Tiettyjen ammattien harjoittamisoikeus Tanskassa

Autorisation til at udføre visse erhverv i Danmark
Täältä saat tietoa Tanskan säännellyistä ammatteista ja toimialakohtaisista kansainvälisistä säännöksistä.

Tietyillä aloilla on voimassa erityissäännökset, jotka koskevat sinuakin, jos haluat työskennellä näillä aloilla Tanskassa. Osa ammateista on säänneltyjä ammatteja, toiset kuuluvat puolestaan kansainvälisten alakohtaisten säännösten tai muiden erityismääräysten piiriin.

  Säännellyt ammatit

  Tanskassa on noin 120 ammattia, joissa toimivalla on oltava ammatinharjoittamisoikeus. Säänneltyjen ammattien luettelo on julkaistu tanskaksi ja englanniksi Tanskan koulutus- ja tutkimusministeriön verkkosivuilla. Samasta sivustosta löydät myös ammattikohtaiset ohjeet ammatinharjoittamisoikeuden hakemiseen.

  Kansainväliset alakohtaiset säännökset ja erityismääräysten piiriin kuuluvat ammatit

  Tietyissä maa-, vesi- ja ilmaliikenteen ammateissa noudatetaan alan kansainvälisiä säännöksiä. On myös ammatteja, joissa ulkomaan kansalainen tai ulkomailla koulutuksensa hankkinut henkilö voi toimia vain hyvin harvoin. Tällaisia ammatteja ovat tuomari, pappi ja poliisin virat.

  Katso lisätietoja Tanskan koulutus- ja tutkimusministeriön verkkosivuilta.

  Jos aiot työskennellä tilapäisesti Tanskassa

  Jos olet toisessa EU- tai Eta-maassa ammattia harjoittava EU- tai Eta-maan kansalainen, voit harjoittaa ammattiasi väliaikaisesti ja satunnaisesti Tanskassa, mikäli lähetät asiasta etukäteen kirjallisen ilmoituksen toimivaltaiselle viranomaiselle. Sinun tarvitsee ilmoittautua palveluntarjoajaksi ainoastaan, jos sitä vaaditaan kyseistä ammattia koskevissa säännöksissä.

  Jos olet jonkin muun kuin EU- tai Eta-maan kansalainen, voit hyödyntää tätä ilmoittautumisjärjestelmää ainoastaan, jos se on ammattia koskevien säännösten nojalla mahdollista.

  Jos kyse on ammatista, jolla on kansanterveyteen ja yleiseen turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, viranomaisilla on oikeus tarkistaa ammattipätevyytesi, ennen kuin alat tarjota palveluja Tanskassa.

  Palveluntarjoajaksi ilmoittautuminen

  Kun muutat Tanskaan ja ryhdyt ensimmäistä kertaa tarjoamaan siellä palveluja, sinun tulee lähettää kirjallinen ennakkoilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle. Säänneltyjen ammattien luettelosta selviää, mille viranomaiselle ilmoitus lähetetään.

  Ennakkoilmoitukseen liitetään viranomaisen vaatimat asiakirjat.

  Ilmoitus tulee uusia kerran vuodessa.

  Tiedottaminen palvelun vastaanottajille

  Sinun tulee yleensä harjoittaa toimintaasi Tanskassa sillä ammattinimikkeellä, jolla toimit omassa kotimaassasi. Tätä sääntöä sovelletaan, mikäli ammattipätevyyttäsi ei ole tunnustettu Tanskassa.

  Toimivaltainen viranomainen voi useimmissa tapauksissa vaatia, että ilmoitat palvelun vastaanottajalle seuraavat tiedot:

  • kuulumisesi kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan rekisteriin
  • kotimaasi toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite
  • oman toimialajärjestösi tai muun vastaavan yhteenliittymän nimi, jos kuulut sellaiseen
  • ammattinimikkeesi tai jos sinulla ei ole ammattinimikettä, tutkintotodistuksesi
  • mahdollinen arvonlisäverotunnisteesi
  • mahdollinen vakuutussopimuksesi tai muu vastaava turvasi ammatillisesta vastuusta johtuvien taloudellisten riskien varalta.

  Katso lisätietoja Tanskan koulutus- ja tutkimusministeriön verkkosivuilta.

   Lisätietoja

   Kysy Info Pohjolalta

   Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

   HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

   Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.