryhmiä, joilla on oikeus Kelan etuuksiin, vaikka oleskelu ulkomailla kestää yli 6 kuukautta. Näitä erityisryhmiä ovat opiskelijat ja lähetetyt työntekijät, jotka voivat hakea Eläketurvakeskuksesta A1-todistuksen oikeudesta Suomen sosiaaliturvaetuuksiin. 

Jos olet muuttanut Suomesta, mutta kuitenkin edelleen työskentelet Suomessa, voit saada joitain etuuksia Kelasta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.