Verokortti ja veroilmoitus Suomessa

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa
Tässä osiossa löytyy tietoa verokortista ja veroilmoituksesta Suomessa.

Verokortti

Palkasta ennakkoon tehtävää veronpidätystä varten työntekijän tulee toimittaa työnantajalle verokortti. Jos korttia ei esitetä työnantajalle, tämä on yleensä velvollinen toimittamaan palkasta 60 % suuruisen ennakonpidätyksen.

Tietoa eri tavoista hakea verokorttia löytyy Verohallinnon sivuilta.

Veroilmoitus

Jokaisen Suomessa pysyvästi asuvan eli yleisesti verovelvollisen, jolla on vuoden aikana ollut veronalaista tuloa, on annettava seuraavana vuonna veroilmoitus.

Pysyvästi ulkomailla asuva eli rajoitetusti verovelvollinen antaa Suomeen veroilmoituksen seuraavissa tilanteissa:

  • hän on verovuoden aikana omistanut Suomessa kiinteistön tai osakehuoneiston
  • hän on harjoittanut Suomessa elinkeinotoimintaa kiinteästä toimipaikasta
  • hän on anonut progressiivista verotusta lähdeverokortin sijaan
  • hän on saanut Suomesta eläkettä.

Verovelvolliset saavat postitse veroviranomaiselta esitäytetyn veroilmoituksen keväällä. Lomakkeelle veroviranomainen on valmiiksi kerännyt suomalaisilta maksajilta tiedot palkoista, eläkkeistä, osingoista ym. tuloista. Jos verovelvollinen toteaa, että lomakkeen tiedot ovat oikein eikä lisättävää ole, hänen ei tarvitse palauttaa veroilmoitusta. Jos korjattavaa on, hänen tulee ilmoittaa muutokset toukokuun alussa.

Esitäytetyssä veroilmoituksessa ei yleensä ole ulkomailta saatuja tuloja. Tämä johtuu siitä, etteivät tulotiedot ehtineet Suomeen vielä vuoden alussa. Ulkomailta saadut tulot ilmoitetaan OmaVero-palvelussa kohdassa tai lomakkeella 16A.

Jos olet muuttanut Suomeen kesken edellisen kalenterivuoden etkä ole saanut  kotiisi esitäytettyä veroilmoitusta, tulee sinun pyytää veroilmoituslomake verotoimistosta. Veroilmoituslomakkeet ovat Suomessa joko suomeksi tai ruotsiksi. Palkansaajan veroilmoituslomakkeesta on myös englanninkielinen käännös.

Muuttotilanteissa muuttovuodelta annetaan veroilmoitus sekä lähtömaahan että Suomeen. Samoin veroilmoitus annetaan Suomeen myös siltä vuodelta, jonka aikana verovelvollinen on muuttanut pois Suomesta.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.