Pohjoismaiden arktinen yhteistyö

Miljø, forskning og urfolk får støtte fra det Arktiske samarbeidsprogrammet
Photographer
Nikolaj Bock/Norden.org
Suuri osa Pohjoismaista ja niiden merialueista kuuluu Arktiseen alueeseen. Pohjoismaat ovatkin vahvasti sitoutuneita kysymyksiin, jotka koskevat tätä ainutlaatuista ja karua mutta myös haavoittuvaista aluetta. Pohjoismaat tekevät yhteistyötä parantaakseen pohjoisten alueiden väestön elinoloja ja tukeakseen arktisen väestön sosiaalista ja kulttuurista kehitystä. Toinen yhteistyöalue on Arktiksen herkän ja omaleimaisen luonnon säilyttäminen. Pohjoismaat haluavat varmistaa sen, että alueen luonnonvaroja hyödynnetään kestävästi ja että luonnon monimuotoisuus säilyy.

Pohjoismaisessa yhteistyössä on selvitetty Arktiksen elinoloja, tasa-arvoasioita sekä pohjoisten alueiden taloutta, ja yhteistyö on lisännyt tietämystä Arktiksen ympäristömyrkyistä, raskasmetalleista ja ilmastonmuutoksesta. Pohjoismaiden tuki Arktiselle yliopistolle on parantanut paikallisväestön koulutusmahdollisuuksia. Lisäksi pohjoismaisen yhteistyön määrärahoista on tuettu porotaloutta. Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta perustuu avoimuuteen ja yhteistyöhön, ja ministerineuvostolla onkin avoimessa haussa suuri tukipotti. Sen ansiosta lukuisat pohjoismaiset organisaatiot ja yhdistykset saavat vuosittain tukea arktiseen yhteistyöhönsä.

Laitokset

Pohjoismaat tekevät arktista yhteistyötä parlamentaarikko- ja hallitustasolla. Pohjoismaiden parlamentaarikot pohtivat arktisia asioita Pohjoismaiden neuvostossa, ja Arktiksen ja Barentsin parlamentaarista yhteistyötä tehdään myös arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin pysyvässä komiteassa (SCPAR). Komitea järjestää muun muassa arktisen alueen parlamentaarikkokonferensseja joka toinen vuosi. Komitean jäsenet ovat seitsemän arktisen alueen maan parlamentaarikkoja ja Euroopan parlamentin jäseniä. Hallitusyhteistyötä tehdään Pohjoismaiden ministerineuvostossa, Arktisessa neuvostossa ja yhteistyössä EU:n kanssa.

Yhteistyöohjelma

Pohjoismaiden arktisten hankkeiden ja toimenpiteiden kehikkona on Pohjoismaiden ministerineuvoston arktinen yhteistyöohjelma. Alan pohjoismainen yhteistyö on laaja-alaista, ja sen aiheista voidaan mainita ympäristö, terveys, energiahuolto, kulttuuri, koulutus, tietotekniikka ja elinkeinoelämän tukeminen. Ministerineuvosto hyödyntää arktista yhteistyöohjelmaa myös Arktisen neuvoston ja EU:n jäsenmaiden kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä Barentsin neuvoston työssä. 

Pohjoismaiden ministerineuvostolla on myös Arktista koskevia erillisohjelmia, -strategioita ja -panostuksia. Arktisen yhteistyön koordinointivastuu on pohjoismaisilla yhteistyöministereillä. Pohjoismaiden ministerineuvostolla on arktinen asiantuntijakomitea, joka toimii ministerineuvoston neuvonantajana arktisen toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Pohjoismaiden ministerineuvoston alakohtaisissa ministerineuvostoissa toteutetaan lisäksi lukuisia omia arktisia toimintoja ja aloitteita.