Työskentely useammassa maassa samanaikaisesti

Að vinna í fleiri löndum samtímis
Jos on töissä useammassa maassa samanaikaisesti, on pidettävä huoli monesta asiasta, kuten väestörekisteritiedoista, sairausvakuutuksista ja verotusasioista.

On tutustuttava kunkin maan rekisteröintikäytäntöön, sillä ei ole olemassa vain yhtä sääntöä, joka koskisi useammassa maassa työskentelevää. Kotipaikka voi kuitenkin olla rekisteröitynä vain yhteen paikkaan. Jos henkilö työskentelee kahdessa Pohjoismaassa yhtä aikaa, yleinen sääntö on, että hän kuuluu vain asuinmaansa sosiaaliturvan piiriin.

Tilapäisesti töissä toisessa Pohjoismaassa islantilaisen työnantajan lähettämänä

Jos työnantaja lähettää työntekijän toiseen Pohjoismaahan töihin tilapäisesti työnantajan kustannuksella, työntekijä kuuluu edelleen kotimaansa tai työnantajansa kotimaan sosiaaliturvan piiriin.

Siitä todisteeksi on työntekijän otettava mukaan lähtömaasta lomake E101. Näin välttyy tilapäisen työskentelymaan vakuutusmaksuilta, ja työnantaja jatkaa pakollisten työnantajamaksujen maksamista kotimaahan.

Islannissa vakituisesti asuva henkilö, joka oleskelee toisessa maassa opintojensa ajan, on edelleen vakuutettu Islannissa, jos hän ei kuulu opiskelumaansa sosiaaliturvan piiriin.

Jos opiskelija jää vakituisesti asumaan opiskelumaahansa tai siirtyy siellä ansiotyöhön, hänen on ilmoitettava siitä Islannin väestörekisteriin (Þjóðskrá), minkä jälkeen hän ei enää kuulu Islannin sosiaaliturvan piiriin.

Muutettaessa

Asuminen tai kirjautuminen väestörekisteriin Islannissa ei automaattisesti tuo oikeutta Islannin sosiaaliturvaan tai työttömyyskorvauksiin. Tiettyjen ehtojen täyttyessä kuka tahansa voi kuitenkin saada oikeuden sosiaaliturvaan ja työttömyyskorvauksiin.

Muutto Islantiin tai maasta pois on ilmoitettava Islannin väestörekisteriin. Islannissa sosiaaliturvasta vastaa valtion sosiaaliturvalaitos (Tryggingastofnun ríkisins, TR) yhdessä sairausvakuutuslaitoksen (Sjúkratryggingar Íslands) kanssa. Se saa väestörekisterin kautta tiedon siitä, kuka kuuluu Islannin julkisten etuuksien piiriin.

Muutosta Islantiin on ilmoitettava Islannin sosiaaliturvalaitokselle ja esitettävä todistus, josta käy ilmi edellisen asuinmaan sosiaaliturvan ajanjakso. Ilmoituslomakkeen saa Islannin sosiaaliturvalaitoksen verkkosivuilta ja lisätietoja löytyy myös sairausvakuutuslaitoksen verkkosivuilta.

Verovelvollisuus, jos on työskennellyt toisessa Pohjoismaassa

Henkilö, jolla on vakituinen kotipaikka Islannissa, on maan tuloverolain 1. pykälän perusteella yleisesti verovelvollinen Islannissa.

Jos henkilö siirtyy toiseen Pohjoismaahan paikallisen työnantajan palvelukseen, on kyseisellä maalla pohjoismaisen kaksoisverotussopimuksen mukaan oikeus verottaa siellä ansaittuja tuloja. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että veroilmoitus on yleensä tehtävä kahteen maahan: työskentelymaahan siellä ansaituista tuloista ja Islantiin, jossa ulkomailta saadut tulot ilmoitetaan erikseen.

Ulkomailta saatuja tuloja ei kuitenkaan veroteta uudelleen, mutta ne huomioidaan veropäätöstä tehtäessä ja Islannin henkilövähennykseen vaikuttaa ulkomaisten tulojen osuus kokonaistuloista.

Lisätietoja on saatavissa pohjoismaisesta Nordisk eTax -veroportaalista.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.