Huomio ajankohtaisiin politiikan aloihin

Painting
Valokuvaaja
Bench Accounting, Unsplash
”State of the Nordic Region” -raportti ilmestyy joka toinen vuosi. Se sisältää väestönkehitystä, taloutta, työvoimaa ja koulutusta kuvaavien perusosioiden lisäksi osioita, jotka keskittyvät raporttikohtaisesti vaihteleviin fokusalueisiin. Fokusalueet on valittu sen perusteella, että ne heijastelevat kulloistakin kansainvälistä agendaa tai valottavat ajankohtaista pohjoismaista politiikan alaa.

Vuoden 2018 ”State of the Nordic Regionin” fokusalueet ovat biotalous, digitalisaatio, terveys ja hyvinvointi sekä taide ja kulttuuri.

Uusi biotalous ja siirtyminen fossiilipohjaisesta taloudesta biopohjaiseen talouteen tarjoavat Pohjolalle huomattavia mahdollisuuksia. Biotalouden osuus Pohjoismaiden koko taloudesta on jo nyt noin 10 %, ja esimerkiksi kalastuksen, vesiviljelyn, metsätalouden ja bioenergian saralla piilee suuria lisämahdollisuuksia.

Digitalisaatiossa Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä, kun tarkastellaan laajakaistayhteyksien yleistä saatavuutta. Pohjola on myös yksi maailman digitalisoituneimmista alueista, jolla on digitaalisesti edistyksellisimmät julkiset palvelut.

Vaikka Pohjoismaat ovat sitoutuneet säilyttämään hyvinvointivaltion, syrjäseuduilla on haasteita terveydenhuollon ja palveluiden ylläpidossa. Yhtenä vastalääkkeenä tähän lisääntyvään yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen voivat olla digitaaliset terveyspalvelut.

Pohjoismainen yhteistyö perustuu suurelta osin siihen, että viidessä Pohjoismaassa sekä Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa on varsin samanlaiset arvot ja normit. Kulttuurin kulutuksen ja kulttuuritottumusten vertailu osoittaa kuitenkin, että Pohjolan eri osien välillä on myös selkeitä eroja.

Lataa fokusalueita käsittelevä osio:

Yhteyshenkilö