Ulkomailla opiskelevan färsaarelaisopiskelijan opintotuki

Studiestøtte til færøske studerende i udlandet
Täältä selviää, mitä vaatimuksia ulkomailla opiskelevan färsaarelaisopiskelijan tulee täyttää ollakseen oikeutettu opintotukeen.

Färsaarelaisopiskelijat ovat Tanskan kansalaisia. He kuuluvat siten yleensä Tanskan valtion opintotukijärjestelmän (SU) piiriin opiskellessaan Tanskassa ja ulkomailla. Jos färsaarelaisopiskelija ei ole oikeutettu Tanskan valtion opintotukeen tai jostain muusta järjestelmästä maksettavaan opintotukeen, hän ei voi saada tukea myöskään Färsaarten opintotukirahastosta (Studni).

Ulkomailla opiskelevia färsaarelaisia varten on olemassa seuraavat erityisjärjestelmät:

  • ÚSUN on muualla kuin Pohjoismaissa opiskeleville opiskelijoille suunnattu tukijärjestelmä. ÚSUN-järjestelmästä voidaan myöntää tukea opintomaksuihin ja elinkustannuksiin, jos opiskelija ei voi saada tukea vastaaviin tarkoituksiin Tanskan opintotukijärjestelmästä.
  • Matkatukijärjestelmästä myönnetään opiskelijalle ja tämän lapselle tukea yhteen Färsaarille suuntautuvaan kotimatkaan vuosittain.
  • Projektitukea myönnetään matkakustannuksiin, jos opintoihin sisältyy projektityöskentelyä jossain muussa kuin opiskelumaassa.
  • Jos opiskelija aikoo aloittaa korkea-asteen opinnot jossain muussa kuin englantia puhuvassa maassa, hän voi saada kielikurssitukea ennen opintojen aloittamista.
  • Pohjoismaissa opiskeleville opiskelijoille myönnetään toisinaan tukea elinkustannuksiin ja erityistapauksissa myös opintomaksuihin.

Kuka voi saada tukea?

Tukea ulkomailla suoritettaviin opintoihin voi saada aktiivisesti opiskeleva päätoiminen opiskelija, joka täyttää färsaarelaisen opintotuen ehdot ja joka on asunut Färsaarilla

  • opintojen aloittamista edeltävien kolmen vuoden aikana vähintään kaksi vuotta tai
  • vähintään puolet elämästään ennen opintojen aloittamista.

Miten voit saada tukea?

Jos olet mielestäsi oikeutettu yhteen tai useampaan edellä luetelluista tukimuodoista, ota yhteyttä opintotukirahaston Torshavnissa sijaitsevaan toimistoon.

Studni

Puh. +298 204 060
S-posti studni@studni.fo

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.