Suomessa asuva rajatyöntekijä

Tällä sivulla kerrotaan, mitä asioita verotuksessa ja sosiaaliturvassa rajatyöntekijän on otettava huomioon työskennellessään toisessa maassa.

Rajatyöntekijä

Rajatyöntekijänä pidetään henkilöä, joka palaa päivittäin tai vähintään kerran viikossa asuinmaahansa. Rajatyöntekijä kuuluu työskentelymaansa sosiaaliturvaan riippumatta siitä, minkä jäsenvaltion alueella hän asuu.

Esimerkki: Maire asuu Oulussa ja on töissä Luulajassa.  Hän työskentelee maanantaista perjantaihin Luulajassa, missä hänellä on myös asunto, mutta viettää kaikki viikonloput Oulussa perheensä luona. Hän on rajatyöntekijä.

Muu rajatyöntekijä

Varsinaiseen rajatyöntekijään verrattuna muu rajatyöntekijä palaa kotiin harvemmin kuin kerran viikossa.

Esimerkki: Kalle asuu Rovaniemellä ja on töissä Göteborgissa sekä käy kotonaan Rovaniemellä kerran kuukaudessa.

Sosiaaliturva

Liikutko Pohjoismaiden välillä? Työskenteletkö ja asutko eri maissa? Teetkö töitä usealle työnantajalle eri maissa? Monet asiat vaikuttavat siihen, minkä maan sosiaaliturvaan kuulut ja mistä maasta saat etuutesi. Sosiaaliturvaasi vaikuttaa myös se, oletko työntekijä, virkamies, työtön työnhakija, perheenjäsen tai eläkeläinen. Suomen sosiaaliturvassa noudatetaan EU:n sosiaaliturva-asetuksen määräyksiä.

 

EU ja ETA-alueella työskentelevän sosiaaliturva:

Työskentely yhdessä EU- ja ETA-maassa

Liikkuessasi maiden välillä työntekijänä tai yrittäjänä, sosiaalivakuutusmaksut maksetaan vain yhteen maahan. Yleensä maksut maksetaan työskentelymaahan. Saat sosiaaliturvaetuuksia työskentelymaastasi, jos täytät työskentelymaan edellyttämät työskentelyaikaa ja palkkaa koskevat vähimmäisedellytykset.

Sinulla on oikeus sairaanhoitoon sekä asuin- että työskentelyvaltiossasi.

Esimerkki: Teet töitä Suomessa, mutta asut Ruotsissa. Palaat Ruotsiin päivittäin töiden jälkeen tai vähintään kerran viikossa. Työnantajasi maksaa sosiaalivakuutusmaksusi Suomeen. Kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja saat etuudet Suomesta. 

Esimerkki: Asut Suomessa, mutta työskentelet Ruotsissa. Lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Ruotsiin. Myös etuudet maksetaan Ruotsista. Sinulla voi samanaikaisesti olla oikeus joihinkin Kansaneläkelaitoksen maksamiin etuuksiin Suomesta. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi sairausvakuutuskorvaus lääkkeistä, asumistuki ja äitiysavustus. Kansaneläkelaitos voi myös maksaa lapsilisää ja lastenhoidon tukia lapsista, jotka asuvat kanssasi Suomessa.

 

Työskentely useassa EU- ja ETA-maassa

Jos teet töitä useammassa maassa, sosiaalivakuutusmaksut maksetaan vain yhteen maahan. Yleensä kysymyksessä on se maa, jossa asut. Tällaisessa tilanteessa sinun on haettava A1-todistus, joka osoittaa, mihin maahan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan. Todistus haetaan asuinmaastasi. Suomessa asiasta vastaa Eläketurvakeskus.

Löydät lisää tietoa monessa maassa työskentelystä ja sitä koskevista säännöksistä Eläketurvakeskuksen kotisivuilta, josta löydät tietoa myös Suomen sosiaalivakuutusmaksuista.

Lue lisää Suomessa asuvan rajatyöntekijän sosiaaliturvasta Kansaneläkelaitoksen kotisivuilta. Tutustu myös ulkomailla asuvan, mutta Suomessa työskentelevän rajatyöntekijän sosiaaliturvaan Kansaneläkelaitoksen kotisivuilta.

Lisätietoa terveydenhuollosta rajat ylittävissä tilanteissa löydät Hoitopaikanvalinnan kotisivuilta.

Verotus

Suomen, Ruotsin ja Norjan rajakunnissa työskentelevien henkilöiden verotusta koskee Pohjoismaisessa verosopimuksessa. Rajatyöntekijää pidetään verotuksessa Pohjoismaisen verosopimuksen tarkoittamana rajankävijänä vain, jos tietyt edellytykset täyttyvät.  

