Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa
Tässä osiossa kerrotaan kahdessa tai useammassa maassa samanaikaisesti työskentelevien sosiaaliturvasta, sairausvakuutuksesta ja verotuksesta sekä siitä, miten tulee toimia, jos jäät työttömäksi työskennellessäsi useammassa maassa yhtä aikaa.

Osa-aikatöiden ja freelancetöiden yleistyessä työntekijät saattavat joutua tilanteisiin, joissa noudatetaan eri maiden sosiaaliturvaa, verotusta ja työlainsäädäntöä koskevia sääntöjä.

Useammassa maassa työskentelevien sosiaaliturva ja sairausvakuutus

Kahdessa tai useammassa maassa samanaikaisesti työskentelevä henkilö kuuluu pääsääntöisesti asuinmaansa sosiaalivakuutuksen piiriin, mikäli hän myös työskentelee kyseisessä maassa. Jos siis asut ja työskentelet Suomessa ja työskentelet sen lisäksi myös toisessa EU/Eta-maassa, kuulut pääsääntöisesti Suomen sosiaaliturvaan. Tällöin esimerkiksi sairastuessasi voit saada Kansaneläkelaitoksen sairauspäivärahaa, ja saat mahdolliset vanhempainetuutesi myös Suomen Kansaneläkelaitokselta.

Jos Suomessa työskentelysi ei ole huomattavaa (vähintään 25 % kaikesta tekemästäsi työstä), kuulut työnantajasi kotipaikan sosiaaliturvan piiriin. Tällöin myös edellytetään, että työnantajasi on sama sekä Suomessa että ulkomailla.  Jos sinulla on eri työnantaja Suomessa ja ulkomailla, kuulut asuinmaasi sosiaaliturvaan.

Yllä olevissa tilanteissa voit hakea Eläketurvakeskuksesta todistuksen A1, jolla voit osoittaa kuuluvasi Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Jos kuulut työskentelyvaltiosi sosiaaliturvan piiriin, olet myös sairausvakuutettu työskentelyvaltiossasi. Olet silti oikeutettu käyttämään Suomen julkisen terveydenhuollon palveluita samoin ehdoin kuin Suomessa vakuutetutkin. Pyydä Kelasta Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Sillä osoitat oikeutesi hoitoon julkisessa terveydenhuollossa.

Pohjoismaiden ulkopuolisissa EU/Eta-maissa sairausvakuutettujen tulee pyytää työskentelyvaltion sairausvakuutuslaitokselta todistus sairausvakuutuksesta (S1) ja toimittaa se Kansaneläkelaitokselle rekisteröintiä varten.

Lisätietoja antaa Kansaneläkelaitos.

Sosiaaliturvamaksut Suomessa

Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat maksavat Suomeen vakuutetun sairausvakuutusmaksua, joka on noin 2 % ansiotulosta. Työnantaja maksaa maksun ja perii osan siitä työntekijältä palkasta.

Suomessa vakuutetulta voidaan usein periä sairausvakuutusmaksu, vaikka ansiotuloa ei veroteta Suomessa. Myös rajoitetusti verovelvollisen (ulkomailla asuvan) vakuutetun ansiotulosta voidaan yleensä periä sairausvakuutusmaksu.

Ulkomailta Suomeen työhön tulevan palkasta ei peritä sosiaalivakuutusmaksuja, jos työntekijällä on mukanaan todistus A1.

Jos jäät työttömäksi

Jos jäät työttömäksi, kun työskentelet useassa maassa yhtä aikaa, voit hakea työttömyyskorvausta siitä maasta, jonka sosiaalivakuutukseen kuulut. Näin sinun on toimittava myös, jos menetät työpaikkasi siinä maassa, jonka sosiaalivakuutusjärjestelmään et kuulu.

Useassa maassa työskentelevien verotus

Verotuksen suhteen pääsääntö on, että yleinen verovelvollisuus säilyy siinä maassa, jonka katsotaan olevan henkilön ensisijainen asuinvaltio. Jos henkilö kuitenkin työskentelee yli puolet vuodesta (183 päivää vuodessa tai enemmän) toisessa maassa, voi henkilön yleinen verovelvollisuus siirtyä tähän työskentelymaahan. Voit olla yleisesti verovelvollinen vain yhteen maahan kerrallaan.

Yleinen verovelvollisuus tarkoittaa, että henkilön on ilmoitettava kaikista maista saamansa tulot sen maan verottajalle, jossa hän on yleisesti verovelvollinen. Pohjoismaiset sopimukset kuitenkin estävät ns. kaksinkertaisen verotuksen, eli toisessa Pohjoismaassa jo kertaalleen verotettua tuloa ei veroteta enää uudelleen Suomessa. Muissa Pohjoismaissa ansaitut tulot on silti ilmoitettava Suomen veroilmoituksessa, jos henkilö on Suomessa yleisesti verovelvollinen.

Niissä maissa, missä et ole yleisesti verovelvollinen, olet rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitettu verovelvollisuus tarkoittaa, että henkilö on verovelvollinen vain kyseisestä maasta saamastaan tulosta, eikä hänen tarvitse antaa veroilmoitusta vuoden lopussa.

Kaivatessasi lisätietoja verotuksesta tutustu yhteispohjoismaisen veroportaalin sivuihin.

Rajatyöntekijät

Rajatyöntekijänä pidetään henkilöä, joka työskentelee päivittäin toisessa maassa ja asuu toisessa maassa ja palaa kotiin vähintään kerran viikossa. Rajatyöntekijän työttömyysvakuutus on siinä maassa, missä henkilö työskentelee. Rajatyöntekijä kuuluu rajatyöntekijöitä koskevien erityissäännösten piiriin. Rajatyöntekijät maksavat yleensä veroa vain asuinkuntaansa. Lue lisää artikkelista Rajatyöntekijän työttömyysvakuutus:

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.