Blogg: Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

Pohjoismaiden pääministereillä on tärkeä viesti muulle maailmalle: YK:n Agenda 2030:n kestävyystavoitteet voidaan saavuttaa yhteistyöllä, koska ”yhdessä olemme vahvempia”. Tämä pohjoismaisen yhteistyön motto kiteyttää myös ajattelutavan, jota maailma tarvitsee globaalien haasteiden selättämiseksi. Pohjoismaiden pääministerit edistävät kansainvälisten kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista tarjoamalla parhaita yhteispohjoismaisia kokemuksia ja ratkaisuja.

Generalsekretærens Blogg

Dagfinn Høybråten, Secretary General

Tällä viikolla pääministerit Bjarni Benediktsson (Islanti), Stefan Löfven (Ruotsi), Juha Sipilä (Suomi), Lars Løkke Rasmussen (Tanska) ja Erna Solberg (Norja) julkistivat aloitteen Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin (Nordic Solutions to Global Challenges). Sen avulla Pohjoismaiden hallitukset pyrkivät yhdessä edistämään YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumista. 

Pohjoismaiden pääministerit edistävät kansainvälisten kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista tarjoamalla parhaita yhteispohjoismaisia kokemuksia ja ratkaisuja.

Uskoa Pohjoismaiden vaikutusmahdollisuuksiin

Aloitteen pyrkimyksenä on auttaa kehittämään nykyistä kestävämpiä yhteiskuntia ja elinoloja sekä tuoda jo olemassa olevia pohjoismaisia ratkaisuja muun maailman ulottuville. Aloite esittelee pohjoismaista osaamista, joka liittyy vihreään talouteen siirtymiseen, työelämän tasa-arvoon sekä vastuullisiin elintarvike- ja hyvinvointiratkaisuihin.

Yhtenä perusajatuksena on käyttää Pohjoismaita esimerkkinä siitä, että kestävä kehitys ei ole talouskasvun jarru. Aloitteen eri hankkeisiin osallistetaan politiikan asiantuntijoita, tutkijoita, yksityisen sektorin toimijoita, suurlähetystöjä, vientineuvostoja sekä kansainvälisiä sidosryhmiä, ja näin vastataan pohjoismaisten kestävän kehityksen politiikkojen ja tuotteiden kysyntään. 

Ajatuksena on jakaa pohjoismaisia kokemuksia muiden maiden ja etenkin kasvavien talouksien kanssa. Pyrimme vuoropuheluun ja kumppanuuksiin, joissa voimme jakaa omia hyviä ratkaisujamme ja tutustua samalla muiden ratkaisuihin.

– Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin -aloite on tehokas työkalu, kun Pohjoismaat pyrkivät saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä, sanoo Norjan pääministeri ja Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2017 puheenjohtaja Erna Solberg.

Olemassa olevat pohjoismaiset ratkaisut kaikkien ulottuville  

Kolmivuotiseen aloitteeseen sisältyy kuusi lippulaivahanketta, joiden kirjo ulottuu kestävästä kaupunkisuunnittelusta alueelliseen energiayhteistyöhön, tasa-arvoinvestointeihin, kestävään elintarviketuotantoon sekä älykkäisiin ilmasto- ja hyvinvointiratkaisuihin. Ne liittyvät useisiin Agenda 2030 -tavoitteisiin.

Uskomme, että aloite voi lisätä kansainvälistä tietoisuutta Pohjoismaiden valmiuksista ja halukkuudesta ottaa vetovastuu kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa.

Meillä on vahva luottamus siihen, että Pohjoismaat ja muu maailma voivat yhdessä saada muutoksia aikaan.

Tutustu aloitteeseen #NordicSolutions-aihetunnisteen avulla tai verkkosivuillamme Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin