Kaupungistuva, monimuotoistuva ja ikääntyvä

City
Valokuvaaja
Johnér Masma
Pohjoismaiden väestö kasvaa ja keskittyy yhä enemmän kaupunkialueille. Myös väestön keski-ikä kasvaa, ja yhä suuremmalla osalla väestöstä on ulkomaalaistausta. Kaikkien näiden suuntausten odotetaan jatkuvan lähivuosina.

Vuoteen 2030 mennessä Pohjoismaissa asuu arviolta noin 30 miljoonaa ihmistä, missä on kasvua yli 10 % nykyisestä 26 miljoonasta. Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana väestö on kasvanut mutta myös ikääntynyt nopeammin kuin monilla muilla Euroopan alueilla. Prosessi ei silti vaikuta tasapuolisesti Pohjoismaiden kaikkiin kuntiin. Kasvu keskittyy suurelta osin kaupunkialueille, kun taas monilla syrjäseuduilla ja harvaan asutuilla alueilla väkimäärä vähenee ja ikääntyvän väestön osuus kasvaa.

 Väestönkasvu johtuu paljolti maahanmuutosta. Itse asiassa noin 26 % Pohjoismaiden kaikista kunnista kasvatti vuosina 2011–2016 väkilukuaan ainoastaan kansainvälisen maahanmuuton ansiosta. Vuonna 2017 joka kahdeksas pohjoismaalainen oli syntynyt joko toisessa pohjoismaassa tai Pohjoismaiden ulkopuolella.

Uusien maahantulijoiden kotoutumisen edistämisestä on näin ollen tullut yhä tärkeämpi kysymys, ja se myös pysynee keskeisinä tulevina vuosina.

Lataa väestönkehitysosio:

Yhteyshenkilö