Työnhaku

Täältä saat tietoa työn hakemisesta ja työttömyysvakuutuksesta.

Mænd der arbejder i Danmark

Työskenteleminen Tanskassa

Jobsøgning i Danmark

Työnhaku Tanskassa

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Työ- ja oleskelulupa Tanskassa

Danske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Tanskan työttömyysturvaetuudet

Autorisation til at udføre visse erhverv i Danmark

Tiettyjen ammattien harjoittamisoikeus Tanskassa

Danske fagforeninger

Tanskan ammattiliitot

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Tanskassa

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.