Ulkomailla työskentelevän oikeus Ruotsin sosiaaliturvaan

Social sikring når du arbejder i udlandet
Tämä artikkeli käsittelee Ruotsissa asuvan ja toisessa Pohjoismaassa työskentelevän henkilön sairaus- ja työttömyysturvaa.

Muutto Ruotsista toiseen Pohjoismaahan tai työskentelyn aloittaminen toisessa Pohjoismaassa voi vaikuttaa sosiaaliturvaasi.

Kuulut yleensä asuinmaasi sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Jos käyt töissä toisessa Pohjoismaassa, kuulut kuitenkin pääsääntöisesti työskentelymaasi sosiaaliturvaan.

Jos alat työskennellä toisessa Pohjoismaassa, ota yhteyttä Ruotsin vakuutuskassaan ja työskentelymaasi sosiaaliturvaviranomaiseen ja kysy lisätietoja ulkomailla työskentelevän sosiaaliturvasta. EU- ja Eta-maissa ovat voimassa yhteiset sosiaaliturvasäännökset, joiden nojalla voit olla oikeutettu työskentelymaan sosiaaliturvaetuuksiin.

Jos asut Ruotsissa ja käyt töissä ulkomailla

Jos asut Ruotsissa ja käyt työssä toisessa Pohjoismaassa, kuulut yleensä työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin.

Sosiaaliturva koostuu muun muassa sairausvakuutuksesta, vanhempainvapaista, perhe-etuuksista, työttömyyskassasta ja eläkeoikeuksista. Sosiaaliturvamaksut maksetaan siihen maahan, jonka sosiaaliturvajärjestelmän piiriin työntekijä kuuluu.

Jos asut Ruotsissa mutta olet lähetetty työntekijä tai työskentelet samanaikaisesti kahdessa tai useammassa maassa

Kukin henkilö voi kuulua kerrallaan vain yhden maan sosiaaliturvajärjestelmään. Kuulut yleensä asuinmaasi sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Jos asut Ruotsissa ja käyt työssä toisessa Pohjoismaassa, kuulut kuitenkin pääsääntöisesti työskentelymaan sosiaaliturvaan.

Säännöstä on kuitenkin tiettyjä poikkeuksia, kuten työskenteleminen lähetettynä työntekijänä, työskenteleminen samanaikaisesti kahdessa tai useammassa maassa tai tapauskohtaiset poikkeukset. Jos olet lähetetty työntekijä, työskentelet samanaikaisesti useassa maassa tai kuulut poikkeusluvan piiriin, tarvitset lomakkeen A1 (Suomi ja Tanska) tai E101 (Norja ja Islanti), josta ilmenee, minkä maan sosiaaliturvaan kuulut. Lomakkeen voi tilata Ruotsin vakuutuskassasta.

Jos toisessa maassa työskentelevä sairastuu

Jos asut Ruotsissa ja työskentelet ulkomailla, olet sairastuessasi oikeutettu työskentelymaasi tarjoamaan sairaanhoitoon, mutta voit silti käyttää myös Ruotsin sairaanhoitopalveluja.

Jos haluat päästä hoitoon Ruotsissa, pyydä työskentelymaasi sosiaaliturvaviranomaisilta lomake S1 ja toimita se vakuutuskassaan.

Jos toisessa maassa työskentelevä jää työttömäksi

Jos asut Ruotsissa, käyt töissä toisessa Pohjoismaassa ja jäät työttömäksi, sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi Ruotsin työnvälityksessä ja hakea työttömyyspäivärahaa ruotsalaisesta työttömyyskassasta. Ruotsalainen työttömyyskassa ottaa huomioon toisessa Pohjoismaassa kertyneet työskentelykaudet.

Toisessa Pohjoismaassa kertyneet työskentelykaudet voit todistaa PD U1 -lomakkeella. Tarvitset lomaketta hakiessasi ruotsalaisen työttömyyskassan jäsenyyttä. Muista kirjata lomakkeeseen kaikki toisessa Pohjoismaassa kertyneet vakuutus- ja työskentelyjaksot.

Jos haluat jatkaa työntekoa työskentelymaassasi, voit ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi myös työskentelymaasi työnvälityksessä. Sinun on silti raportoitava asiasta Ruotsin työnvälitysviranomaiselle.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.