Meillä ei ole nuoria hukattavaksi

Tanskalaisesta Politiken-lehdestä pisti hiljattain silmään seuraava otsikko: ”Tv-sarja ’Skam’ saa kaikki tuntemaan itsensä 16-vuotiaiksi tytöiksi.” Äkkiseltään voisi luulla, että otsikko viittaa onnellisuuteen. Yksi tämän norjalaisen menestyssarjan monista hyvistä puolista on kuitenkin se, että se kuvaa nimenomaan haasteita, joita monet nuoret kohtaavat matkalla aikuisuuteen.

Nuoruus on täynnä ensikokemuksia. On tehtävä koko loppuelämään vaikuttavia valintoja, ja monen on irtauduttava perheestä ja toisinaan myös kotiseudusta. Epävarmuus, perhoset vatsassa ja levottomuus kuuluvat asiaan, kunhan niistä ei tule oman kehityksen jarruja. Joskus ne alkavat kuitenkin verottaa mielenterveyttä.

Nuorten mielenterveysongelmien lisääntyminen on yksi pohjoismaisten yhteiskuntien suurimmista kansanterveyshaasteista. Tein itse Norjan terveysministerinä toimiessani aloitteen psykiatrisen hoidon kehittämissuunnitelmasta, jonka yhtenä tavoitteena oli tarjota nuorille heidän tarvitsemaansa apua.

Ongelmia noin 10–20 prosentilla

Tilastojen perusteella tiedetään, että 10–20 prosentille pohjoismaisista nuorista kehittyy apua vaativia mielenterveysongelmia. Luvut ovat isoja. Sairastuvilta nuorilta katoaa ilo ja elämänhallinta, ja he jäävät usein myös ilman ”pääsylippua” aikuisten maailmaan. Koska he jäävät ikäisistään jälkeen, he ovat suuressa vaarassa jäädä myös työ- ja sosiaalisen elämän ulkopuolelle.  Tätä ei mielestäni voida hyväksyä kahdesta syystä:

  1. Kaikilla nuorilla on ainutlaatuista tarjottavaa, jota yhteiskunnalla ei ole varaa menettää.
  2. Täällä Pohjolassa ei pidä sallia sitä, että psyykkinen sairastuminen johtaa elämänpiirin kaventumiseen tai ulkopuolisuuteen – olipa ihminen minkä ikäinen tahansa.

Pystymme parempaan

Pohjoismainen hyvinvointikeskus on tehnyt päättäjille seuraavat neljä suositusta psyykkisesti sairastuneiden nuorten auttamiseksi:

  • Luodaan paremmat edellytykset monialaiselle yhteistyölle. Yhteiskunnan ja järjestöjen välisessä koordinoinnissa on paljon parantamisen varaa.
  • Luodaan edellytykset palveluille, jotka voivat tarjota varhaisia ja helposti saavutettavia toimia. Tuki tulisi keskittää yksilökeskeisiin palveluihin.
  • Vahvistetaan ja kehitetään ensilinjan palveluita. Nykyistä useampien toimijoiden, kuten koulun ja sosiaalipalvelujen, tulisi voida tarjota ensilinjan palvelua.
  • Investoidaan terveyttä edistäviin toimiin alemman ja ylemmän perusasteen kouluissa. Koulun käyminen loppuun on paras suoja kaikille nuorille. Erilaisten koulutusvaihtoehtojen tarjoaminen on siten varmistettava kaikilla tasoilla.

Osallistun tänään konferenssiin, joka käsittelee nuoria, työtä, koulutusta ja mielenterveyttä ja jonka järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2017 puheenjohtajamaa Norja. Meidän on ilman muuta tehtävä nykyistä enemmän aikuistumisen kanssa kamppailevien nuorten auttamiseksi. Olenkin iloinen voidessani edistää sitä, että puheenjohtajamaa tarttuu asiassa toimeen.

Nuoret ovat tärkein pääomamme, joten heistä on pidettävä huolta.

Ota yhteyttä