Blogg: Terveydenhuollon pohjoismaista valmiusyhteistyötä vahvistetaan

Terveydenhuollon varautumista koskeva uusi pohjoismainen sopimus takaa entistä laajemman yhteistyön suuronnettomuus- tai katastrofitilanteissa.

Generalsekretærens blogg

Dagfinn Høybråten, General Secretary

Huippuvuoret on Norjalle kuuluva saariryhmä, joka sijaitsee Pohjoisella jäämerellä vain 1 200 kilometrin päässä pohjoisnavasta. Huippuvuorten hallinnollinen keskus on Länsimaa-saaren Longyearbyen. Tässä maailman pohjoisimpiin kuuluvassa asutuskeskuksessa elää noin 2 100 ihmistä.

Mistä tämä yhtäkkinen puhe Huippuvuorista? Siitä, että Huippuvuorten norjankielisen nimen Svalbardin mukaan on nimetty myös Svalbard-ryhmä, joka on vuonna 2001 perustettu terveydenhuollon valmiusyhteistyöryhmä. Ryhmän työ perustuu yhteispohjoismaiseen terveydenhuollon puitesopimukseen. Svalbard-ryhmän tulee pyydettäessä antaa keskinäistä yhteispohjoismaista tukea sekä jakaa tietoa ja osaamista valmiussuunnitteluun ja kriisinhallintaan liittyvistä terveys- ja sosiaalipalveluista. Näin pyritään parantamaan valmiustilanteiden ja katastrofien hallintaa. Ryhmän nimi on perua siitä, että sen ensimmäinen kokous pidettiin juuri Huippuvuorilla.

Terveydenhuollon pohjoismainen valmiusryhmä on saanut uuden toimeksiannon ja nyt myös uuden strategiakehyksen seuraaviksi 10 vuodeksi.

Uutta on se, että toimeksiantoon sisältyvät myös valmiussuunnitteluun ja kriisinhallintaan liittyvät sosiaalipalvelut. Tämä on varsin tärkeä alue suuronnettomuus- tai kriisitilanteissa. Valmiusryhmä on myös hyväksynyt uuden strategiakehyksen, joka linjaa pohjoismaista yhteistyötä entistä selkeämmin. Svalbard-ryhmä pyrkii uudella strategiakehyksellään varmistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon kriisinhallinnan tehokkuuden Pohjoismaissa. Tämä tapahtuu luomalla tehokasta yhteistyötä, jonka tunnusmerkkeinä ovat luottamus, joustavuus ja vastavuoroinen oppiminen. Svalbard-ryhmä auttaa tunnistamaan yhteispohjoismaisesti kiinnostavia aiheita maiden kansainvälisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Ryhmä pyrkii myös varmistamaan kriisinhallinnan hyvän koordinaation sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.

Svalbard-ryhmän työn keskiössä on vuotuinen terveydenhuollon valmiuskonferenssi, jonka Pohjoismaat järjestävät vuorotellen. Konferenssi on tärkeä foorumi niille Pohjoismaiden viranomaisille, joiden päivätyönä on terveydenhuollon varautuminen. Konferenssissa vaihdetaan tietoa ja kokemuksia onnettomuuksista ja katastrofeista sekä luodaan verkostoja maakohtaisesta varautumisesta vastaavien henkilöiden välille. Näin pyritään takaamaan maiden välisten viestintäketjujen toimivuus kriisi- ja onnettomuustilanteissa, joissa maat tarvitsevat toistensa apua. Kyse voi olla esimerkiksi maiden välisillä raja-alueilla tapahtuvista onnettomuuksista, joissa muiden maiden resursseihin turvautumisella voi olla ratkaiseva merkitys.

Vuoden 2017 pohjoismainen valmiuskonferenssi pidettiin Huippuvuorilla, ja sitä isännöi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa Norja.

Huippuvuoret oli konferenssipaikaksi omiaan, koska aiheina olivat muun muassa valmius arktisilla alueilla sekä palovammoihin liittyvä pohjoismainen yhteistyö. Huippuvuorten sää- ja luonnonolot ovat hyvin omaleimaiset, koska saarilla asuu enemmän jääkarhuja kuin vakituisia asukkaita. Siten paikka tarjosi oivalliset puitteet tiedonvaihdolle ja esityksille siitä, miten terveydenhuollon valmiutta rakennetaan ja miten oikukas luonto voi paitsi lisätä onnettomuusriskiä myös tehdä pelastustyöstä erittäin vaikeaa ja vaativaa.

Tästä on valitettavana esimerkkinä tsunami, joka iski Grönlannin länsirannikolle 17. kesäkuuta 2017. Tsunami aiheutti suurtulvia sekä mittavia aineellisia ja henkilövahinkoja. Neljä ihmistä katosi. Pelastustöiden yhteydessä pohjoismaiset yhteistyöministerit pyysivät Svalbard-ryhmää olemaan käytettävissä Grönlannin tarpeiden mukaan.

Konferenssissa kerrottiin katastrofin aikaisten pelastustöiden vaikeudesta, mutta myös meneillään olevasta työstä, jossa uhreille luodaan edellytyksiä elämän jatkumiseen.

Tämän vuoden konferenssin toisena tärkeänä aiheena olivat palovammat ja niihin liittyvä pohjoismainen yhteistyö. Svalbard-ryhmä päätti tukea työtä, jossa kehitetään palovammojen hoitoa koskevaa pohjoismaista sopimusta ja pyritään hyödyntämään mahdollisimman hyvin Pohjoismaiden kokonaiskapasiteettia vakavissa palo-onnettomuuksissa. Pohjoismaiden väliset ensimmäiset sopimusneuvottelut on jo käyty Norjassa.

Pohjoismaiden ministerineuvosto on myöntänyt työhön 100 000 Tanskan kruunua, joilla luodaan rekisteri ja yhteinen priorisointityökalu tämäntyyppisten tilanteiden hallintaan. Tuleva sopimus on mainio ja hyvin käytännöllinen esimerkki Svalbard-ryhmän tekemän pohjoismaisen yhteistyön hyödyistä. Samalla se kertoo terveydenhuollon valmiusyhteistyölle hyväksytyn uuden strategiakehyksen tärkeydestä. Olen tähän hyvin tyytyväinen.