Työkyvyn selvitystuki Norjassa

Mann jobber
Valokuvaaja
Jens Nytoft Rasmussen/norden.org
Tältä sivulta saat tietoa Norjan kuntoutusetuutta eli työkyvyn selvitystukea koskevista säännöistä.

Jos et ole mukana työelämässä sairauden tai vamman takia mutta yrität palata töihin, voit tietyissä tapauksissa saada niin sanottua työkyvyn selvitystukea (arbeidsavklaringspenger, AAP), joka korvaa ansionmenetystä. Etuuden maksamisesta vastaa Norjan sosiaaliturvaviranomainen NAV (Arbeids- og velferdsetaten).

Mikä on työkyvyn selvitystuki?

Työkyvyn selvitystukea voit saada pyrkiessäsi takaisin työmarkkinoille. Tuen saamisen ehtona on, että osallistut työllistymistäsi tukeviin toimiin. Mikäli saat työkyvyn selvitystukea, sinun tulee osallistua NAVin kanssa pidettäviin kokouksiin, laatia aktivointisuunnitelma työhön palaamiseksi, toimittaa NAViin kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat sekä toteuttaa toimenpiteet, joita olet suunnitellut yhdessä NAVin virkailijan kanssa.

Oletko oikeutettu työkyvyn selvitystukeen?

Työkyvyn selvitystukea saadaksesi sinun on täytynyt kuulua Norjan sosiaaliturvan piiriin. Ehtona on niin ikään, että työkykysi on alentunut vähintään 50 prosenttia. Sairauden, vian tai vamman täytyy ratkaisevalla tavalla vaikuttaa työkyvyn menetykseen.

Jos haluat hakea työkyvyn selvitystukea, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi osoitteessa nav.no. Etuutta haetaan sähköisesti. Liitä hakemukseen kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat. NAVista saat tarvittaessa lisäohjeita puhelimitse. Jos työkykysi on alentunut vähintään 50 prosenttia, voit hakea työkyvyn selvitystukea koska tahansa. Työkyvyn selvitystukea voidaan maksaa aikaisintaan etuuden hakupäivästä alkaen.

Etuutta voi saada korkeintaan kolme vuotta. Työkyvyn selvitystukea saavan tulee yleensä oleskella Norjassa.

Jos muutat toiseen Pohjoismaahan tai Eta-maahan, voit hakea työkyvyn selvitystuen maksamista ulkomaille. Edellytyksenä on, että osallistut työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja/tai kuntoutukseen uudessa asuinmaassasi. Selvitä NAVista ennen muuttoasi, voitko saada työkyvyn selvitystukea ulkomailla.

Työkyvyn selvitystuen saamisen edellytyksenä on, että osallistut työllistämistoimiin. Tätä kutsutaan aktivointivelvoitteeksi. Sinun on siis osallistuttava erilaisiin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on mahdollistaa paluusi työelämään.

Norjassa on myös muita työllistämistoimenpiteitä ja -järjestelmiä.

Mitä sääntöjä noudatetaan, jos olet muuttanut hiljattain Norjaan ja kuulut entisen asuinmaasi kuntoutustoimenpiteiden piiriin?

Jos saat jotain etuutta kotimaassasi ja muutat Norjaan, voit anoa kyseisen etuuden maksamista uuteen asuinmaahasi. Ota yhteyttä kotimaasi viranomaisiin ja selvitä, päättyykö etuuden maksaminen muuttopäivään vai jatketaanko sen maksamista ulkomaille.

Mistä saat lisätietoja?

Ota yhteyttä NAViin, jos sinulla on kysyttävää työkyvyn selvitystuesta tai muista pitkäaikaissairaille suunnatuista toimenpiteistä.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.