The Foreign Desk: Luonnon monimuotoisuus pohjoismaisen asialistan kärjessä

Biodiversity
Valokuvaaja
Elizabeth Lewis / Unsplash
Kansainvälistä ympäristöagendaa on hallinnut hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Pohjoismaat ovat kuitenkin alkaneet kohdistaa huomiotaan yhä enemmän biodiversiteetin ja luonnonsuojelun suuntaan.

Monoclen The Foreign Desk ja Michael Booth ovat lyöttäytyneet yhteen Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa ja tuottaneet viisi kuukauden välein ilmestyvää erikoisjaksoa, joissa syvennytään kansainvälisesti merkittäviin pohjoismaisiin ilmiöihin. 

Tässä kolmannessa jaksossa tarkastellaan sitä, miten Pohjolassa tasapainotellaan hiilidioksidipäästöihin, teolliseen maatalouteen ja luontoon liittyvien, usein keskenään ristiriitaisten vaatimusten kanssa. Tule mukaan kuuntelemaan The Foreign Deskin Michael Boothin ja hänen loistavien vieraidensa uusia oivalluksia (linkki alla). Mukana ovat

  • Lea Wermelin, Tanskan ympäristöministeri
  • Ulf Nilsson, haitallisten vieraslajien asiantuntija, Ruotsi
  • Lise Lykke Steffensen, Pohjoismaisen geenivarakeskuksen (NordGen) johtaja 
  • Lasse Eriksen Bjørn, Saamelaisneuvoston arktinen ja ympäristöosasto 
  • Tine Sille Svendsen, Nordic Youth Advisory Group on Biodiversity

Huom! Podcast on englanninkielinen.