Toisen asteen koulutus Tanskassa

Ungdomsuddannelser i Danmark
Tämä artikkeli kertoo yleisimmistä peruskoulun jälkeisistä koulutusvaihtoehdoista Tanskassa.

Valtaosa peruskoulun päättävistä nuorista hakeutuu joko lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.

Lukiokoulutus

Tanskassa on tarjolla neljää erityyppistä lukiokoulutusta. Kaikki lukiotutkinnot antavat korkeakoulukelpoisuuden. Kun olet suorittanut lukion, voit siis hakea korkea-asteen koulutukseen.  Katso lisätietoja Uddannelsesguiden-oppaasta.

Ylioppilastutkinto (studentereksamen, stx)

Stx on yleissivistävä koulutus. Opetusta annetaan humanistisissa, luonnontieteellisissä ja yhteiskuntatieteellisissä aineissa. Pääsyvaatimuksena on peruskoulun päättötodistus. Koulutus on kolmivuotinen, ja se koostuu puolen vuoden mittaisesta perusjaksosta ja 2,5 vuoden pituisesta suuntautumisjaksosta.

Kaupallinen ylioppilastutkinto (højere handelseksamen, hhx)

Hhx-koulutuksessa painotetaan kaupallisia aineita sekä kansainvälisyyteen ja elinkeinoelämään liittyviä näkökulmia. Pääsyvaatimuksena on peruskoulun päättötodistus. Koulutus on kolmivuotinen, ja se koostuu puolen vuoden mittaisesta perusjaksosta ja 2,5 vuoden pituisesta suuntautumisjaksosta.

Tekninen ylioppilastutkinto (højere teknisk eksamen, htx)

Htx-koulutuksessa pääpaino on teknisillä, luonnontieteellisillä ja elinkeinoelämään liittyvillä aineilla.  Pääsyvaatimuksena on peruskoulun päättötodistus. Koulutus on kolmivuotinen, ja se koostuu puolen vuoden mittaisesta perusjaksosta ja 2,5 vuoden pituisesta suuntautumisjaksosta.

Ylempi valmistava tutkinto (højere forberedelseseksamen, hf)

Hf on yleissivistävä lukiotasoinen koulutusohjelma, jossa painotetaan käytännöllisiä ja työelämään valmistavia taitoja. Hf-koulutus valmentaa opiskelijoita etenkin ammattiakatemia- ja ammattikorkeakouluopintoihin. Jos sisällytät opintoihisi tietyn ylimääräisen oppiainekokonaisuuden, voit pyrkiä hf-tutkinnon suoritettuasi myös yliopistoon alemman korkea-asteen koulutukseen. Hf-koulutuksen pääsyvaatimuksena on peruskoulun päättötodistus. Koulutus kestää kaksi vuotta, ja opintoihin sisältyy sekä pakollisia aineita että valinnaisia ainekokonaisuuksia esimerkiksi terveydenhuollon, ympäristön, pedagogiikan tai talouden alalta.

Kansainväliset lukiot

Tanskassa on useita kansainvälisiä lukioita. Kansainvälisen yksityisen lukion tarjoaman opetuksen tavoitteena on valmistella oppilasta kansainvälisen tutkinnon suorittamiseen. Kansainvälisen tutkinnon, kuten International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, kuuluu antaa opiskelijalle korkeakoulukelpoisuus Tanskassa. IB-tutkinnon voi suorittaa myös monissa tavallisissa lukioissa.

Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja haluat pyrkiä toisen asteen koulutukseen Tanskaan

Pohjoismaat ovat solmineet sopimuksen, joka takaa nuorille pääsyn toisen asteen koulutukseen kaikissa Pohjoismaissa. Jos olet suorittanut peruskoulun toisessa Pohjoismaassa, voit siis useimmiten jatkaa opintojasi tanskalaisessa toisen asteen oppilaitoksessa.

Ammatillinen koulutus (erhvervsuddannelser, eud ja eux)

Ammatillinen koulutus on ammattiin valmistavaa käytännönläheistä koulutusta. Pääosa koulutuksesta suoritetaan työpaikalla, kuten teollisuusyrityksessä, korjaamossa, keittiössä tai kaupassa.

Koulutus koostuu yleensä perusjaksosta ja syventävästä jaksosta, ja sen aikana vuorottelevat oppilaitoksessa annettava opetus ja työpaikalla suoritettavat käytännön jaksot. Valittavana on kaikkiaan 105 eri koulutusohjelmaa ja 300 suuntautumis- tai erikoistumisvaihtoehtoa. Opinnot voi aloittaa heti peruskoulun jälkeen tai vasta myöhemmin. Opiskelijan iästä ja taustasta riippuu, miten hänen ammatilliset opintonsa alkavat. Ammattitutkinnon suoritettuasi voit työskennellä kyseisen alan ammattitaitoa edellyttävissä tehtävissä.

Eux-koulutuksessa suoritetaan yhtä aikaa sekä ylioppilastutkinto että ammatillinen tutkinto. Kaksoistutkinnon suoritettuasi voit jatkaa opintojasi samalla tavoin kuin muutkin lukiotutkinnon suorittaneet.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.