Koskaan ei ole liian myöhäistä taistella luonnon puolesta

Tallet 15
Valokuvaaja
Mika Baumeister / Unsplash.com
Ajatko ilmaston asiaa? Hyvä! Silloin edistät myös luonnon monimuotoisuutta ja päinvastoin. Ilmasto ja biodiversiteetti kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa.

Luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen voi jarruttaa ja lievittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. 

Samalla ilmastonmuutos on yksi biodiversiteetin suurimmista uhista. 

Tässä muutamia esimerkkejä: 

 • Meriin sitoutuu noin kolmannes maailman hiilidioksidipäästöistä, jotka jäisivät muuten ilmakehään. Merten ekosysteemien tuhoutuminen vähentää kuitenkin niiden toimimista hiilinieluina. 
 • Yleistyviltä sään ääri-ilmiöiltä suojautumisessa on apua siitä, että luonto on runsaslajinen ja sitä kautta vastustuskykyisempi. Runsaslajiset metsät ovat vastustuskykyisempiä tuholaisille, ja myös metsäpalojen riski on pienempi.
 • Kosteikot ja metsät voivat vastaanottaa suuria sademääriä ja auttaa jäähdyttämään alueita lämpöaaltojen aikana sekä vähentämään tulvariskiä. 
 • Maapallon keskilämpötilan nousu 1,5 asteella saattaa johtaa siihen, että 70 prosenttia koralliriutoista tuhoutuu. Korallien myötä katoaa myös suuri joukko kalalajeja, joille riutat toimivat ruoka-aittoina. 
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät nyt selvästi ekosysteemeissä, joihin ihmisen toiminnalla on aiemmin ollut vain vähän vaikutuksia. Niitä ovat esimerkiksi tundra, taiga ja Grönlannin kaltaiset alueet.
 • Maatalous ja sen lihantuotanto heikentävät sekä luonnon monimuotoisuutta että ilmaston tilaa koko maailmassa. Nyt Pohjolassakin on innostuttu hiiliviljelystä (carbon farming). Siinä viljelijät muuttavat maan- ja metsänviljelymenetelmiä siten, että ilmakehään vapautuu aiempaa vähemmän hiiltä. Hiiliviljelyssä voidaan esimerkiksi lisätä orgaanisen aineksen sitoutumista maaperään, metsittää peltoja ja suojella kosteikkoja. 
 • Ilmastokeskustelussa puhutaan usein luontopohjaisista ratkaisuista (nature-based solutions), jotka perustuvat luonnon ja sen monimuotoisuuden kykyyn ehkäistä ja hillitä ilmastonmuutosta. 

Faktaa:

 • Maailmasta uhkaa hävitä miljoona kasvi- ja eläinlajia, monet jo vuosikymmenen kuluessa. Kyseessä on hätätilanne, joka uhkaa ihmiskunnan tulevaisuutta.
 • Nykytilanteen viisi tärkeintä selittäjää: 1. kasvi- ja eläinlajien elintilan kapeneminen, kun ihmiset hyödyntävät maaperää ja vesistöjä, 2. liikametsästys ja -kalastus, 3. ilmastonmuutos, 4. saasteet, 5. vieraslajien leviäminen

Mitä sinä voit tehdä:

 • Perehdy ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuskriisin yhtymäkohtiin.
 • Vaikuta asiaan, koska ilmastokriisi ja ekologinen kriisi on ratkaistava samanaikaisesti. Täältä löydät työkaluja oppimiseen ja vaikuttamiseen: