Työnantajana ja yksityisyrittäjänä toimiminen Ruotsissa

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Photographer
Johannes Jansson
Työnantajan tai yksityisyrittäjän on otettava huomioon tiettyjä erityissäännöksiä palkatessaan työvoimaa ulkomailta. Tällä sivulla käydään läpi Ruotsin keskeisiä sääntöjä.

EU- ja Eta-maista tulevat työntekijät

Ulkomaisen työvoiman rekrytointia harkitsevan työantajan on tärkeää perehtyä etukäteen alan sääntöihin ja lainsäädäntöön.

Henkilötodistus

Työntekijän tulee esittää voimassa oleva passi tai muu henkilötodistus, josta käy ilmi hänen kansalaisuutensa.

Työsopimus ja työehdot

Laadi kirjallinen työsopimus joka kerta, kun palkkaat uuden työntekijän. Työsopimuksesta tulee ilmetä muun muassa työsuhteen muoto ja alkamisajankohta, työtehtävät, palkka, työaika, vuosiloman määräytyminen sekä se, mitä työehtosopimusta noudatetaan.

EU:n yhdenvertaisen kohtelun periaatteen nojalla EU- ja Eta-maista tulevia työntekijöitä on kohdeltava samalla tavoin kuin ruotsalaisia työntekijöitä. Kyseinen periaate kieltää kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän työhönottoon, palkkaukseen ja muihin työehtoihin liittyvissä asioissa.

Työmarkkinavakuutukset

Eri alojen työehtosopimusten mukaan työnantajan on otettava työntekijöille työmarkkinavakuutukset. Katso lisätietoja Ruotsin elinkeinoelämän keskusliiton vakuutusaiheisilta verkkosivuilta.

Sosiaaliturva

EU-/Eta-maan kansalainen on oikeutettu sosiaaliturvaetuuksiin siinä maassa, jossa hän työskentelee ja johon hän maksaa sosiaaliturvamaksunsa. Tätä sääntöä noudatetaan, vaikka työntekijä asuisi toisessa EU-/Eta-maassa. Myös työssä käymättömät perheenjäsenet kuuluvat sen maan sosiaaliturvan piiriin, jossa työssä käyvä perheenjäsen työskentelee.

Sosiaalivakuutus on voimassa työsuhteen alkamispäivästä lukien.

Verotussäännökset

Verolainsäädännön pääsääntönä on, että palkansaaja maksaa veronsa työskentelymaahan. Tästä säännöstä on kuitenkin EU:ssa tiettyjä poikkeuksia. Kysy lisätietoja Ruotsin veroviranomaiselta.

EU- ja Eta-maiden ulkopuoliset työntekijät

EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta Ruotsiin töihin tuleva tarvitsee työluvan. Työlupa on haettava ja liitettävä passiin jo ennen Ruotsiin saapumista.

Lisätietoja saa työnvälitysviranomaiselta.

Linkkivinkkejä työnantajalle

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.