Edellytyksenä on, että rajankävijä asuu Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan väliseen maarajaan rajoittuvassa kunnassa ja työskentelee samaan maarajaan rajoittuvassa kunnassa toisessa valtiossa ja oleskelee kotikunnassa olevassa vakituisessa asunnossa vähintään kerran viikossa.

Suomen ja Ruotsin rajakunnat:

 • Enontekiö, Kolari, Muonio, Pello, Tornio, Ylitornio
 • Haparanda, Kiruna, Pajala, Övertorneå

Suomen ja Norjan rajakunnat:

 • Enontekiö, Inari, Utsjoki
 • Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby,Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger, Tana

Esimerkki: Enontekiön kunta rajoittuu Ruotsiin ja Norjaan. Enontekiöllä asuva henkilö voi siten työskennellä rajankävijänä sekä Ruotsin että Norjan rajakunnissa. Torniossa asuva voi työskennellä rajankävijänä vain Ruotsissa.

Jos edellytykset täyttyvät, rajankävijän saama palkka verotetaan vain hänen asuinvaltiossaan. Rajankävijä maksaa työskentelyvaltioon vain sairaus- ja eläkevakuuttamiseen liittyvät maksut. Rajankävijäsäännös soveltuu vain palkkaan. Jos rajatyöntekijä saa esimerkiksi työkorvausta tai urheilijan tuloa, rajankävijäsäännös ei sovellu.

Suomessa asuvan henkilön kotikunta on se, missä hän oli kirjoilla edellisen vuoden viimeinen päivä. Tätä tulkintaa noudatetaan vuodesta 2017 alkaen. Aiemmassa verotuskäytännössä rajankävijänä on pidetty muiden edellytysten täyttyessä henkilöä, joka asuu rajakunnassa rajankävijäsäännöksen tarkoittaman työskentelyn aikana.

Ruotsissa tai Norjassa henkilön kotikunta määräytyy sen mukaan, missä henkilö oli kirjoilla 1.11. edellisenä vuonna.

Jos työntekijä muuttaa maasta toiseen kesken vuoden, rajankävijäsäännös voi soveltua muuttohetkestä.

Rajankävijän on oleskeltava vakituisessa asunnossaan säännöllisesti vähintään kahtena päivänä ja yhden yön viikossa. Myös päivän osa riittää.

Jos rajankävijäsäännös ei sovellu, palkka verotetaan yleensä sekä työntekovaltiossa että asuinvaltiossa. Tällöin asuinvaltion on poistettava kaksinkertainen verotus. Ulkomailta saatu tulo ja maksettu vero on ilmoitettava veroilmoituksella.

Suomessa asuva rajankävijä

Suomessa asuvan rajankävijän, jolla on ulkomaalainen työnantaja, on itse huolehdittava verojen maksamisesta. Tämä johtuu siitä, että ulkomaisella yrityksellä ei yleensä ole työnantajavelvollisuuksia Suomessa. Vero maksetaan ennakkoverona, jota voi hakea OmaVero- kautta. Ennakkoveroa varten on arvioitava palkan määrä. Verohallinto laskee tulosta menevän veron ja lähettää veron tilisiirrot postissa. Ennakkoveroa voidaan muuttaa kesken vuoden, jos arvioidun tulon määrä muuttuu.

Suomessa asuvan rajankävijän on ilmoitettava ulkomaiselta työnantajalta saamansa palkka esitäytetyllä veroilmoituksella. Tulo ilmoitetaan ulkomailta saatuna palkkana veroilmoitus verkossa -palvelussa tai veroilmoituksen lomakkeella 16 Selvitys ulkomaantuloista. Lomakkeelta on ruksattava kohta: ”Tulo on Norjan tai Ruotsin puolella rajakuntalaisena ansaittua tuloa”.

Suomessa asuva rajankävijä saa vähentää ulkomaille maksamansa pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksun. Maksut merkitään esitäytetyn veroilmoituksen kohtaan 3.2. – ”Pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut”.

Ulkomailla asuva rajankävijä, joka työskentelee Suomessa

Ulkomailla asuva rajankävijä, joka työskentelee Suomessa, tarvitsee Suomesta verokortin. Jos rajankävijä on rajoitetusti verovelvollinen, hän tarvitsee lähdeverokortin. Rajoitetusti verovelvollinen on henkilö, joka ei asu Suomessa ja oleskelee täällä alle kuuden kuukauden ajan. Verokorttiin tai lähdeverokorttiin merkitään veroprosentiksi Suomeen menevä sairausvakuutuksen sairaanhoito- ja päivärahamaksu. Verokortin saa Verohallinnon kansainvälisen verotuksen palvelunumerosta tai verotoimistosta. Katso tarkemmin verohallinnon yhteystiedot.

