Ulkomailla suoritettujen tutkintojen akateeminen tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen akateeminen tunnustaminen Suomessa
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten ulkomailla suoritetun tutkinnon voi saada tunnustettua, kun muutat Suomeen opiskelemaan. Lisäksi kerrotaan, miten Suomessa suoritetun tutkinnon voi vastavuoroisesti saada tunnustettua ulkomailla.

Tutkintojen akateeminen tunnustaminen tarkoittaa sekä pääsyä koulutukseen ulkomaisen koulutuksen perusteella että ulkomaisten opintojen hyväksilukemista osaksi Suomessa suoritettavaa tutkintoa.

Tietoa tutkintojen ammatillisesta tunnustamisesta eli siitä, milloin ulkomailla suoritetun tutkinnon suorittanut tarvitsee erillisen päätöksen tutkintonsa tunnustamisesta tai ammatinharjoittamisoikeudesta, löytyy artikkelista Ulkomailla suoritettujen tutkintojen ammatillinen tunnustaminen Suomessa.

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa

Korkeakoulut ja oppilaitokset tekevät itse päätökset ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta osaksi suomalaista tutkintoa. Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen takaa, että korkeakoulut Pohjoismaissa tunnustavat toistensa alaisuudessa suoritetut opinnot.

Suomalaisten tutkintojen tunnustaminen ulkomailla

Kansainvälinen periaate tutkintojen tunnustamisessa on, että vastaanottava taho tekee tulkinnan ulkomaisen tutkinnon tasosta ja sen antamasta kelpoisuudesta. Suomesta ei voida suoraan vaikuttaa toisen maan viranomaisen päätöksentekoon. Vaikka mm. pohjoismaisissa sopimuksissa ja EU:n säännöissä on tiettyjä yleisiä säännöksiä, jokainen maa päättää itse, miten se panee säännökset toimeen ja miten se soveltaa niitä yksittäisissä tapauksissa. Suomalaisesta tutkinnosta voi hakea myös erillistä lausuntoa Opetushallitukselta. Opetushallitus antaa maksusta asiantuntijalausuntoja suomalaisista tutkinnoista kansainväliseen käyttöön. Lausunto voidaan laatia loppuun suoritetuista tutkinnoista, jotka kuuluvat Suomen viralliseen tutkintorakenteeseen.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.