Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Norjassa

Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge
Tämä sivu kertoo ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja ulkomailla hankitun osaamisen tunnustamisesta Norjassa.

Pohjoismaat muodostavat avoimen koulutus- ja työmarkkina-alueen, ja pohjoismaalaisten on voitava hyödyntää sen tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä sivu kertoo ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja ulkomailla hankitun osaamisen tunnustamisesta Norjassa.

Onko sinulla toisen asteen tutkinto ja aiotko pyrkiä korkea-asteen koulutukseen Norjaan?

Pohjoismaat hyväksyvät vastavuoroisesti muissa Pohjoismaissa suoritetun toisen asteen koulutuksen. Jos olet suorittanut peruskoulun jälkeisen yleissivistävän koulutuksen (ylioppilastutkinnon) jossain toisessa Pohjoismaassa ja tutkinto oikeuttaa yliopisto- ja korkeakouluopintoihin tutkinnon suorittamismaassa, sinulla on Norjassa yleinen korkeakoulukelpoisuus ja voit hakea korkea-asteen koulutukseen Norjaan. Joihinkin korkea-asteen koulutusohjelmiin pyrkiviltä vaaditaan yleisen korkeakoulukelpoisuuden lisäksi tiettyjä ainekohtaisia tietoja.

Jos haluat tästä huolimatta arvioinnin yleisestä korkeakoulukelpoisuudestasi, ota yhteyttä korkea-asteen yhteishakua koordinoivaan Samordna opptak -palveluelimeen. Korkeakoulukelpoisuuden arviointi voi kestää kauan, joten arviointiprosessi kannattaa käynnistää hyvissä ajoin ennen opiskelupaikan hakemista.

Onko sinulla ammatillinen tutkinto ja aiotko hakea töitä Norjasta?

Norjan ammatillisia tutkintoja vastaavat muiden Pohjoismaiden ammatilliset tutkinnot rinnastetaan periaatteessa norjalaisiin tutkintoihin. Jos olet suorittanut tietyn tutkinnon jossain toisessa Pohjoismaassa, et siis tarvitse erityistä ammatinharjoittamisoikeutta voidaksesi harjoittaa kyseistä ammattia Norjassa. Huomaa kuitenkin, että tietyillä aloilla noudatetaan auktorisointisäännöksiä.

Jos haluat töihin Norjaan ja sinulla on toisessa Pohjoismaassa suoritettu ammatillinen tutkinto, voit hakea töitä suoraan haluamaltasi työnantajalta. Työnantaja voi vapaasti arvioida, onko sinulla yrityksen tarvitsemaa osaamista. Jos työnantaja pitää sinua epäpätevänä tai ei tiedä, mitä norjalaista tutkintoa koulutuksesi vastaa, voit kääntyä Norjan korkeakoulutus- ja osaamisviraston (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir) puoleen.

Oletko suorittanut korkea-asteen tutkinnon toisessa Pohjoismaassa?

Norjan korkeakoulutus- ja osaamisvirasto (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir) voi antaa yleisen hyväksynnän ulkomailla suoritetulle korkea-asteen koulutukselle. Virasto arvioi, vastaako ulkomailla suoritettu korkea-asteen koulutus norjalaista yliopisto- tai korkeakoulututkintoa, ja päättää, montako opintopistettä ulkomainen koulutus vastaa.

Tietyt muissa Pohjoismaissa suoritetut tutkinnot korkeakoulutus- ja osaamisvirasto tunnustaa automaattisesti. Jos sinulla on tällainen tutkinto, voit ladata verkosta asiakirjan, jolla voit osoittaa tutkintosi lukeutuvan automaattisesti tunnustettaviin tutkintoihin. Kyseistä asiakirjaa voit hyödyntää saman tien oppilaitoksissa, työpaikoilla ja muualla. Tutkinnon automaattinen hyväksyntä on vahvistus siitä, että ulkomainen tutkinto rinnastetaan tasoltaan ja laajuudeltaan norjalaiseen tutkintoon.

Voit myös hakea tutkintosi tunnustamista tavanomaisen tunnustamismenettelyn kautta. Jos tutkinto tunnustetaan, saat tunnustamispäätöksen, jota voit hyödyntää hakiessasi töitä Norjasta.

Yliopistot ja korkeakoulut voivat myös tunnustaa ulkomailla suoritetun korkea-asteen koulutuksen omia tutkintojaan ja opinto-ohjelmiaan vastaavaksi. Kysy lisätietoja omasta oppilaitoksestasi.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.