Verot Suomessa

Verot Suomessa
Tästä osiosta löytyy tietoa erilaisista veroista ja maksuista sekä verovähennyksistä Suomessa.

Verot maksetaan pääsääntöisesti työskentelymaahan, lisätietoja maksamisesta ja poikkeuksista näet sivulta Milloin veroja tulee maksaa Suomeen. Katso erikseen myös eläkkeiden verotus Suomessa, opiskelijan verotus Suomessa ja rajatyöntekijän verotus Suomessa. Lisätietoa au pairien verotuksesta saa Verohallinnon ohjeesta Ulkomailta Suomeen tuleva au pair.

Suomessa sijaitsevan asunnon omistamiseen, ostamiseen ja myymiseen liittyvistä veroista kerrotaan sivulla Asuminen Suomessa.

Ansiotulojen verotus

Yleisesti verovelvolliset

Yleisesti verovelvollisen ansiotuloja verotetaan Suomessa progressiivisesti, eli veroaste nousee tulojen kasvaessa. Veronalaista ansiotuloa on mm. palkka, eläke ja tällaisen tulon sijaan saatu etuus tai korvaus.

Pohjoismaisesta veroportaalista näet vuotuiset veroprosentit, sekä muuta tietoa verotukseen liittyen. Verohallinnon veroprosenttilaskurilla voit tarkistaa oman veroprosenttisi suuruuden. Laskurissa ei voi huomioida tuloja ulkomailta.

Ansiotulosta maksetaan veroa valtiolle ja kunnalle. Lisäksi luterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan kuuluvat maksavat kirkollisveroa. Jos henkilö kuuluu Suomen sairausvakuutuksen piiriin,  ansiotulosta peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja eläkevakuutusmaksu. Päivärahamaksu peritään, jos tulot ylittävät tietyn minimirajan. Yleisesti verovelvollisilta peritään myös Yle-veroa. Lisätietoa Yle-verosta löytyy Verohallinnon verkkosivuilta.

Rajoitetusti verovelvolliset

Rajoitetusti verovelvolliset maksavat normaalisti ansiotulostaan lähdeveroa. Lähdevero on aina 35 % (15 % urheilijalla ja esiintyvällä taiteilijalla), ja siitä saa perusvähennyksen 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa päivässä.

Rajoitetusti verovelvolliset voivat anoa lähdeveron sijaan progressiivista verotusta, jolloin veroprosentin suuruuteen vaikuttaa vuoden kokonaistulojen ja menojen määrä. Progressiivisen verotuksen kautta olet oikeutettu esimerkiksi asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten ja tulonhankkimiskulujen vähennyksiin.

Progressiivista verotusta haetaan Verohallinnon lomakkeella 6148. Lomakkeella tulee ilmoittaa koko vuoden arvioidut tulot Suomessa sekä muualla maailmassa. Myös asuinvaltiossasi verotettavat ansiotulot sekä näihin tuloihin kohdistuvat vähennykset tulee siis ilmoittaa. Suomi verottaa vain Suomesta saamiasi tuloja, mutta asuinvaltiossa saamasi veronalaiset tulot korottavat Suomesta saamiesi tulojen veroja. Progressiivista verotusta anovan tulee myös tarkistaa ja korjata postissa tullut veroilmoitus vuoden loputtua.

Pääomatulojen verotus

Pääomatulojen veroprosentti on 30 000 euroon saakka 30 % ja sen jälkeen 34 %. Pääomatuloja ovat omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen: esimerkiksi korkotulot, pörssiyhtiöistä saatu osinkotulo, vuokratulo, voitto-osuus, henkivakuutuksen tuotto, metsätalouden pääomatulo-osuus, maa-aineksesta saadut tulot ja luovutusvoitto. Kulut ja myyntitappion saa vähentää verotuksessa.

Jos henkilö on Suomessa yleisesti verovelvollinen, ulkomailta saatu tulo on Suomessa veronalaista silloinkin, kun varoja ei siirretä Suomeen.

Perintövero

Perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta on maksettava perintöveroa, jos perinnönjättäjä tai perinnön- tai testamentinsaaja asui kuolinhetkellä Suomessa. Lisätietoa perintöverosta sivulla Omaisen kuolema Suomessa ja Verohallinnon verkkosivuilta.

Lahjavero

Lahjaveroa maksetaan 5 000 euron suuruisesta tai suuremmasta lahjasta tai ennakkoperinnöstä. Lisätietoa ja ilmoituslomakkeen täyttöohjeet Verohallinnon lahjavero-ohjeesta.

Verovähennykset

Verotuksessa voi tehdä erilaisia vähennyksiä, kuten esimerkiksi kotitalousvähennys, tulonhankkimiskulut sekä asunnon ja työpaikan väliset matkakulut. Osa vähennyksistä tehdään tuloista ennen veron laskemista, osa taas vähennetään veroista. Lisätietoja näet Verohallinnon verkkosivuilta.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.