Toisen asteen koulutus Grönlannissa

Unge i Norden - Grønland
Photographer
Mats Bjerde
Tämä sivu kertoo toisen asteen koulutusmahdollisuuksista Grönlannissa.

Toisen asteen koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, johon voit hakea peruskoulun jälkeen. Toisen asteen koulutuksen muotoja ovat korkea-asteen opintoihin valmistava lukiokoulutus (GUX) ja ammattiin valmistava käytäntöpainotteinen ammatillinen koulutus (EUD).

Pohjoismaat ovat sopineet korkea-asteen koulutukseen oikeuttavien päättötutkintojen vastavuoroisesta tunnustamisesta. Jos Pohjoismaassa asuva hakija on korkeakoulukelpoinen asuinmaassaan, hän voi hakea korkea-asteen koulutukseen myös muissa Pohjoismaissa. Lisäksi Pohjoismaat ovat sopineet, että muissa Pohjoismaissa asuvat hakijat pääsevät lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen samoilla ehdoilla kuin oman maan hakijat.

Lukiokoulutus (gymnasial uddannelse, GUX)

Ylioppilastutkinnon voi Grönlannissa suorittaa kahdessa, kolmessa tai neljässä vuodessa. Lukiokoulutus on teoreettinen, korkea-asteen opintoihin valmentava koulutus. Grönlantilaisella ylioppilastutkinnolla voit hakea korkea-asteen koulutukseen Grönlantiin, Tanskaan, muihin Pohjoismaihin ja muualle maailmaan.

Lukio-opinnot alkavat kaikille yhteisellä puolen vuoden mittaisella perusjaksolla, minkä jälkeen valitset 2,5 vuotta kestävän opintosuuntauksen. Opintosuuntauksia on kaikkiaan yhdeksän, ja tarjonta vaihtelee lukioittain.

Lukiokoulutus on yleissivistävä koulutus, jonka tavoitteena on auttaa nuorta identiteetin muodostamisessa ja saada hänet pohtimaan sekä omaa arvomaailmaansa että muiden ihmisten kulttuurisia arvoja.

Grönlannissa on neljä lukiota, joissa on yhteensä noin 1 300 opiskelijaa.

 • Aasiaat
 • Nuuk
 • Qaqortoq
 • Sisimiut

Aasiaatin lukiossa on tarjolla kaikille 23 vuotta täyttäneille suunnattu kaksivuotinen aikuislinja. Sisimiutin lukiossa on lisäksi tarjolla vuoden mittainen täydentävä lukiokurssi (GSK), jolla voit korottaa tai täydentää yksittäisiä lukion arvosanojasi. Ylioppilastutkinnon täydentäminen voi olla edellytyksenä esimerkiksi sille, että pääset haluamaasi korkea-asteen koulutukseen.

Etälukio (eGUX)

Sisimiutin etälukiossa (eGUX) lukio-opinnot suoritetaan kokonaan verkossa. Koko ylioppilastutkinnon suorittamiseen etälukiossa kuluu kaksi vuotta, ja valittavana on kaksi eri opintosuuntausta. Etälukiossa voi suorittaa myös yksittäisiä ainekokonaisuuksia (eGENK).

Lisäksi Sisimiutin lukiossa on tarjolla vuoden mittainen täydentävä etälukiokurssi (eGSK), joka vastaa sisältönsä puolesta lähiopetuksena tarjottavaa täydentävää kurssia (GSK).

Ammatillinen koulutus (erhvervsuddannelse, EUD)

Ammatillinen koulutus on tiettyyn ammattiin johtavaa koulutusta. Ammattitutkinnon suoritettuasi kykenet toimimaan kyseisessä ammatissa ilman täydennyskoulutusta. Ammatillisen koulutuksen pituus vaihtelee, mutta se kestää yleensä yhdestä viiteen vuotta.

Koulutuksessa nivoutuvat yhteen lähiopetus ja työharjoittelujaksot. Jotkin ammattitutkinnot voidaan suorittaa kokonaisuudessaan Grönlannissa, toisiin sisältyy Tanskassa annettavia opetusjaksoja.

Tarjolla on useita eri tutkintovaihtoehtoja seuraavien opintosuuntauksien puitteissa:

 • ravitsemus ja elintarvikkeet
 • kalastus ja merenkulku
 • rakennusala ja mekaniikka
 • toimistotyö ja liiketalous
 • taide ja kulttuuri
 • kasvatustiede ja terveys
 • liikenne ja teknologia
 • matkailu ja maatalous.

Ammatillisen koulutuksen aloittamisen edellytyksenä on, että olet saanut aloituspaikan ammatillisesta oppilaitoksesta ja löytänyt harjoittelupaikan. 

Grönlannissa on useita oppilaitoksia, jotka tarjoavat ammatillista koulutusta.

Luovien alojen ammatillinen koulutus

Nuukin taidekoulu tarjoaa vuoden mittaisia kursseja taidealan ammateista kiinnostuneille. Koulutus ei ole tutkintoon johtavaa, mutta se antaa valmiuksia hakea tanskalaisiin tai ulkomaisiin kuvataidealan oppilaitoksiin ja taideakatemioihin.

Grönlannin kansallisteatteri tarjoaa pääsykokeen läpäisseille yli 18-vuotiaille hakijoille kaksivuotista näyttelijäkoulutusta. Uusia opiskelijoita otetaan joka toinen vuosi.

Sisimiutissa sijaitseva Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik tarjoaa kaksivuotista peruskoulutusta grönlantilaisten kansallispukujen ompelusta kiinnostuneille. Peruskoulutuksen jälkeen osaamista on mahdollista syventää puolen vuoden mittaisella erikoistumisjaksolla. Uusia opiskelijoita otetaan joka toinen vuosi.

Opintotuki Grönlannissa

Jotta voisit saada opintotukea Grönlannista, sinun on täytettävä seuraavat ehdot:

 • Olet Tanskan kansalainen.
 • Asut vakinaisesti Grönlannissa.
 • Sinulla on opiskelupaikka ja opiskelet aktiivisesti.

Tanskasta tai Färsaarilta kotoisin oleva Tanskan kansalainen täyttää nämä ehdot, jos hän asuu vakinaisesti Grönlannissa ja opiskelee päätoimisesti.

Jos et täytä opintotuen saamisen ehtoja, voit hakea poikkeusta, mikäli pystyt dokumentoimaan, että sinulla on erityinen kytkös Grönlantiin.

Jos et ole oikeutettu grönlantilaiseen opintotukeen, voit useimmiten saada kotimaastasi opintotukea Grönlannissa suoritettaviin opintoihin.

Grönlannin opiskelija-asuntolat

Grönlannin opiskelukaupungeissa on oppilaitosten hallinnoimia opiskelija-asuntoloita.

Useimpien Nuukin opiskelija-asuntoloiden hallinnoinnista vastaa Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF).

Kun saat opiskelupaikan Grönlannista, kysy ohjeita asuntolapaikan hakemiseen oppilaitoksesi opintotoimistosta.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.