Hankeorganisaatio

Skulptur Britt Smelvær
Photographer
Oddleiv Apneseth/norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvosto toteuttaa ”Pohjoismaiden profilointi ja asemointi” -hankkeen pohjoismaisten yhteistyöministerien toimeksiannosta.

Hankkeen pääomistaja on Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri. 

Käytännön linjauksista vastaa Pohjoismaiden ministerineuvoston viestintäosaston osastopäällikkö.

Hankkeelle on nimitetty hankepäällikkö, joka vastaa päivittäisestä johtamisesta.

Lisäksi hankkeella on sisäinen työryhmä, jonka tehtävänä on avustaa profilointistrategian jalkauttamisessa ja toimia hankepäällikön yhdyssiteenä Pohjoismaiden ministerineuvoston osastoihin.

Asiantuntijaryhmä

Hanketta avustaa pohjoismainen asiantuntijaryhmä, jossa on mukana yksi jäsen kustakin Pohjoismaasta. Ryhmä toimii neuvonantajana ja tarjoaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle tietoa ja osaamista, joka liittyy Pohjoismaiden kansainvälisiin profilointialoitteisiin ja -toimenpiteisiin. Lisäksi ryhmä kehittää tiedotusmenetelmiä, jotka takaavat Pohjoismaiden ja Pohjoismaiden ministerineuvoston profilointitoimien koordinoinnin suhteessa muihin toimijoihin päällekkäisyyksien ehkäisemiseksi.

Ryhmällä on neuvoa-antava rooli profilointistrategiaan liittyvien aloitteiden ja hankkeiden laatimisessa, toteutuksessa ja seurannassa.

Asiantuntijaryhmän jäsenet 
 

Sima Al-khafaji ja Meira Pappi, Suomi

Hanne Brusletto, Norja

Per Sjönell ja Elenore Kanter, Ruotsi

Sveinn Birkir Björnsson, Islanti

Christine Pii Hansen, Tanska

Pall Nolsøe, Färsaaret

Tanny Por, Grönlanti

Tiina Björklund, Ahvenanmaa