Kurkistus pohjoismaisen mallin kulisseihin

Pohjoismaat ovat jo pitkään jakaneet keskenään tietoa ja osaamista ja pyrkineet siten yhdentämään ja parantamaan yhteiskuntiaan sekä pohjoismaista elämäntapaa. Uskomme vakaasti siihen, että kilpailukyvyn ja kansainvälisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen vaatii yhteistyötä. ”State of the Nordic Region” -raportti on tässä arvokas työkalu.

Pohjoismaiden yhteenlaskettu talous on maailman 12. suurin, ja sen väestö kasvaa EU:n keskiarvoa nopeammin. Pohjoismaiden työmarkkinat saavat osakseen kansainvälistä suitsutusta, ja maiden hyvinvointijärjestelmä on osoittanut sitkeytensä niin nousu- kuin laskusuhdanteissakin. Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti muodostavat kuitenkin myös makroalueen, jonka osa-alueiden välillä on suuria maantieteellisiä ja hallinnollisia eroja. ”State of the Nordic Region” -raportti tarkastelee ja havainnollistaa tätä erinomaisesti.

Pohjoismaat ovat usein kärjessä YK:n ja muiden kansainvälisten elinten tekemissä maavertailuissa. Muutamista töyssyistä huolimatta me olemme myös niitä, joilla on arvioiden mukaan parhaat edellytykset saavuttaa Agenda 2030 -toimintaohjelman tarkoitus ja täyttää YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Mutta millainen todellisuus kansallisten lukujen takaa löytyy, ja miten Pohjoismaiden eri alueet ovat vuorovaikutuksessa keskenään kansallisesti ja yli rajojen? Tähän kysymykseen vastaa ”State of the Nordic Region 2018”, joka tarjoaa ainutlaatuisen kurkistuksen maailman integroituneimman alueen kulisseihin.

Pohjoismaat ovat usein kärjessä YK:n ja muiden kansainvälisten elinten tekemissä maavertailuissa. Muutamista töyssyistä huolimatta me olemme myös niitä, joilla on arvioiden mukaan parhaat edellytykset saavuttaa Agenda 2030 -toimintaohjelman tarkoitus ja täyttää YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Pohjoismaiden ministerineuvosto on tuottanut pohjoismaisia tilastoja yli 50 vuotta, mistä on esimerkkinä Pohjoismaiden tilastollinen vuosikirja. Ministerineuvoston alainen Pohjoismainen aluekehityksen keskus Nordregio taas on julkaissut alueellisia tilastoja 1980-luvulta lähtien. Nyt nostamme panoksia entisestään: Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöön on perustettu uusi analyysiyksikkö, ja tilastoyksikkömme on organisoitu uudelleen. Nordregio on tuottanut ”State of the Nordic Regionin” aiemmin yksin, mutta uusin julkaisu on yhteishanke, ja sitä levitetään Pohjoismaiden ministerineuvoston koko verkostolle.

”State of the Nordic Region 2018” on kultakaivos Pohjoismaiden paikallisille, alueellisille ja kansallisille viranomaisille.

Nordregio on jo vuosia kartoittanut ja dokumentoinut Pohjoismaiden alueiden tilaa ja kartuttanut vankan tietopohjan, joka on myös hyvän politiikan tekemisen edellytys.

”State of the Nordic Region 2018” on kultakaivos Pohjoismaiden paikallisille, alueellisille ja kansallisille viranomaisille. Se on runsas tietopaketti pohjoismaalaisille yleisesti sekä pakollista luettavaa kansainvälisille toimijoille, jotka haluavat tutustua Pohjoismaihin ja ehkä myös ammentaa inspiraatiota pohjoismaisesta mallista riippumatta siitä, millaisia aluekohtaisia eroja siinä on. Toivottavasti tämän vaikuttavan raportin monet tiedot, kaaviot ja kirjoitukset tavoittavat laajan yleisön ja saavat yhtä vahvaa vastakaikua kuin mitä Pohjoismaat muutenkin tuntuvat saavan.

Ota yhteyttä