Blogg: Maailman integroitunein alue

Pohjoismaalaisille on tärkeää, että he voivat liikkua helposti Pohjoismaasta toiseen opiskelijoina, työntekijöinä tai yrittäjinä.

Generalsekretærens blogg

Dagfinn Høybråten, Secretary General

”Ett värdefullt samarbete” (Arvokasta yhteistyötä) -nimisestä raportista ilmenee, että 53 prosenttia 16–30-vuotiaista pitää liikkuvuutta pohjoismaisen yhteistyön tärkeimpänä hyötynä.

Tämän vuoksi liikkuvuutta tukevat pohjoismaiset ratkaisut ovat erityisen tärkeitä. Pääministerimme ovat päättäneet, että Pohjoismaista tehdään maailman integroitunein alue, ja työn yhtenä kulmakivenä on Nordplus.

Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston suurin elinikäistä oppimista tukeva koulutusohjelma. Ohjelmassa tehdään vakiintunutta ja toimivaa yhteistyötä Pohjoismaiden sekä Viron, Latvian ja Liettuan välillä. Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Baltian maat julkistavat nyt Nordplusin uuden ohjelmakauden vuosiksi 2018–2022.

Nordplus on hyvin laaja-alainen ohjelma, joka tukee hankkeita, verkostoja ja liikkuvuutta. Ohjelma tuo vuosittain noin 7 000 oppilasta ja opiskelijaa ja noin 1 500 opettajaa vaihtoon toiseen Pohjoismaahan tai Baltian maahan. Nordplus-toimintaan osallistuu lisäksi noin 2 800 oppilaitosta ja organisaatiota joka vuosi.

Ministerineuvosto laati hiljattain raportin ”Tillit – det nordiska guldet” (Luottamus – pohjoismainen kulta). Raportti osoittaa, että vahva sosiaalinen luottamus on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä voimavaroista. Se on myös edellytys hyvälle monikansalliselle yhteistyölle.

Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston suurimpia panostuksia kansalaisyhteistyöhön. Kansalaisyhteiskunta, asiantuntijat ja elinkeinoelämä voivat kaikki osallistua koulutusverkostoihin ja -hankkeisiin, kunhan ohjelman tavoitteet ja valtiontukea koskevat säännöt täyttyvät. Nordplus auttaa siten rakentamaan pohjoismaista sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä luottamusta.

Nordplus-varojen tärkeimpänä jakoperusteena on laatu, eikä varojen jakamiselle ole asetettu poliittisia painopistealueita.

Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2017 puheenjohtajamaa Norja on keskittynyt kaudellaan muuttuvaan Pohjolaan. Yksistään tänä vuonna Nordplus on myöntänyt yli 6 miljoonaa Tanskan kruunua toimintaan, joka liittyy ilmastoon, ympäristöön ja vihreään talouteen siirtymiseen. Digitalisaatioon ja uusiin tekniikoihin liittyvään toimintaan taas on myönnetty 2 miljoonaa kruunua. Lisäksi Nordplus on jakanut noin 9 miljoonaa Tanskan kruunua kotouttamis- ja osallisuushankkeisiin.

Tästä syntyy yhteensä noin 17 miljoonan potti toimintaan, joka tukee ministerineuvoston työtä näillä osa-alueilla.

Osa toiminnasta on pienimuotoista ja lyhytaikaista, osa laajempaa. Esimerkiksi Sibelius-verkostossa on mukana konservatorioita kaikista Pohjoismaista ja Baltian maista. Toisissa hankkeissa taas on kyse siitä, että kaksi opettajaa ja koululuokkaa yhdistävät voimansa – kuten Kööpenhaminan Rysensteenin lukio ja Reykjavikin Verzlunarskóli Islands. Näille oppilas-, opiskelija- ja opettajakohtaamisille on yhteistä se, että yhteistyö auttaa näkemään niin tutun kuin vieraankin uudessa valossa. Se tuo uutta ajattelua ja dynamiikkaa akateemiseen ja pedagogiseen työhön.

Muiden maiden kulttuurivaikutteiden ja kielen kohtaaminen lisää kiinnostusta ja siten myös osaamista ja ymmärrystä. Tv-sarja SKAM sai yhtäkkiä pohjoismaalaiset nuoret ja aikuiset viljelemään norjalaisia slangi-ilmaisuja. Tanskan entinen opetus- ja kulttuuriministeri Bertel Haarder totesi jopa, että SKAM merkitsee uutta läpimurtoa Pohjoismaiden väliselle kielten ymmärtämiselle.

Totuuden nimissä on kuitenkin myönnettävä, että SKAM sai ihmiset kiinnostumaan lähinnä hyvin pienestä osasta norjan sanavarastoa. Toivottavasti SKAMin menestys johtaa silti siihen, että monet pohjoismaalaiset omaksuvat myönteisen asenteen naapurimaa Norjaan ja sen kieleen.

Nordplus koostuu useista alaohjelmista, joista yksi keskittyy Pohjolan kieliin. Uuden ohjelmakauden myötä ohjelmaan on tehty muutoksia, joita ohjelman käyttäjät ovat kovasti kaivanneet. Ministerineuvosto toivoo, että Nordplusilla on nyt entistä paremmat edellytykset tukea toimintaa, joka liittyy Pohjoismaiden yhteiskuntia ylläpitäviin kieliin sekä skandinaavisten kielten ymmärtämiseen.

Pohjoismaisen yhteistyön keskiössä on osaamisen ja kokemusten vaihto. Jos haluatte inspiraatiota pohjoismaiseen tai pohjoismais-balttilaiseen yhteistyöhön tai olette uteliaita sen suhteen, millaista yhteistyötä pohjoismaalaiset tekevät, suosittelen lämpimästi tutustumista Nordplusin moniin hankeartikkeleihin: