Blogg: Pohjolan kansat ovat puhuneet: pohjoismainen yhteistyö on arvokasta

Pohjoismaalaisten mielestä pohjoismainen yhteistyö on arvokasta kahdessakin merkityksessä. Ensinnäkin todella moni pitää yhteistyötä tärkeänä. Toiseksi yhteistyön tärkeimpänä lähtökohtana pidetään yhteisiä arvojamme. Tämä ilmenee Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston hiljattain teettämästä kyselytutkimuksesta.

Generalsekretærens blogg

Dagfinn Høybråten, Secretary General

Meille täällä Pohjoismaiden ministerineuvostossa on todella tärkeää kuulostella väestön näkemyksiä pohjoismaisesta yhteistyöstä. Aiheesta on tehty kyselytutkimuksia silloin tällöin, ja edellisestä on ehtinyt kulua kymmenisen vuotta. Sittemmin maailmassa on tapahtunut paljon, joten oli aika selvittää yhteistyöasenteita uudella tutkimuksella. Tänä syksynä kysyimme yli 3 000 pohjoismaalaiselta heidän asenteistaan Pohjolaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön. Tulokset esitellään raportissa ”Arvokasta yhteistyötä”.

Tutkimus osoittaa ennen kaikkea sen, että pohjoismaalaiset pitävät pohjoismaista yhteistyötä tärkeänä. Yli 90 prosentin mielestä yhteistyö on tärkeää tai erittäin tärkeää, ja näistä 59 prosenttia pitää sitä erittäin tärkeänä.

Pohjoismaalaiset haluavat myös maiden lisäävän yhteistyötään. Tätä mieltä on 68 prosenttia vastaajista, ja luku on suurempi kuin kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2006 tehdyssä kyselyssä yhteistyön lisäämistä toivoi 62 prosenttia vastaajista. Nousua on siis kuusi prosenttiyksikköä.

Kaksi kolmesta vastaajasta kokee, että viime vuosien kansainvälinen kehitys on saanut pohjoismaisen yhteistyön tuntumaan aiempaa tärkeämmältä. Tämä johtunee useista merkittävistä maailmantapahtumista: Iso-Britannia on lähdössä EU:sta, Yhdysvallat keskittyy entistä enemmän omiin etuihinsa, ja monet pitävät Venäjän kehitystä huolestuttavana.

Tutkimus osoittaa ennen kaikkea sen, että pohjoismaalaiset pitävät pohjoismaista yhteistyötä tärkeänä. Yli 90 prosentin mielestä yhteistyö on tärkeää tai erittäin tärkeää, ja näistä 59 prosenttia pitää sitä erittäin tärkeänä.

Dagfinn Høybråten

Kysyimme väestöltä, mikä on pohjoismaisen yhteistyön tärkein lähtökohta. Suurin osa piti tärkeimpänä yhteisiä arvojamme. Toiseksi tärkeimmäksi syyksi arvioitiin samankaltaiset yhteiskuntajärjestelmämme. Kysyimme myös, mitkä ovat ihmisen mielestä tyypillisiä pohjoismaisia arvoja. Vastauksista erottuivat sananvapaus, ihmisten yhdenvertaisuus sekä prosessien avoimuus ja demokraattisuus.

On kiinnostavaa huomata, että väestö pitää tärkeimpänä yhteistyöalueena turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä. Vuoden 2008 tutkimuksessa tärkeimpänä pidettiin monikansallisen rikollisuuden torjumista.

Näyttäisikin siltä, että pohjoismaalaiset pitävät sananvapautta, ihmisarvoa, demokratiaa ja muita keskeisiä pohjoismaisia arvoja uhattuina ja toivovat pohjoismaisen yhteistyön lisäämistä niiden vaalimiseksi. Maailma muuttuu yhä epävakaammaksi ja turvattomammaksi, joten ihmiset hakevat turvaa tukeutumalla luotettaviksi tietämiinsä naapureihin.

Olen erityisen iloinen siitä, että ihmiset tukevat rajattoman Pohjolan luomiseen liittyvää työtämme. Pohjoismaisen yhteistyön suurimpana etuna pidetään sitä, että se helpottaa työskentelyä, opiskelua ja asumista kaikkialla Pohjoismaissa. Arkielämässä useimmat vastaajat pitivät tärkeimpänä sitä, että he voivat liikkua ja työskennellä vapaasti kaikissa Pohjoismaissa. Toiseksi tärkeimpänä pidettiin mahdollisuutta liikkua vapaasti rajojen yli ilman rajatarkastuksia.

Pohjoismaissa on hyvä elää. Jos alueemme olisi maa, se olisi monien kansainvälisten vertailujen kärjessä, kuten Is the Nordic Region best in the world?” -raportista ilmenee. Pohjoismaalaisten onnellisuus ja hyvinvointi on maailman huippua. Hyödymme myös paljon keskinäisestä luottamuksesta, joka on kuin pohjoismaista kultaa. Meidän on jatkettava työtä sen varmistamiseksi, että Pohjolassa olisi jatkossakin hyvä elää. Yhdessä olemme vahvempia. Onnistuaksemme meidän on autettavia toisiamme ja tehtävä yhteistyötä. Pohjoismaiden väestö pitää pohjoismaista yhteistyötä hyvin arvokkaana ja kaipaa sen lisäämistä. Nyt meidän pohjoismaisen yhteistyön tekijöiden on vaalittava ja lisättävä yhteistyön arvoa.

Ota yhteyttä