Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Tanskassa

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark
Tästä artikkelista selviää, miten voit hakea ulkomailla suorittamiesi opintojen ja tutkintojen tunnustamista Tanskassa.

Jos sinulla on toisen asteen tutkinto

Pohjoismaat ovat sopineet toisen asteen tutkintojen vastavuoroisesta tunnustamisesta. Jos olet suorittanut toisen asteen koulutuksen jossain toisessa Pohjoismaassa, sinulla on oikeus päästä Tanskassa korkea-asteen koulutukseen samoilla ehdoilla kuin tanskalaisen toisen asteen koulutuksen suorittaneet hakijat.

Norja ja Tanska ovat tästä poiketen sopineet keskenään kiintiöistä, joilla rajoitetaan norjalaisten lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden määrää Tanskassa ja päinvastoin.

Jos sinulla on korkea-asteen tutkinto

Ulkomaisten tutkintojen arvioinnista vastaa Tanskassa koulutus- ja tutkimusministeriö.

Säännellyt ammatit

Tiettyjä ammatteja säännellään Tanskassa lailla, ja niissä toimivalla on oltava ammatinharjoittamisoikeus.

Tutkintojen vastavuoroista tunnustamista koskeva pohjoismainen yhteistyö

Katso lisätietoja tutkintojen vastavuoroista tunnustamista koskevasta yhteistyöstä Tanskan koulutus- ja tutkimusministeriön verkkosivuilta.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.