Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa
Tässä artikkelissa kerrotaan kahdessa tai useammassa maassa samanaikaisesti työskentelevien sosiaaliturvasta, sairausvakuutuksesta, työttömyysvakuutuksesta ja verotuksesta.

Osa-aikatöiden ja freelancetöiden yleistyessä työntekijät saattavat joutua tilanteisiin, joissa noudatetaan eri maiden sosiaaliturvaa, verotusta ja työlainsäädäntöä koskevia sääntöjä.

Useammassa maassa työskentelevien sosiaaliturva ja sairausvakuutus

Kahdessa tai useammassa maassa samanaikaisesti työskentelevä henkilö kuuluu pääsääntöisesti asuinmaansa sosiaalivakuutuksen piiriin, mikäli hän myös työskentelee kyseisessä maassa. Jos siis asut ja työskentelet Suomessa ja työskentelet sen lisäksi myös toisessa EU/Eta-maassa, kuulut pääsääntöisesti Suomen sosiaaliturvaan. 

Jos Suomessa työskentelysi ei ole huomattavaa (vähintään 25 % kaikesta tekemästäsi työstä), kuulut työnantajasi kotipaikan sosiaaliturvan piiriin. Tällöin myös edellytetään, että työnantajasi on sama sekä Suomessa että ulkomailla. Jos sinulla on eri työnantaja Suomessa ja ulkomailla, kuulut asuinmaasi sosiaaliturvaan.

Yllä olevissa tilanteissa voit hakea Eläketurvakeskuksesta todistuksen A1, jolla voit osoittaa kuuluvasi Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Jos kuulut työskentelyvaltiosi sosiaaliturvan piiriin, olet myös sairausvakuutettu työskentelyvaltiossasi. Olet silti oikeutettu käyttämään Suomen julkisen terveydenhuollon palveluita samoin ehdoin kuin Suomessa vakuutetutkin. Lue lisää sivulta Oikeus terveyspalveluihin Suomessa.

Työttömyysvakuutus

Jos jäät työttömäksi, kun työskentelet useassa maassa yhtä aikaa, voit hakea työttömyyskorvausta siitä maasta, jonka sosiaalivakuutukseen kuulut. Lue lisää sivulta Suomen työttömyysturvaetuudet.

Useassa maassa työskentelevien verotus

Verotuksen suhteen pääsääntö on, että yleinen verovelvollisuus säilyy siinä maassa, jonka katsotaan olevan henkilön ensisijainen asuinvaltio. Tulo on yleensä veronalaista myös työskentelyvaltiossa, mutta kaksinkertainen verotus poistetaan pohjoismaisen verosopimuksen mukaisesti.

Tietoa verotuksesta Suomessa löytyy sivulta Verot Suomessa sekä pohjoismaisesta veroportaalista, Nordisk eTaxista.

Minkä maan työlainsäädäntöä noudatetaan?

Suomessa tehtävässä työssä sovelletaan Suomen työlainsäädäntöä. Kansainvälisissä tilanteissa saattaa olla, että työsuhteeseen sovelletaan toisen maan työlainsäädäntöä. Lue lisää Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.