Pohjoismaiden ministerineuvoston arktinen yhteistyöohjelma 2018–2021

Norske samer

Norske samer 

Valokuvaaja
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvoston uusi arktinen yhteistyöohjelma tuli voimaan 1. tammikuuta 2018 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun. Uuden ohjelman ensisijaisena kohderyhmänä on Arktiksen väestö, ja tavoitteena on edistää kestävän elinympäristön luomista arktisten alueiden asukkaille.

Ohjelman tavoitteet

Pohjoismaiden ministerineuvoston uuden arktisen yhteistyöohjelman ”Arktisen alueen pohjoismainen kumppanuus” tavoitteena on arktisten alueiden ja niiden väestön kestävä ja rakentava kehitys. Ohjelma keskittyy viiteen ulottuvuuteen:

  • Planet (maapallo)
  • Peoples (väestö)
  • Prosperity (kasvu ja hyvinvointi)
  • Peace (turvallisuus ja vakaus)
  • Partnerships (kumppanuudet).

Kumppanuusnäkökulmalla on ollut ohjelmassa perinteisesti suuri merkitys, ja sitä priorisoidaan vahvasti jatkossakin.  

Ohjelman keskiössä on Arktiksen erityistarpeisiin vastaaminen, ja perustan tälle luovat Yhdistyneiden kansakuntien 17 kansainvälistä tavoitetta sekä Agenda 2030.

Uusi arktinen yhteistyöohjelma tukee Pohjoismaiden ministerineuvoston visiota Yhdessä olemme vahvempia, joka koskee innovatiivista, rajatonta, näkyvää ja ulospäin suuntautunutta Pohjolaa. Yhteistyöohjelman tavoitteena on niin ikään toteuttaa Pohjoismaiden ministerineuvoston kolmea monialaista strategiaa (lapset ja nuoret, tasa-arvo ja kestävä kehitys) arktisesta näkökulmasta.

Ohjelman budjetti

Arktisen yhteistyöohjelman budjetti on kaksiosainen:

  1. poliittisesti priorisoitu osa, jonka varoilla jäsenmaat voivat käynnistää poliittisesti merkittäviä hankkeita ja aloitteita
  2. avoimeen hakukierrokseen varattu osa, joka on tarkoitettu kaikille ohjelman tavoitteet ja kriteerit täyttäville hakijoille.

Tukihakemukset

Hakumenettelyä hallinnoi Pohjoismainen aluekehityksen keskus Nordregio. Varat jaetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön esitysten ja jäsenmaiden suositusten pohjalta. Maiden suosituksista vastaa arktisten alueiden pohjoismainen neuvonantajakomitea NRKA.

Länkar