Suomen sosiaaliturvaetuudet

Jos asut vakinaisesti Suomessa, on sinulla yleensä oikeus erilaisiin etuuksiin. Tietyissä tilanteissa sinulla voi olla oikeus sosiaaliturvaetuuksiin myös työskentelyn perusteella.

Suomen sosiaalivakuutusjärjestelmä koostuu asumisperusteisista ja työskentelyperusteisista etuuksista.

Asumisperusteiset etuudet

Asumisperusteisia etuuksia hoitaa Kansaneläkelaitos (Kela). Voit saada Kelan etuuksia esimerkiksi silloin, jos:

  • sinulla on lapsia tai perheeseesi on syntymässä lapsi
  • sairastut tai vammaudut 
  • olet eläkkeellä (kansaneläke)
  • toimintakykysi on heikentynyt
  • puolisosi tai huoltajasi on kuollut
  • joudut työttömäksi (perusturva) tai
  • tarvitset tukea asumiseen.

Lue lisää etuuksista Kelan sivuilla.

Työskentelyperusteiset etuudet

Jos työskentelet Suomessa, kuulut yleensä työskentelyperusteisen vakuutusturvan piiriin. Työskentelyperusteisia etuuksia ovat esimerkiksi työeläke, ammatillinen kuntoutus, työtapaturmien ja ammattitautien vuoksi maksettavat korvaukset sekä ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, joka kuitenkin edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä. Työeläkkeistä vastaa Eläketurvakeskus.

Lisää ansiosidonnaisesta työttömyysvakuutuksesta voit lukea sivulla Suomen työttömyysturvaetuudet.

Myös joihinkin Kelan etuuksiin voi olla oikeus työskentelyn perusteella, vaikka työntekijä ei asuisikaan vakinaisesti Suomessa. Lisätietoja Kelalta.

Oikeus etuuksiin

Vakinainen asuminen tai työskentely Suomessa ei automaattisesti merkitse sitä, että olet oikeutettu johonkin asumis- tai työskentelyperusteiseen etuuteen. Etuus myönnetään, jos täytät muutkin sen edellytykset. Ulkomaille etuuksia maksetaan rajoitetusti.

Voit lukea lisää alta, Kelan sivuilta sekä sivulta Minkä maan sosiaaliturvaan kuulut?

Kun muutat Suomeen

Sinua voidaan pitää vakinaisesti Suomessa asuvana muuttopäivästä lähtien, jos aikomuksesi on muuttaa Suomeen vakinaisesti.

Jos muutat Suomeen tilapäisesti, et yleensä ole oikeutettu Suomen sosiaaliturvaetuuksiin. Voit kuitenkin tietyissä tilanteissa olla oikeutettu etuuksiin työskentelyn perusteella.

Kun työskentelet Suomessa

Jos muutat Suomeen työskentelemään, olet oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan yleensä työskentelyn aloitusajankohdasta lukien.

Jos olet palkkatyössä, työnantajasi on velvollinen ottamaan sinulle työeläkevakuutuksen. Jos olet yrittäjä tai maatalousyrittäjä, sinun tulee itse ottaa työeläkevakuutus. Vakuutus oikeuttaa sinut ansiosidonnaiseen eläkkeeseen.

Kun muutat Suomesta

Sinulla on yleensä oikeus Kelan etuuksiin, jos oleskelet alle 6 kuukautta ulkomailla, joitakin etuuksia maksetaan vain 3 kuukautta kestävän oleskelun ajalta.  Ilmoita Kelaan myös alle 6 kuukautta kestävän työskentelyn aloittamisesta toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä.

Lisäksi on joitakin erityisryhmiä, joilla on oikeus Kelan etuuksiin, vaikka oleskelu ulkomailla kestää yli 6 kuukautta. Näitä erityisryhmiä ovat lähetetyt työntekijät ja opiskelijat.

Jos olet muuttanut Suomesta mutta kuitenkin edelleen työskentelet täällä, voit kuulua osittain Suomen sosiaaliturvaan.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.