Muistilista, kun olet saanut töitä Ruotsista

Asuinmaa – Suomi

 1. Ota yhteyttä ammattiliittoosi ja työttömyyskassaasi ja kerro työskentelystäsi Ruotsissa.                      
 2. Selvitä verotoimistosta, miten Ruotsissa työskentely vaikuttaa verotukseesi.
 3. Ilmoita Kansaneläkelaitokseen, että olet aloittanut työt ja selvitä, miten se vaikuttaa sosiaalivakuutukseesi.
 4. Ilmoita TE-toimistoon, että olet saanut töitä.

Työskentelymaa - Ruotsi

 1. Hae työttömyyskassan jäsenyyttä. Ruotsin työttömyyskassat löytyvät Arbetslöshetskassornas samorganisationin sivuilta.
 2. Ota yhteyttä Ruotsin verotoimistoon eli Skatteverketiin ruotsalaisen henkilötunnuksen hankkimiseksi ja selvittääksesi, maksatko veroa palkkatuloistasi Ruotsiin. Ota mukaan työsopimus ja virallinen henkilötodistus eli passi tai EU-henkilökortti.  
 3. Ilmoita Ruotsin sosiaaliturvaviranomaiselle eli vakuutuskassalle, eli Försäkringskassanille, että olet aloittanut työt ja selvitä, miten se vaikuttaa sosiaalivakuutukseesi.
 4. Kun olet saanut ruotsalaisen henkilönumeron, joko "personnummer" tai "samordningsnummer", voit avata pankkitilin palkan maksua varten.                                              

Muistilista, kun olet saanut töitä Norjasta

Asuinmaa – Suomi                    

 1. Ota yhteyttä ammattiliittoosi ja työttömyyskassaasi ja kerro työskentelystäsi Norjassa.                      
 2. Ilmoita verotoimistolle, että olet saanut töitä Norjasta.
 3. Tarkista että työnantaja on ilmoittanut sinut A-rekisteriin ja saanut verokorttisi.
 4. Ilmoita Kelalle, että kuulut Norjan sosiaaliturvan piiriin.
 5. Ilmoita TE-toimistolle, että olet saanut töitä Norjasta.     

Työskentelymaa - Norja

 1. Tarkista onko ammattiliitollasi yhteistyösopimus norjalaisen liiton kanssa. Tarkista voitko siirtää jäsenyytesi Norjaan. Tarkista työttömyyskassan jäsenyyden ehdot liittyen ulkomailla työskentelyyn. Norjassa ei ole työttömyyskassoja. NAV maksaa päivärahat.
 2. Hae norjalaista D-numeroa eli väliaikaista henkilötunnusta ja verokorttia Norjan verotoimistosta nimeltä Skatt Nord. Täytä erillinen lomake Grensegjenger-statuksen hakemiseen. Sen voi tilata Pohjoiskalotin Rajaneuvonnasta osoitteesta riitta.leinonen(AT)storfjord.kommune.no tai Skatt Nord, PB 6130, N-9293 Tromsö, Norge. Ota mukaan passi, työsopimus ja Väestörekisterin vahvistus asuinpaikastasi. verotoimistot Finnmark fylkessä: Kirkenes, Vadsø, Hammerfest, Alta verotoimistot Troms fylkessä: Tromsø, Harstad
 3. Rajankävijä maksaa veroa palkastaan aina 10 %. Siihen sisältyy myös Norjan sosiaaliturvamaksu nimeltä ”trygdeavgift”, joka kattaa kaikki eläkemaksut, sairaus- ja työttömyyspäivärahan ja terveyspalvelut. Jos palkanmaksu jostain syystä keskeytyy ja tulosi on palkan sijasta NAV:in sairas- tai työttömyyspäiväraha, pyydä silloin Skatt Nordista eri verokortti kyseessä olevia maksuja varten. Jos uutta verokorttia ei hanki, pidättää NAV näistä maksuista veroja 50 %.

Lisätietoja

 • Rajankävijäsäännöstä on selvitetty tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Rajankävijän verotus.
 • Lisätietoa verotuksesta eri Pohjoismaissa löytyy Nordisketax:in osoitteesta.

Pohjoiskalotin rajaneuvonta

 • Tarjoaa tilannesidonnaista ja ajantasaista tietoa liikkuvuudesta
 • Tarjoaa asiakkaalle työkalut liikkuvuusprosessin läpiviemiseen omin avuin
 • Auttaa ja opastaa kaikissa rajat ylittävissä asioissa
 • Kertoo, mitä sinun on otettava huomioon ja opastaa oikean viranomaisen luo
 • Avustaa rajaesteiden ratkaisuissa
 • Koordinoi sekä yhdistää viranomaiset ja asiakkaat
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.