Blogi: Maailman tärkein paikka

Vierailen tällä viikolla Huippuvuorilla, missä vietetään Huippuvuorten kansainvälisen siemenholvin kymmenvuotisjuhlia. Holvissa on yli miljoona siementä kaikkialta maapallolta, ja se on todennäköisesti maailman tärkein paikka ja yhteisen tulevaisuutemme turva.

Generalsekretærens Blogg

Dagfinn Høybråten, Secretary General

Tämä ei ole minulle ensimmäinen Huippuvuorten-vierailu, eikä toivottavasti myöskään viimeinen. Huippuvuorille on aina kiehtovaa tulla, koska täällä koen selkeämmin kuin missään muualla maapallon sydämen sykkeen: vuodenajat, luonnon ja myös ilmastonmuutoksen.

Huippuvuoret on maailman pohjoisin alue, jolla on pysyvää siviiliasutusta. Tavallaan tämä on maailman ääri tai tarkkaan ottaen toinen niistä Antarktiksen lisäksi. Arktis ja Antarktis ovat muun maapallon hyvinvoinnin keskeisiä mittareita.

Huippuvuorten historia on melko vaikuttava, kun ajatellaan sen sijaintia ja ankaria elinoloja. Saariryhmä on ollut osallisena useimmissa viime vuosisatojen geopoliittisissa tapahtumissa aina Britannian ja Alankomaiden siirtomaavallan kasvusta kahteen maailmansotaan, kylmään sotaan ja Neuvostoliiton hajoamiseen. Huippuvuoret on heijastellut maailman tilaa myös taloudellisesti alkaen elollisten (valaat ja mursut) ja elottomien (hiilikaivokset) luonnonvarojen hyväksikäytöstä. Sittemmin Huippuvuorille on kehittynyt kasvava palvelusektori, jonka pääpilareina ovat matkailu ja tutkimus.

Kymmenen vuotta on lyhyt aika Huippuvuorten historiassa, mutta kansainvälisen siemenholvin historiassa vuodet ovat olleet vaiheikkaita. Niiden aikana tyhjä kaivos on muuttunut yli miljoonan maailmalta kerätyn siemennäytteen pysyväksi kotipaikaksi.

Kansainvälinen siemenholvi on yhtä ainutlaatuinen kuin moni muukin asia Huippuvuorilla. Sen myötä Norja, Crop Trust -järjestö ja pohjoismainen yhteistyö tarjoutuivat suojelemaan sivilisaatiomme arvokkainta ja kallisarvoisinta omaisuutta – kasvigeenivaroja, joita yleisesti kutsutaan siemeniksi. Nyt, kun holvin virallisista avajaisista on kulunut kymmenen vuotta, maailman voidaan sanoa hyväksyneen tarjouksemme. Huippuvuorten siemenholvissa on nyt yli 40 % maailman geenipankkien kaikista siemenkokoelmista. Ja tämä on vasta alkua, sillä haluamme saada Huippuvuorille varmuuskopiot kaikista kokoelmiin lisätyistä siemenistä. Tavoitteen toteuttaminen on mielestäni paitsi mahdollista myös realistista ja välttämätöntä.

Työn keskiössä on Pohjoismainen geenivarakeskus NordGen. Pohjoismaisella geenivarayhteistyöllä on lähes 40-vuotiset perinteet, mutta tasan kymmenen vuotta sitten eri tahojen harjoittama toiminta koottiin NordGen-sateenvarjon alle.

Pohjola on maailman ainoa paikka, jossa joukko maita on yhdistänyt kasvigeenivaransa, ryhtynyt hallinnoimaan niitä yhdessä ja tuonut ne vapaasti saataville. Siihen on monia syitä, miksi tämä on mahdollista juuri Pohjolassa, mutta monet niistä liittyvät tavalla tai toisella luottamukseen. Me luotamme toisiimme, poliitikkoihimme ja tulevaisuuteen.

NordGenillä on tällä hetkellä 35 000 näytteen kokoelma, joka keskittyy pohjoismaisen maatalouden syntyvaiheisiin ja kehitykseen. Perinteisen geenipankkitoiminnan harjoittamisen lisäksi NordGen kerää ja koordinoi pohjoismaista osaamista, joka liittyy viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaisten, metsäpuiden ja kotieläinten geenivaroihin, sekä toteuttaa monia näiden alojen tutkimus- ja kehityshankkeita. Tämä pohjoismainen laitos tekee siemenholvin hallinnoimiseksi erinomaista työtä, joka hyödyttää Pohjoismaiden lisäksi koko maailmaa.

Pohjola on maailman ainoa paikka, jossa joukko maita on yhdistänyt kasvigeenivaransa, ryhtynyt hallinnoimaan niitä yhdessä ja tuonut ne vapaasti saataville. Siihen on monia syitä, miksi tämä on mahdollista juuri Pohjolassa, mutta monet niistä liittyvät tavalla tai toisella luottamukseen. Me luotamme toisiimme, poliitikkoihimme ja tulevaisuuteen.

Tulevaisuuteen ei kuitenkaan koskaan pidä luottaa sokeasti. Meidän on tiedostettava, että tulevaisuus merkitsee epävarmuustekijöitä, ilmastonmuutosta, kasvi- ja eläintautiepidemioita sekä yhteiskunnallisia levottomuuksia, jotka kaikki voivat uhata elämäntapaamme. Juuri tämän vuoksi Huippuvuorten siemenholvin toiminta on niin tärkeää, koska se tarjoaa kauaskantoista turvaa alati muuttuvassa maailmassa.

Vietin suuren osan lapsuudestani Oslon eteläpuolella isoisäni maatilalla, joka on ollut Norjan-kotini pian 40 vuoden ajan. Muistan vieläkin sen, miltä ruoho tuntui paljaiden jalkojen alla. Muistan myös marjojen makeuden ja vihannesten kitkeryyden sekä silmieni edessä avautuneet värikkäät laitumet. Nyt tämä kaikki on paljolti mennyttä. Ilmasto on erilainen, tekniikka on erilaista, ja tilamme pelloilla sekä kasvimaalla kasvavat kasvit ovat erilaisia. Siksi onkin niin tärkeää ja rauhoittavaa tietää, että lapsuuteni kasvien siemenet ovat tallessa Huippuvuorilla ja että täällä säilytetään mahdollisesti maailman kaikkien maatilojen monimuotoisuutta. Jos joskus haluamme herättää nämä ominaispiirteet henkiin, me myös voimme tehdä sen. Yes we can!