Koulutus- ja tutkimusministerineuvoston (MR-U) yhteistyöohjelma

Pohjoismaiden koulutus- ja tutkimusministerineuvosto (MR-U) on hyväksynyt uuden yhteistyöohjelman, joka on voimassa vuodesta 2019 lähtien.

Koulutus- ja tutkimusalan pohjoismaisen yhteistyön visiona on, että Pohjola on myös tulevaisuudessa johtava osaamis- ja hyvinvointialue. Yhteistyön lähtökohtana on halu luoda Pohjoismaihin toimiva koulutus- ja tutkimusyhteisö. Pohjoismaiden koulutus- ja tutkimusministerineuvoston (MR-U) yhteistyöohjelma ohjaa ministereiden koulutus-, tutkimus- ja kieliyhteistyötä marraskuusta 2019 marraskuuhun 2023. Ohjelman tavoitteena on keskittää ja kohdentaa yhteistyötä, joka pohjautuu Pohjoismaiden, Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin ajankohtaisiin poliittisiin painopisteisiin. Pohjoismaiden koulutus- ja tutkimusministerineuvosto tekee yhteistyötä kolmella strategisella alueella: koulutus, tutkimus ja kielet. Yhteistyössä kehitetään nykyisiä yhteistyömuotoja ja toimia sekä tunnistetaan uusia painopistealueita.